Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Modernisering van de burgerlijke stand- Centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand

30.07.2018
Scheiden, Bemiddeling

 

Maar de wet van 18 juni wijzigt ook een aantal andere bepalingen in het burgerlijk recht die zeer concreet een aantal gevolgen hebben voor de praktijk van scheidingsbemiddelaars.

Wel belangrijk dus om deze even kort aan te duiden.

Afschaffing overschrijving echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand

Nadat het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden, stuurt de griffier binnen de maand bericht naar de gemeente waar het huwelijk destijds plaatsvond. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft binnen de maand na ontvangst van die brief de scheiding over in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dat ogenblik heeft de scheiding uitwerking ten aanzien van derden, lees: worden de echtgenoten als gescheiden beschouwd ten aanzien van iedereen.

 

Deze overschrijving in de registers van de burgerlijke stand wordt afgeschaft en er wordt een centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand ( DABS) in het leven geroepen. 

De griffier zal niet langer een brief sturen naar de gemeente, maar zal onmiddelijk na het in kracht van gewijsde treden van het echtscheidingsvonnis (of arrest) de gegevens daarvan ingeven in de DABS. Binnen de DABS bestaat er dan een systeem van doorstroming van gegevens naar het rijksregister. De melding van de scheiding wordt verbonden met de akte van de burgerlijke stand waarop ze betrekking heeft (de huwelijksakte dus in dit geval).

 

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de vaststelling van het moment waarop de echtscheiding gevolgen kan sorteren ten aanzien van derden. Dit zal niet langer gekoppeld zijn aan de overschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand, maar wel aan de melding op de huwelijksakte, die via de DABS gebeurt. 

 

Elektronische akten van burgerlijke stand – administratieve vereenvoudiging bij neerlegging verzoekschrift tot echtscheiding

 

De centrale Databank van Akten van de Burgerlijke stand wordt ingevoerd om een modernisering, informatisering en vereenvoudiging van de burgerlijke stand te realiseren. Toekomstige akten van burgerlijke stand zullen enkel nog elektronisch worden aangemaakt en bewaard.

Bij het neerleggen van een verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming moeten er een heel aantal akten van de burgerlijke stand ( in tweevoud) worden neergelegd. Dit zal in de toekomst enkel nog nodig zijn voor de akten die niet beschikbaar zijn in  de DABS, in het bevolkings- of vreemdelingenregister, of in het CRH (centraal register voor huwelijksovereenkomsten).

 

Inwerkingtreding

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Hopelijk brengt deze modernisering in de praktijk een grote administratieve vereenvoudiging met zich mee. 

En een aanzienlijke tijdsbesparing ook zou ik durven denken? 

Waar thans zowel de griffier als de ambtenaar van de burgerlijke stand elk een maand tijd hebben om hun melding te doen, zou de doorstroom van de DABS naar het rijksregister nu veel sneller kunnen. De termijn tussen het definitief worden van het vonnis en de tegenstelbaarheid ervan, wordt daardoor ingekort. Dit kan een heel aantal praktische problemen oplossen die scheidende partners nu geregeld ervaren. Ik denk maar aan de mogelijkheid om een nieuwe woonst aan te kopen zonder medewerking van de ex-partner, het vastleggen van een krediet voor financiering van de toebedeling van de gemeenschappelijke woning...

 

Vera Steyvers - www.verasteyvers.be - info@verasteyvers.be