Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
-
-

Tags

17.01.2018Wijzigingen in de huwelijksstelsels vanaf september 2018

Scheiden, Huwelijk

Vanaf september 2018 komen er wijzigingen in de bestaande huwelijksstelsels. Ook komt er een nieuw stelsel bij. Ik verwijs voor de detail van de verschillende stelsels naar de volgende artikelen:

Het nieuwe stelsel: scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten

In het stelsel met scheiding van goederen met verrekening van de aanwinsten zijn er, zoals bij het gewone stelsel met scheiding van goederen, twee vermogens, namelijk het eigen vermogen van de ene partner en het eigen vermogen van de andere partner. Er is er geen gemeenschappelijk vermogen. Het is uiteraard wel mogelijk van samen goederen aan te kopen, doch die goederen zijn dan niet gemeenschappelijk maar onverdeeld.

Dit huwelijksstelsel is een soort middenweg tussen het gewone wettelijk stelsel (met gemeenschap van aanwinsten) en het gewone stelsel met scheiding van goederen. Het moet beletten dat er een partner in de kou staat als die zijn carrière opgeeft om voor de kinderen te zorgen of om mee te helpen in de zaak van de andere partner zonder dat hij inkomsten ontvangt.

Bij een scheiding worden de aanwinsten verrekend: alle opbrengsten en inkomsten van tijdens het huwelijk, inclusief de opbrengsten van eigen goederen, worden verdeeld over beide partners, net alsof die opbrengsten gemeenschappelijk waren. Het heeft hier geen belang wie het geld heeft binnengebracht.

Het is nuttig om te weten dat in een bemiddeling dit dikwijls een gespreksonderwerp is. Niet altijd gemakkelijk maar als beide partners samen tot een akkoord willen komen en eerlijkheid en erkenning belangrijke elementen zijn, dan is er veel mogelijk. Ook bij het gewone huwelijksstelsel met van scheiding van goederen.

Wijzigingen in de bestaande stelsels

Het stelsel met gemeenschap van aanwinsten (het wettelijk stelsel)

Er komt een wijziging met betrekking tot verzekeringen met kapitaalopbrengst of levensverzekering zoals een groepsverzekering, een levensverzekering, pensioensparen. In het huidige stelsel wordt de opbrengst van het kapitaal tijdens het huwelijk verdeeld. In het nieuwe stelsel hangt het er vanaf wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt. Als dat na de scheiding is wordt de verzekering als een eigen goed beschouwd, maar de betaalde premies tijdens het huwelijk (ook als die betaald zijn door de werkgever uit het loon) moeten teruggestort worden aan de huwelijksgemeenschap. Als daarentegen het kapitaal uitgekeerd wordt tijdens het huwelijk wordt dat kapitaal beschouwd als gemeenschappelijk goed.

Een andere wijziging heeft betrekking tot een vennootschap die eigendom is van één van de partners. In het huidige stelsel komen de winsten die geherinvesteerd worden in de vennootschap niet terecht in de huwelijksgemeenschap. Het is soms ook niet duidelijk wat er precies moet verdeeld worden in de vennootschap – en bij verdeling wordt het voortbestaan ervan soms bedreigd. In het nieuwe stelsel blijvende beroepsgoederen, aandelen en cliënteel behouden. De vermogensstijging van de vennootschap gaat naar de huwelijksgemeenschap.

Het stelsel met scheiding van goederen

In het nieuwe stelsel met scheiding van goederen komt er een clausule in het huwelijkscontract waarin opgenomen wordt of er een deel van het opgebouwde vermogen tijdens het huwelijk toegekend wordt aan de niet-werkende echtgenoot. Dit is een clausule ter bescherming van de echtgenoot die thuis blijft om voor de kinderen te zorgen en daardoor geen inkomen heeft, of de echtgenoot die zijn eigen carrière opgeeft om mee te helpen in het bedrijf van de andere echtgenoot zonder daar een inkomen voor te krijgen.

Het stelsel met gemeenschap van goederen

De belangrijkste wijzigingen zitten in de erfenisrechten. De erfenis wordt immers uitgehold met dit stelsel. Kinderen kunnen zich daartegen verzetten en het plafond is verschillend voor stiefkinderen dan voor gemeenschappelijke kinderen. Kinderen erven steeds van de langstlevende ouder. In het nieuwe voorstel is er meer keuze om regelingen te treffen bij een nieuwe relatie en het vormen van een nieuw samengesteld gezin. Zo worden de kinderen uit het eerste huwelijk beter beschermd. Het vruchtgebruik op een woning wordt bijvoorbeeld niet geërfd ten voordele van eigen kinderen.

Auteur : Wilfried Mestdagh, Erkend familaal bemiddelaar, psychologisch consulent.