Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Waarom bemiddelen?

Naar de rechtbank stappen is de meest gekende manier om een conflict op te lossen. Dit betekent meestal de start van een lange en dure juridische procedure. Het resultaat is onzeker. De rechter beslist immers uitsluitend op basis van voorgelegde feiten en argumentatie.

Bemiddeling is een volwaardig en erkend alternatief om conflicten op te lossen buiten de rechtbank (wet van 25 februari 2005).

Tijdens een bemiddeling nemen beide partijen vrijwillig deel aan het proces. Ze zoeken naar een aanvaardbare en overeengekomen oplossing voor hun probleem. Een erkend bemiddelaar zal helpen om de verstoorde gesprekken op gang te brengen en partijen opnieuw met elkaar te laten praten. De bemiddelaar stimuleert beide partijen om vanuit hun belangen en noden te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

Voordelen van bemiddeling

Sneller

Bemiddeling herstelt de communicatie tussen partijen, zonder tussenkomst van advocaten en rechters. Zo kan er sneller een oplossing gevonden worden.

Goedkoper

Partijen kiezen samen een bemiddelaar en delen de kosten.

Duurzamer

Tijdens een bemiddeling nemen partijen actief deel aan het oplossen van het conflict. Ze streven naar een win-winoplossing. Dit geeft meer zekerheid en vertrouwen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. De kans is groter dat partijen een regeling naleven die ze onderling hebben overlegd, veleer dan de uitspraak die door een rechter eenzijdig werd opgelegd.

Constructiever

Bemiddeling draagt zorg voor de onderlinge relaties en voor elk van de partijen op zich. De bruggen worden niet onherroepelijk verbrand, want men is samen tot een akkoord gekomen. Het constructief afronden van een conflict vormt voor elk van de partijen een opsteker.