Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Familiale bemiddeling

Een groot deel van Uw Bemiddelaars houdt zich bezig met familiale conflicten. Voorbeelden daarvan moeten we u niet geven. Waar mensen samenleven, kunnen conflicten ontstaan. Koppels die gaan scheiden, kinderen die de erfenis van hun ouders moeten verdelen, het zoeken van evenwichten binnen een nieuw samen gesteld gezin,... Het belang van deze familiale relaties uit zich in de felheid van de conflicten. Een heel aantal leden van Uw Bemiddelaars heeft zich gespecialiseerd in specifieke conflicten. Zo zijn er bijvoorbeeld bemiddelaars die zich enkel met scheidingsbegeleiding en ouderschapsconflicten bezighouden. Maar we rekenen ook plusoudercoaches of bemiddelaars bij conflicten rond levenseinde onder onze leden.
Aanslepende familiale conflicten wegen zwaar op ons. Een verstoord contact met je ex-partner drukt een stempel op de dagelijkse beleving van het gezin in zijn nieuwe vorm na de scheiding. Bemiddeling vergroot de kans op een constructieve afronding van een conflict en verhoogt het welzijn van alle betrokkken voor de toekomst.
Aarzel niet en ontdek wat bemiddeling voor jullie kan betekenen.