Praktisch

Hoe start u een bemiddeling op via Uw Bemiddelaars

Bemiddeling start vanuit de vrijwillige keuze van de partijen. Indien partijen vinden dat bemiddeling een goede oplossing kan zijn, dan nemen zij contact op met een bemiddelaar.

In een eerste telefonisch contact wordt kort uitgelegd waarover het conflict gaat. Uw Bemiddelaar zal beknopt de werkwijze toelichten. Uw Bemiddelaar zal de partijen dan uitnodigen voor een eerste gesprek.

In sommige gevallen kan Uw Bemiddelaar, op verzoek van één partij, contact opnemen met de andere partij om de principes en voordelen van bemiddeling toe te lichten. Dit gebeurt steeds neutraal. Bemiddeling is slechts mogelijk indien beide partijen overtuigd zijn om bemiddeling een kans te geven.

Uw Bemiddelaar zal, vooraleer het bemiddelingsproces te starten, het financieel aspect van de bemiddeling toelichten. De vergoeding van de bemiddelaar wordt meestal gedeeld door beide partijen, in principe op 50/50 basis.

Indien, na het eerste gesprek, beide partijen bereid zijn om verder te gaan met de bemiddeling, wordt samen met Uw Bemiddelaar het bemiddelingsprotocol opgesteld. 

Voor (contact)gegevens en profielen van de leden van Uw Bemiddelaars, zie Vind uw bemiddelaar.