Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Verdeeltaks bij toebedeling van de woning

17.04.2017
Overname woning, Bemiddeling, Huwelijk

Wanneer een koppel uit elkaar gaat, rijst de vraag wat er met de gemeenschappelijke woning gaat gebeuren.

Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van deze drie opties is niet eenvoudig: financiële maar ook emotionele motieven steken de kop op.  Partners willen de woning wel behouden of overnemen, maar er is onvoldoende financiële marge om dit waar te maken… Er kan onenigheid bestaan over de waarde van de woning en de oplegsom die de ene partner aan de andere zou moeten betalen… Men wil de kinderen liefst niet met een verhuis confronteren…

Bemiddelingsgesprekken kunnen de partners helpen om de verschillende opties tegen mekaar af te wegen en zo een goede keuze te maken.

In deze bijdrage ga ik verder in op de toebedeling van de woning aan één van de partners. Hier komt een en ander bij kijken.

Voorwaarden van de toebedeling

De partners moeten bepalen onder welke voorwaarden de toebedeling zal gebeuren. Loopt er nog een hypothecaire lening op het pand? De echtgenoot die het eigendom overneemt kan de lening op zijn naam laten zetten en verder afbetalen, of kan ervoor kiezen de lopende lening af te sluiten en een nieuwe lening aan te gaan. Echtgenoten moeten een akkoord sluiten over de eventuele prijs die te betalen is voor de toebedeling van de woning. Het kan interessant zijn om de woning door een deskundige schatter te laten waarderen om een idee te krijgen van de actuele marktwaarde van de woonst.

Verdeeltaks

Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is een registratierecht, verschuldigd aan de Vlaamse Overheid, net zoals het 'beschrijf' bij aankoop van een onroerend goed.

Het tarief ligt bij een verdeling gelukkig lager dan bij een verkoop.

Verschillende tarieven

Na, met ingang van 1 augustus 2012, het verdelingsrecht te hebben verhoogd van 1% naar 2,5%, is de wetgever hier recent gedeeltelijk op terug gekomen. Het verdeelrecht is sedert 31 december 2014 terug op 1% gebracht in sommige gevallen. Sinds januari 2016 werden de voorwaarden voor toepassing van dit tarief van 1% zelfs nog versoepeld.

De huidige regeling even op een rijtje:

Het tarief van 1% is van toepassing in volgende gevallen:

- bij alle verdelingen/toebedelingen die gebeuren naar aanleiding van een echtscheiding:

Het tarief van 1 % wordt toegepast op alle toebedelingen tussen ex-echtgenoten, zelfs als de echtscheiding reeds lang werd afgerond en de woning bijvoorbeeld voorlopig in onverdeeldheid werd gehouden.

- bij verdeling die volgt op de beëindiging van een wettelijke samenwoning:

Op voorwaarde dat de verdeling plaatsvindt binnen de drie jaar na de beëindiging van de wettelijke samenwoning, en op voorwaarde dat de partners minstens een jaar ononderbroken wettelijk hebben samengewoond.

In alle andere gevallen van verdeling is een verdeelrecht van 2,5% van toepassing: dit is dus voornamelijk het geval bij koppels die niet wettelijk maar wel feitelijk hebben samengewoond.

Notariële akte

De toebedeling van een onroerend goed moet bij notariële akte bevestigd worden. Naast de registratierechten zijn er daarom ook nog notariskosten verschuldigd op de toebedeling : kosten hypotheekkantoor, ereloon en aktekosten. Op het bedrag van het ereloon en de aktekosten is bovendien nog BTW van toepassing aan het tarief van 21%.

Het ereloon wordt berekend op de waarde van het gedeelte dat wordt overgedragen aan de andere partner. Het registratierecht wordt gerekend op de totale verkoopwaarde van het onroerend goed.