Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Een C-Attest. Wat nu?

11.06.2017
Ouderschap, Bemiddeling, Uw Bemiddelaars

Ouders willen steeds het beste voor hun kind en wensen niets liever dan studies die zo goed mogelijk aangepast zijn aan het kunnen en kennen van hun kind. Maar daarnaast willen ze dat de schoolloopbaan zonder al te veel obstakels verloopt en dat de jaarovergangen samen met hun medeleerlingen en -studenten kunnen gebeuren.

Leerkrachten en docenten kijken dan weer met een andere bril naar je kind: ze verwachten dat bepaalde kennis en vaardigheden aanwezig zijn om te kunnen overgaan naar het volgende jaar. Schatten zij in dat deze zaken niet aanwezig zijn, dan adviseren zij om het jaar over te doen of van richting te veranderen.

Zolang beide visies parallel lopen, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar sommige leerlingen moeten gedelibereerd worden. Waar op zich een deliberatie tot doel heeft om een goede beslissing te nemen, blijft dit steeds op basis van inschattingen en dus subjectief. Hierdoor ontstaat er ruimte voor discussie… ook met ouders. Voeg hieraan toe dat het over de toekomst van je kind gaat en de belangrijkheid en impact van de uitkomst wordt alleen maar groter.

Sommige ouders trekken dan ook met veel energie ten strijde en het aantal rechtszaken rond een C-attest is de laatste jaren zeker niet afgenomen. Dit fenomeen werd zelfs in 2011 reeds aangehaald in het tijdschrift Klasse: https://www.klasse.be/archief/angst-voor-de-advocaat/. Ook directie en onderwijzend personeel hebben weet van juridische stappen die door ouders genomen worden. Voor sommigen betekent dit onrust en een slechte naam voor hun school, waardoor er twee maal wordt nagedacht voordat een C-attest wordt gegeven. Wat op zijn beurt dan weer zorgt dat ouders zich sterker voelen in dit debat en vaak ook assertiever uit de hoek komen. Sommige advocaten hebben zich dan ook gespecialiseerd in deze materie.

Hoe kan een bemiddelaar zorgen voor een alternatieve manier om tot een oplossing te komen?

Ten eerste kan een bemiddelaar zorgen dat zowel leerkrachten, directie als ouders op de hoogte zijn van hun mogelijkheden bij een betwisting van een attest. Zo stelt onderwijsjurist Bengt Verbeeck (U Gent) in Klasse dat scholen en ouders veel te weinig het overlegmoment benutten dat voorzien is bij het betwisten van attesten in het secundair onderwijs, voordat ze de formele procedure opstarten. In principe is een betwisting een conflict en de focus van een bemiddelaar ligt op overleg. Uiteindelijk is het beter om iedereen rond de tafel te krijgen en samen naar een oplossing te zoeken, dan dure procedures voor de rechtbank uit te vechten.

Een nóg betere situatie bekom je wanneer de bemiddelaar reeds tijdens het schooljaar ingeschakeld wordt. Door op voorhand een duidelijk omschreven taken en acties af te spreken, kan deze persoon partijen tijdig rond de tafel brengen en zodoende rust en overzicht brengen. Door inzicht in wederzijdse visies en afspraken over oplossingen daalt de ongerustheid bij ouders en leerkrachten over wat de toekomst zal brengen.

Ten tweede is de kans groot dat partijen niet goed weten hoe ze deze delicate situatie kunnen bespreken en wat de reactie is die ze kunnen verwachten van de andere partij. Dit leidt soms tot vermijdingsgedrag waardoor de situatie ernstiger wordt dan ze aanvankelijk was. Natuurlijk wil niemand in een open conflict belanden. Hier kan een bemiddelaar als moderator en communicatie specialist de gesprekken tussen ouders en directie structureren en begeleiden. De bemiddelaar tekent de krijtlijnen van het gesprek uit en zorgt ervoor dat deze in een respectvolle sfeer kunnen doorgaan. Door deze gesprekken goed te sturen, krijgen partijen het gevoel controle te hebben over de discussie en kunnen/durven ze hun beter openstellen voor de visie van de andere partij.

Tenslotte komen er veel emoties naar boven tijdens deze periode, waarbij de ene uitspraak of mail de situatie snel kan laten escaleren en voor je het weet, gaat iedereen met een wrang gevoel de zomervakantie in… Ook dit kan een bemiddelaar beheren en beheersen. Bij het begin van het gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt rond oa. wederzijds respect en gepast gedrag, maar ook rond inzet en inspanning. Want in een bemiddeling zijn het de partijen die aan de oplossing werken en blijven ze controle houden over de afspraken. Maar hiertegenover staat wel dat ze voorstellen moeten doen, maar ook meedenken met de ideeën van de andere partij.

Stefan Illegems