Erkend Bemiddelaar

Een erkend bemiddelaar dient in de uitoefening van zijn beroep te voldoen aan een aantal belangrijke en strenge criteria die opgelegd zijn door de wetgever en die de kwaliteit van de bemiddelaar  waarborgen.


Het beroep van bemiddelaar is wettelijk erkend. Een erkend bemiddelaar heeft steeds een door de overheid vereiste opleiding gevolgd. Daardoor beschikt de bemiddelaar over de nodige juridische en psychologische kennis en vaardigheden. Daarenboven is een erkend bemiddelaar verplicht om zich constant bij te scholen.

Een erkend bemiddelaar is gebonden aan een deontologische code die oplegt om in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid te werken.

Het is essentieel dat een erkend bemiddelaar onpartijdig is of, anders gezegd, wederzijds partijdig. Er wordt geen kant gekozen, maar voor beide partijen even hard gewerkt.

Een erkend bemiddelaar waakt erover dat er een evenwicht bestaat en dat beide partijen even goed geïnformeerd zijn en blijven.

Alleen een erkend bemiddelaar kan aan de rechtbank vragen om het bereikte akkoord te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.