Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Hoe verloopt een bemiddeling?

Kennismaking

In het eerste gesprek maken de partijen kennis met de bemiddelaar. Die legt uit wat bemiddelen inhoudt en hoe het proces verloopt. De bemiddelaar spreekt duidelijk uit van men van hem kan verwachten en wat zijn werkwijze is.

Daarna ondertekenen de partijen en de bemiddelaar een bemiddelingsprotocol.  Dit protocol geeft duidelijk aan wat de afspraken zijn en welke spelregels er gelden voor de komende gesprekken. 

Dan start de bemiddeling. Het is belangrijk dat beide partijen vrijwillig deelnemen aan de bemiddelingsgesprekken en dat wat daar besproken wordt, vertrouwelijk blijft.

Bekommernissen

In het bemiddelingsgesprek peilt Uw Bemiddelaar naar de belangen, de noden en de wensen van iedere partij. Daarbij telt iedere mening. Uw Bemiddelaar bevraagt u over wat voor u belangrijk is en naar hoe u de dingen ziet.

Uw Bemiddelaar zorgt ervoor, samen met de betrokkenen, dat deze bekommernissen voor iedereen duidelijk zijn. Naar oplossingen wordt nog niet gezocht.

Vaak komt men op die manier tot gemeenschappelijke bekommernissen of minstens belangen die met elkaar verzoenbaar zijn. Door naar elkaar te luisteren bij het uiten van bezorgdheden en door te horen wat de ander fundamenteel bezighoudt, kan al begrip ontstaan voor het standpunt van de andere. De bemiddelings gesprekken verlopen gestructureerd en zijn afgebakend, zowel in tijd als in ruimte als wat de inhoud ervan betreft. Zo ontstaat er een veilige omgeving waarin gezegd kan worden wat nodig is. Vaak ontdekt men dan dat het water toch niet zo diep is als dat aanvankelijk leek.

Situatie en standpunten  

Elke partij krijgt de mogelijkheid om zijn/haar visie op het conflict toe te lichten. Bestaande meningsverschillen komen hier soms voor de eerste maal aan de oppervlakte. Uw Bemiddelaar zorgt ervoor dat de standpunten volledig duidelijk zijn voor alle partijen.

Is de situatie te gespannen om samen dit gesprek te voeren? Dan kan Uw Bemiddelaar starten met een individueel gesprek.

Oplossingen zoeken

Zijn alle bekommernissen duidelijk, dan gaat men samen op zoek naar leefbare oplossingen. Voor elke mogelijke oplossing gaan de gesprekspartners na of ze voldoet aan de gestelde bekommernissen.

Deze fase eindigt als een akkoord gevonden is waar beide partijen kunnen achter staan. Dit betekent vaak dat beiden water in de wijn moeten doen. Echter, als beide partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde oplossing, is de kans op een duurzaam akkoord groter.

Overeenkomst

Tenslotte zal Uw Bemiddelaar het bereikte akkoord op papier zetten. Dit akkoord kan door de rechtbank gehomologeerd worden indien de partijen dit wensen. 

Het bemiddelingsakkoord is een juridisch bindende overeenkomst die de partijen strekt tot wet.