Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Visie

Onafhankelijk

Uw Bemiddelaars is een vereniging van bemiddelaars die onafhankelijk zijn van elkaar en van welke organisatie dan ook. Wij hebben zeer diverse professionele en persoonlijke achtergronden. Wij besloten om samen te werken met eenzelfde doel: bemiddeling beter bekendmaken bij het grote publiek als een volwaardige en vaak duurzame manier om conflicten op te lossen. Via het netwerk van Uw Bemiddelaars wisselen we ervaring en expertise uit, zonder het principe van vertrouwelijkheid te schenden.

Betrokken

Betrokkenheid is essentieel om als bemiddelaar succesvol te kunnen zijn.  Onze bemiddelaars verlenen niet zomaar diensten tegen een vergoeding. Integendeel, wij gaan samen op weg met onze cliënten om hen te helpen bij de  conflictsituatie. Wij begeleiden hen tijdens een proces van praten en luisteren met en naar elkaar, om te komen tot een gedragen oplossing.

Zo'n proces kan niet succesvol zijn zonder oprechte betrokkenheid. De bemiddelaar zal steeds onpartijdig zijn. Iedere waarheid heeft zijn recht en krijgt evenveel erkenning en respect. De eigen mening van de bemiddelaar speelt geen rol.  Uw Bemiddelaars werken op dezelfde manier voor beide partijen. Onpartijdigheid wordt zo wederzijdse partijdigheid.

Deskundig

Elk lid van Uw Bemiddelaars is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie op basis van de wet van 21 februari 2005. Dit geeft de garantie dat Uw Bemiddelaars deskundig zijn in wat ze doen en gebonden zijn aan de regels van de deontologie.