Waarom bemiddelen?

Het conflict met de buurman over de te hoge haag, met een vennoot over de overdracht van aandelen, met een levenspartner over de nakende scheiding of met een broer of zus die zich benadeeld voelt bij de verdeling van de nalatenschap, loopt volledig uit de hand.

Onrust en stress zijn het gevolg. Praten lukt totaal niet meer. Tenzij misschien met de hulp van een bemiddelaar.

Naar de rechtbank stappen is de meest gekende manier om een conflict op te lossen. Dit betekent meestal de start van een lange en dure juridische procedure. Het resultaat is onzeker. De rechter beslist immers uitsluitend op basis van voorgelegde feiten en argumentatie.

Bemiddeling is een volwaardig en erkend alternatief om conflicten op te lossen buiten de rechtbank (wet van 25 februari 2005).

Tijdens een bemiddeling nemen beide partijen vrijwillig deel aan het proces. Ze zoeken naar een aanvaardbare en overeengekomen oplossing voor hun probleem. Een erkend bemiddelaar zal helpen om de verstoorde gesprekken op gang te brengen en partijen opnieuw met elkaar te laten praten. De bemiddelaar zal beide partijen stimuleren om vanuit hun belangen en noden te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

Voordelen van bemiddeling

Sneller

In bemiddeling kan de communicatie tussen partijen opnieuw hersteld worden, zonder tussenkomst van advocaten en rechters. Zo kan er sneller een oplossing gevonden worden.

Goedkoper

Bij bemiddeling is de enige kost deze van de bemiddelaar. Partijen delen deze kost meestal samen.

Duurzamer

Tijdens een bemiddeling nemen partijen actief deel aan het oplossen van het conflict. Ze streven naar een win-winoplossing. Dit geeft meer zekerheid en vertrouwen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.