Uw Bemiddelaars

Wij zijn een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over heel Vlaanderen.

Als deskundige bemiddelaars helpen wij onze cliënten om op de meest betrokken en professionele wijze een oplossing te vinden voor hun conflict.

Wij werken samen met collega-bemiddelaars om bemiddeling beter kenbaar te maken en zo een alternatief aan te bieden voor het oplossen van conflicten.

Over bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank.

Voor vele mensen is deze weg echter nog onbekend.

 

lees meer...

Over ons

Wie zijn Uw Bemiddelaars, wat is onze visie en hoe gaan wij te werk.

lees meer...

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier.  

lees meer...

Meest recente artikels

18.07.2018Hervorming bemiddelingswet

Bemiddeling Algemeen

 Op 18 juni 2018 ging de stemming erdoor: de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”, is inmiddels een feit (gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 2 juli 2018).

 

 

16.07.2018Verblijfsregeling voor kleuters en schoolplicht

Familiaal

Vooral bij zeer jongen kinderen, zoals kleuters wordt er dikwijls een halve week of minder overeengekomen. Dat is goed voor de kleuters, zo missen ze mama of papa niet te lang, maar hoe ziet het met de schoolplicht voor kleuters?

27.06.2018BEMIDDELEN BIJ SITUATIES VAN AFHANKELIJKHEID - MANTELZORG

Medisch en Zorg

In bemiddeling wordt jammer genoeg weinig aandacht besteed aan thema’s aangaande afhankelijkheid en zorg binnen de familiale context. Hoewel hier duidelijk nood aan is.