Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Lid worden

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze en wil je graag als bemiddelaar deel uitmaken van onze vereniging, of wens je gewoon meer informatie?

Vul hier het inschrijvingsformulier in!

Heb je nog vragen, neem contact met ons op via info@uwbemiddelaars.be en ontdek wat de vele voordelen van dit lidmaatschap zijn.

De vereniging “Uw Bemiddelaars” heeft een tweeledig opzet.

Enerzijds biedt ons netwerk van ervaren en zeer diverse erkende bemiddelaars een meerwaarde aan mensen in conflict. Binnen onze vereniging huist voor elk soort conflict en op elke plek in Vlaanderen wel een geschikte bemiddelaar.
Onze geografische spreiding en uiteenlopende professionele achtergronden, laten ons toe een gepast antwoord bieden op elke vraag om bemiddeling.

Door een netwerk te vormen van gedreven en ervaren bemiddelaars, in allerlei uiteenlopende specialisaties, hopen wij het concept van bemiddeling beter bekend te maken bij een breed publiek.

Anderzijds biedt het lidmaatschap van onze vereniging heel wat voordelen aan de bemiddelaars zelf uiteraard!

Lid zijn van Uw Bemiddelaars betekent:

Ondersteuning
Door als netwerk naar buiten te treden, brengt Uw Bemiddelaars een berg aan professionele - en levenservaring bij elkaar. Cliënten kunnen voor een bemiddelaar kiezen die het beste bij hen past. De bemiddelaar kan steeds beroep blijven doen op de kennis en de ervaring van de hele groep.
Het is fijn om af en toe te kunnen afstemmen met collega’s en zelfs advies te vragen aan elkaar. De vereniging stelt nuttige modellen en informatie ter beschikking aan haar leden, zodat zij in de beste omstandigheden hun bemiddelingsactiviteiten kunnen opbouwen.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid
Via Uw Bemiddelaars kan je intekenen op een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Al onze leden kunnen aan een erg gunstige premie instappen. 

Intervisies
Uw bemiddelaars organiseert op regelmatige basis intervisies voor haar leden. Deze intervisies zijn een unieke kans om met gelijkgestemde collega’s van gedachten te wisselen over moeilijkheden die je tegenkomt in de praktijk en eventuele vragen waar je op botst in je bemiddelingen. De intervisies zijn kosteloos of tegen kleine kostendekkende vergoeding. Check onze agenda voor de eerstvolgende intervisies op verschillende plaatsen in Vlaanderen. 

Supervisie
Uit de leden van Uw Bemiddelaars werd een team van ervaren supervisors samengesteld. Tijdens een supervisie reflecteer je, onder begeleiding van de supervisor, over eigen werkervaringen. Je houdt daarbij je eigen handelen tegen het licht, en verwerft zo nieuwe inzichten ter verbetering van je professionele aanpak. Een individuele supervisiesessie draagt bij aan jouw duurzame verbetering en verdieping groei als mens en als professioneel bemiddelaar. 

De BemiddelingsBuddy
Om een passend antwoord te bieden op de vele vragen waarmee beginnende bemiddelaars zitten, werd het exclusieve traject van de BemiddelingsBuddy in het leven geroepen. Ervaren bemiddelaars, die hun eigen praktijk uit de grond hebben gestampt, begeleiden hun startende collega's richting eigen praktijk. 
We hopen op die manier heel concreet bij te dragen aan de basisdoelstelling van onze vereniging: het sterker uitbouwen en bekend maken van bemiddeling als dé manier van conflictoplossing. Hoe kan dat beter dan door een duurzame ondersteuning te bieden aan beginnende bemiddelaars!

Netwerken
Tijdens onze informele netwerkevents heb je de kans om de andere leden te ontmoeten en gezellig bij te praten. Jaarlijks vindt een algemene vergadering van de vereniging plaats om te stemmen over de samenstelling van het bestuur en de leden te informeren over de verwezenlijkingen van het voorbije jaar. Tijdens de nieuwjaarsrecepties klinken we samen op het nieuwe jaar en ontvangen we boeiende gastsprekers. Een sterk netwerk, dat wil bovendien zeggen: doorverwijzen naar elkaar. Voor elke hulpvraag bestaat een gepast antwoord binnen onze vereniging. 

Aantrekken van cliënteel
Al onze leden plaatsen hun profiel op onze webpagina ‘vind Uw bemiddelaar’. Op die manier word je als bemiddelaar ook effectief gevonden door potentiële cliënten en bouw je je praktijk verder uit. Onze leden zetten zichzelf en hun praktijk in de kijken door het schrijven van blogberichten op de website. Dit geeft onze leden de kans om hun expertise te delen en zo meer cliënten aan te trekken binnen hun specialiteit.

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 195. Daarnaast kan je ook aan voordelige voorwaarden instappen in de verzekering BA aan € 70.

Meer info?

Wens je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@uwbemiddelaars.be en ontdek wat de vele voordelen van dit lidmaatschap zijn.