Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Meerwerken en vertraging bij bouwprojecten

01.06.2017
Bemiddeling, Uw Bemiddelaars

Wat onvoldoende in rekening komt in deze discussies is de kost die de bouwheer heeft naar aanleiding van de nietgerespecteerde uitvoeringstermijn. Als er bij deze kosten stilgestaan worden, zijn ze vaak niet gering. Evenwel, een project kan niettegenstaande termijnoverschrijding én meerwerken nog steeds eindigen in een succesvolle samenwerking in de ogen van allen

Een gezin beslist een ingebouwd folie-zwembad na 12 jaar uit te breken en te vervangen door een overloop-zwembad in architectonisch zichtbeton. Het beton moet zeer kwalitatief uitgevoerdworden want de volledige binnenkuip en een gedeelte van de buitenkuip moeten in het zicht blijven. Vakmanschap geëist dus voor de uitvoering van het beton. De zwembad-aannemer zal zelf de zwembadtechnieken uitvoeren maar heeft een gespecialiseerde onderaannemer gecontracteerd voor het zichtbeton. De bouwheer staat zelf in voor het uitbreken van het bestaande zwembad en het maken van de bouwput. Dit gebeurt door een onderaannemer van de tuinman die de volledig tuin heeft aangelegd en reeds jaren onderhoud.

De bouwheer overlegt voor de aanvang van de werken op de werf met de alle aannemers en onderaannemers. Afspraken worden gemaakt om het maken van de bouwput, montage van technieken en bekisting, het storten van het beton en het aanvullen van de bouwput vlot te laten aansluiten. Iedere aannemer is betrokken in het overleg en geeft zelf de benodigde duurtijd en beschikbare periode. Er wordt goed afgesproken.

Snel na de aanvang van de werken loopt het echter fout: de aannemer die het beton moet storten houdt zich niet aan de afgesproken timing en de werf valt stil. De bouwput ligt intussen open en de uitgegraven grond die gebruikt moet worden om het zwembad opnieuw aan te vullen ligt op een gronddoek het gras. Onder deze omstandigheden kan het bedekte gras enige dagen overleven, zoals voorzien bij de planning van de werken, maar het mag niet veel langer duren. Daarenboven zijn de werken gepland in de maand september, met laagste grondwaterstand om de kosten van grondwaterbemaling te vermijden. Nu de werken vertragen zal misschien toch grondbemaling moeten gezet worden en dreigt de bouwput in te kalven.

De betonwerker komt na 2 weken vertraging nog niet opdagen en de bouwheer beslist om een bemiddelaar in te schakelen. Deze contacteert de aannemer betonwerken en komt te weten dat de ze in ernstige kwaliteitsproblemen zit op een andere werf. Hij heeft een gestorte vloer moeten uitbreken en opnieuw moeten storten waardoor de vertraging ontstaan is voor de bouw van het zwembad. Hij wil geen risico nemen met de bouw van het zwembad en wil pas starten wanneer z’n beste ploeg opnieuw beschikbaar is.

De bezorgdheid omtrent de kwaliteit van de uit te voeren werken is een goede intentie van de aannemer, dit is zeker in het belang van de bouwheer. Deze zit intussen echter met oplopende kosten: het gras onder de berg grond is intussen verrot en zal dus opnieuw aangelegd moeten worden. Daarenboven begint er grondwater in de bouwput te komen door het stijgende grondwaterpeil na de zomer, er dreigen dus bijkomende kosten voor bemaling.De bemiddelaar weet de partijen bijeen te brengen met als doelstelling om de oplopende schade en kosten te beperken. De oplossing komt tot stand dat de de onderaannemer beton, die het probleem veroorzaakt heeft, met eigen personeel een pompput zal installeren in de bouwput om het grondwater af te voeren. Daarnaast zal hij ook de berg afgegraven grond afdekken om te vermijden dat deze verder uitzakt en het gras verder beschadigt.

Wat de schade van het gerotte gras betreft, komen de tuinman van de bouwheer en de betonwerker overeen de extra kost onderling te regelen voor het zaairijp maken van de grond onder de berg zand. De reden is dat deze twee partijen in de toekomst nog samen projecten hopen uit te werken.

Onder deze omstandigheden is de bouwheer bereid een extra investering te doen door de tuin volledig te voorzien van nieuwe grasmatten zodat het eindresultaat nog beter zal zijn dan aanvankelijk verwacht.

In dit project zal de bouwheer dus meer betaald hebben dan aanvankelijk begroot én zal het project langer geduurd hebben. De oplevering was een maand later dan voorzien maar dat vormde geen probleem omdat het sowieso in net voor de winter was, het gebruik van het zwembad zou sowieso pas vier maanden later zijn. Daarnaast heeft de bouwheer meer uitgegeven dan voorzien maar heeft daarvoor wel de volledige tuin opnieuw aangelegd met grasmatten waardoor het eindresultaat nog kwalitatiever is. De aannemers hebben verder goed samengewerkt en verantwoordelijkheid getoond naar de bouwheer, wat daadwerkelijk de basis heeft gelegd voor andere samenwerkingen.

Niettegenstaande de meerwerken en de vertraging was dit project een groot succes in de ogen van alle partijen, inclusief de bouwheer. De reden van het succes is dat door goede bemiddeling aan de belangen van alle betrokken tegemoet gekomen is.

Ivan Vandevivere - Naviris bvba