Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure

03.04.2020
Scheiden, Bemiddeling

 Die periode van 'grijze zone' is een moeilijke fase, die de meeste scheidende koppels doormaken, de ene al wat langer dan de andere. De geldende maatregelen, ook wel genoemd "Blijf in uw kot", maken het er zeker niet gemakkelijker op!

Daarom kijken we even vooruit ook, met deze bijdrage. Hoe kan je een woning aankopen, nog voordat de scheiding rond is. En waarom is het belangrijk dat de bemiddelaar hier ook bij stilstaat en de opties doorspreekt met de cliënten...

Kan je een nieuwe woning aankopen nog voordat de scheiding rond is?

Een nieuwe woning kopen tijdens de scheiding… Kan dat wel? Deze vraag rijst geregeld, en dat is natuurlijk logisch.

Als een koppel uit elkaar gaat, zal minstens éen van de partners op zoek gaan naar een nieuwe woonplaats. De gemeenschappelijke woning wordt verkocht, of door een van de partners ingekocht. De ander maakt dan de afweging tussen het huren of kopen van een nieuwe woonst.

Als je een bepaalde prijs (oplegsom) krijgt in ruil voor het afstaan van de gemeenschappelijke woning, levert dat een startkapitaal op voor aankoop van een nieuwe woonst. In dat geval lijkt kopen vaak interessanter dan opnieuw gaan huren.

Gemeenschapsstelsel of scheiding van goederen?

Wie gehuwd is onder een stelsel van scheiding van goederen kan voor zichzelf aankopen en een hypotheeklening aangaan op eigen naam.

Indien je gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel ligt dat moeilijker. Alle koppels die gehuwd zijn zonder eerst bij de notaris een huwelijkscontract te hebben ondertekend, zijn onder een gemeenschapsstelsel gehuwd. Voor de grote meerderheid van de koppels zal dit dus van toepassing zijn.

Voor al wie onder het gemeenschapsstelsel is gehuwd, geldt het volgende: Je kan een nieuwe woning aankopen indien je beschikt over eigen middelen, dat wil zeggen: kapitaal dat je reeds voor het huwelijk had, of dat je tijdens het huwelijk verkreeg door schenking of uit een erfenis.

Bij gebrek aan zulke eigen middelen is een nieuwe aankoop enkel mogelijk mits instemming en medewerking van de (bijna ex-) echtgenoot. De echtgenoot koopt niet mee aan, maar moet wel mee tekenen voor kennisname.  Het aangekochte goed zal dan definitief jouw persoonlijke eigendom worden als de echtscheiding rond is. Komt het uiteindelijk niet tot een echtscheiding, dan zijn de beide echtgenoten gehouden tot aankoop voor rekening van het gemeenschappelijke vermogen. Het is belangrijk dat de echtgenoot die mee tekent, zich bewust is van dit mogelijke gevolg.

Laat je goed bijstaan door een notaris bij de nieuwe aankoop, reeds voordat enig document wordt ondertekend. De bedoeling om de woning uiteindelijk op eigen naam aan te kopen moet immers uitdrukkelijk blijken uit een aantal juridische clausules. Bovendien is het belangrijk dat het akkoord over de echtscheiding in onderlinge toestemming (ook wel ' het regelingsakkoord') werd gesloten voordat de nieuwe aankoopovereenkomst wordt getekend. Anders loop je het risico dat er nog eens verdeeltaks betaald moet worden op de waarde van de nieuw aangekochte woning.

De intentie tot aankoop van een nieuwe woning en het engagement naar elkaar toe om daarbij dan de nodige medewerking te verlenen, kan ook reeds mee worden opgenomen in het regelingsakkoord dat samen met scheidingsbemiddelaar wordt opgesteld. Laat je dus goed bijstaan door een gespecialiseerde scheidingsbemiddelaar, zodat ook deze zaken niet onbesproken blijven.

Het lopende woonkrediet

Maak goede afspraken over het lopende hypothecair krediet wanneer een van de partners de gemeenschappelijke woning overneemt. Het is erg belangrijk dat op een correcte manier “décharge” van verplichtingen van de bank wordt bekomen in het voordeel van de partner die zijn eigendomsrechten afstaat. Indien zo’n “décharge” (of: officieel ontslag van verplichtingen t.a.v. de bank) niet voorligt, zal je problemen ondervinden bij de aanvraag van een krediet voor de nieuwe aankoop. De bemiddelaar zal je hierover grondig informeren en de verschillende stappen met je opvolgen. Het is immers niet omdat je geen eigenaar meer bent van de voormalige gezinswoning, dat de bank je niet meer zou kunnen aanspreken voor betaling van de aflossingen. Belangrijk aandachtspunt dus!

En hoe zit het met fiscale voordelen?

Wie een woning aankoopt, kan van een aantal fiscale gunsttarieven – of verminderingen genieten.  Het vroegere 'klein beschrijf' bestaat intussen niet meer, maar in de plaats kwam een voordeeltarief van 6% voor wie een enige eigen woning aankoopt.

Dit voordelig tarief is in principe voorbehouden voor wie geen andere woning heeft op het moment van aankoop, of voor wie de vorige woning inwisselt voor een nieuwe. Wie in een scheidingsprocedure zit en nog eigenaar is van een ‘halve woning’ zal meestal niet aan die toepassingsvoorwaarde voldoen.

Toch kan je genieten van het verlaagde tarief van 6% (i.p.v. 10%) voor de nieuwe aankoop, maar je zal nadien een teruggave moeten vragen hiervan.

Bovendien kan je ook genieten van de zogenaamde “meeneembaarheid van registratierechten”, waarbij de registratierechten die destijds bij de aankoop werden betaald, gedeeltelijk gerecupereerd kunnen worden. Maximaal kan dit gaan om een fiscaal voordeel van € 12.500. Zeker de moeite om grondig advies in te winnen dus!

Vera Steyvers - De Scheidingspraktijk - www.scheidingspraktijk.be - info@scheidingspraktijk.be