Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Is de Corona-crisis een situatie van overmacht?

24.03.2020

 Wat is ‘overmacht’ juist (in België)?

 ‘Overmacht’ betekent dat iemand in principe iets zou moeten doen, maar dat dat onmogelijk of onoverkomelijk is geworden door omstandigheden die niet te wijten zijn aan die persoon.

 Of iets ‘onmogelijk’ of ‘onoverkomelijk’ is, zal geval per geval bekeken dienen te worden.

 In praktijk zal ‘overmacht’ dikwijls worden aanvaard wanneer iets ‘menselijkerwijs of praktisch onmogelijk’ is.

 Zorgt de corona-crisis voor overmacht?

 In veel gevallen wel, maar zeker niet altijd.

 Zo kan het zijn dat er een contract bestaat, waarin partijen op voorhand hebben afgesproken wat zij zullen beschouwen als overmacht.

 Het kan ook zijn dat iets bijzonder moeilijk is geworden maar daarom nog niet (praktisch) onmogelijk of onoverkomelijk is geworden.

 Ook is het mogelijk dat iets tijdelijk onmogelijk is geworden.

 Wat is het gevolg van ‘overmacht’?

 Indien er sprake is van ‘overmacht’, is diegene die normaal iets moet doen ‘bevrijd’, wat betekent dat hij dat niet meer moet doen.

 Indien de overmacht tijdelijk is, zal ook de bevrijding tijdelijk zijn. En dus zal alsnog moeten worden uitgevoerd wat was afgesproken, uiteraard indien dat nog nuttig is op dat moment.

 Wat moet ik concreet doen ?

 1° Kijk na of er een contract bestaat of algemene voorwaarden die van toepassing zijn

2° lees na of iets is bepaald over ‘overmacht’

 3° Ga na of wat moet gebeuren ‘onmogelijk’ is geworden door de huidige crisis?

 

 Wellicht van belang is het verbod van de overheid om zich nog te verplaatsten op de openbare weg behalve in een aantal specifieke gevallen (bv. essentiële of noodzakelijke verplaatsingen, medische zorgen of bijstand, …) die in detail staan beschreven in recente ministeriële besluiten.

 4° communiceer tijdig met uw contractspartij

 Indien u van mening bent dat er sprake is van overmacht, communiceer dat dan zo spoedig mogelijk.

 Indien iets ‘onmogelijk’ is geworden omdat u te lang hebt gewacht zou het wel eens kunnen dat de overmacht daardoor niet meer wordt weerhouden.

 Tenslotte een goede raad:

 Probeer uw gezond verstand te gebruiken: partijen kunnen steeds zelf overeenkomen of er sprake is van ‘overmacht’ en wat daar het gevolg van is.

 Spreek dus met elkaar en tracht eventuele nieuwe afspraken te maken.

 Lukt dat niet, vergeet dan niet de optie om beroep te doen op een bemiddelaar die de gesprekken kan faciliteren.

 Een bemiddelaar waar mogelijk een advocaat waar nodig.

 

 Indien u vragen zou hebben, neem gerust even contact op: anthony.schobbens@J57.be

 Anthony Schobbens

 

J57 Advocaten