Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Waarom kiezen voor bemiddeling om je scheiding te regelen?

14.02.2018
Scheiden, Bemiddeling

 

1. Omdat het kan!

Niet iedereen is bekend met het concept van een scheidingsbemiddelaar.

Doordat het scheidingspercentage de voorbije jaren enorm is gestegen, neemt ook de vraag naar een nieuwe benadering van het scheidingsgebeuren toe. Scheiden is al lang geen taboe meer, en stilaan geraakt ook een nieuwe visie op de scheiding zelf ingeburgerd: die van het geweldloze scheidingstraject. We evolueren stilaan naar een maatschappelijke normalisering van de bewuste ontkoppeling bij een relatiebreuk.

2. Zorg voor later

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. De bruggen worden verbrand, waardoor latere communicatie met elkaar moeilijk wordt. Het hele gebeuren laat een bittere smaak na.

Bemiddeling geeft je de kans om samen  tot afspraken te komen waar beide (ex-)partners achter staan. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

3. Samen ouderen na de scheiding

Een scheiding is nooit gemakkelijk, en zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen

Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed ouderschapsakkoord en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

De scheidingsbemiddelaar brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de scheidende partners een weloverwogen beslissing nemen.

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen. De scheidingsbemiddelaar helpt je daarbij.

4. Sneller en goedkoper

Last but not least: een echtscheiding via de scheidingsbemiddelaar is goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer beide partners een eigen advocaat aanstellen.

Jullie betalen samen de kosten van één bemiddelaar, die jullie beiden op een onafhankelijke en onpartijdige manier bijstaat en alle nodige juridische info verstrekt.

De bemiddelaar regelt de scheiding op het tempo van de scheidende partners. Zijn er weinig discussiepunten en zitten de partners grotendeels op dezelfde golflengte, dan kan het scheidingsakkoord op enkele uren rond geraken. Moeten er nog een aantal knopen ontward worden, dan spreekt de bemiddelaar die samen met jullie door. Een constructieve aanpak van de conflicten is daarbij het uitgangspunt.

Bemiddeling is dus goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. 

Aarzel niet om een van onze bemiddelaars te contacteren. Alle leden van Uw Bemiddelaars zijn erkende bemiddelaars, met de nodige ervaring om u daadkrachtig verder te helpen.

Vera Steyvers - info@verasteyvers.be