Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Ik zoek...

..een bemiddelaar voor begeleiding doorheen een conflict. Iemand die me met expertise en een persoonlijke benadering op de juiste manier bijstaat en mee zoekt naar de beste oplossing voor alle partijen.

Meer informatie

Ik ben...

...een bemiddelaar met ervaring of een startende bemiddelaar die de medemens in moeilijkheden wil verder helpen door de nodige knopen te ontwarren. Ik sluit me graag aan bij een versterkend netwerk van collega's waar ervaring en kennis worden uitgewisseld.

Lid worden van Uw Bemiddelaars

Uw Bemiddelaars

Wij zijn een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over heel Vlaanderen.

Als deskundige bemiddelaars helpen wij onze cliënten om op de meest betrokken en professionele wijze een oplossing te vinden voor hun conflict.

Wij werken samen met collega-bemiddelaars om bemiddeling beter kenbaar te maken en zo een alternatief aan te bieden voor het oplossen van conflicten.

Meest recente artikels

De bemiddelingsaanpak bij familiale bedrijven om spanningen en conflicten te vermijden!

13.06.2024 Bemiddeling in zakelijke conflicten en werkcontext

Een familiebedrijf overdragen? Ongetwijfeld een hachelijke onderneming en een weg vol valkuilen. Toch is het een bijzonder actuele en frequente aangelegenheid: in België zijn 70% van de ondernemingen, of anders uitgedrukt een derde van het BBP, familiebedrijven. Van de bedrijven waarvan de bedrijfsleider ouder is dan 55 jaar, riskeert 22% op korte termijn faillissement (*), voornamelijk als gevolg van al dan niet uitgesproken misverstanden en conflicten.

Het onuitgesprokene, de verwijten, de spanningen en het gebrek aan dialoog zorgen voor een mijnenveld. Het familieaspect maakt het nog ingewikkelder. Toch is conflict in familiebedrijven een onderwerp dat zelden besproken wordt: uit angst om een doos van Pandora te openen, maken families er een taboe van. Onder het mom van de beroemde familiegeest wordt conflict ontkend of, erger nog, genegeerd.

Er wordt zelden op geanticipeerd en het wordt vaak onder het tapijt geveegd. Als er niets aan wordt gedaan, ontaardt het conflict of explodeert het in de openbaarheid, volgens de mechanismen van de GLASL-schaal (**), wat leidt tot een intensivering van het conflict en vervolgens tot een verliessituatie voor iedereen.

Bemiddeling op de werkplek : Een effectieve oplossing voor conflicten.

31.10.2023 Bemiddeling in zakelijke conflicten en werkcontext

Conflicten op de werkplek zijn niet ongebruikelijk en kunnen schadelijk zijn voor zowel werknemers als de organisatie als geheel. Gelukkig is er een effectieve oplossing beschikbaar: bemiddeling op de werkplek. maar hoe werkt dit proces ?

Wat is Pro Deo voor bemiddeling

23.08.2023 Familiale bemiddeling

Pro Deo bij bemiddeling

Een Pro Deo advocaat is meestal wel gekend, maar dat er ook via bemiddeling recht kan zijn op Pro Deo is minder bekend. Voor bemiddeling geldt echter ook dat men recht kan hebben op rechtsbijstand. De bedragen zijn hetzelfde als bij een advocaat, alleen de wijze waarop het verkregen kan worden verschilt hiervan.