Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Communiceren over de kinderen

07.11.2017
Ouderschap, Scheiden, Bemiddeling

 

Waarom ook niet... Alle manieren om tot communicatie te komen zijn op zich goed.

Maar een app kan uiteraard een normale communicatie en overleg niet vervangen. Het kan hoogstens een praktische ondersteuning bieden. De moderne versie van het “over-en-weer-boekje” dus eigenlijk.

 Alles begint met een grondig akkoord over de kinderen en duidelijke afspraken over de communicatie. Bemiddeling helpt daarbij. Een extra ondersteuning nadien, in de vorm van een app, een heen- en weer-schriftje, of een wekelijkse update over de kinderen per mail, kan heel nuttig zijn!

Samen ouderen na de scheiding

Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen. Er komt een einde aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking van de ouderrelatie zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding.

Het is daarom belangrijk dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar overleggen. Nog meer dan tijdens de relatie, vormen na de scheiding een goed overleg en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap.

 

Maar hoe pak je dat nu concreet aan?

Mooi gezegd, maar hoe pak je dat aan? Boosheid en verdriet zijn som niet weg te cijferen en kunnen de bovenhand nemen, waardoor een rustig gesprek erg moeilijk wordt.

Bemiddeling kan ouders hierbij helpen. De bemiddelaar creëert een gesprekskader waarin ruimte is voor boosheid, emoties en gesprek. De begrenzing van deze gesprekken, zowel in ruimte als in tijd, geeft de gelegenheid om op een open manier het gesprek aan te gaan. Op die manier kunnen ouders tot afspraken komen waarin ze zich beiden kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor henzelf en voor de kinderen.

De bemiddelaar helpt bij het opmaken van een werkbare regeling over de kinderen: regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, de fiscale aspecten, maar ook het uitwerken van een opvoedingsproject. Uitgangspunt daarbij is het vermijden van discussies achteraf. Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen last hebben van de scheiding.

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Het is daarom echt belangrijk om een evenwichtige regeling te treffen, die op alle vlak grondig werd doorgesproken.

 

Scheidings- en ouderschapsbemiddeling

" Geweld is de tragische uitdrukking van onbevredigde behoeften. Het is de manifestatie van de onmacht en/of wanhoop van iemand die zo machteloos is dat hij denkt dat zijn woorden niet langer volstaan om zich te laten horen. 

Daarom valt hij aan, schreeuwt hij, verwijt hij..." 

Marshall B. Rosenberg

 

Ken je dat gevoel, van vast te zitten in een eindeloze discussie. De ander lijkt maar niet te begrijpen wat je zegt, en haalt het ene na het andere nietszeggende argument aan. Frustrerend is dat! Je wordt er alleen maar bozer van!

Het systeem van de geweldloze communicatie biedt daarvoor een oplossing. De techniek van geweldloze communicatie stelt je in staat om meer wederzijds begrip en respect in gesprekken te brengen.

Geweldloze communicatie stelt te in staat om jezelf te doen gelden zonder de ander te verpletteren, om naar de ander te luisteren zonder jezelf te negeren, om waarachtig te zijn zonder explosief te zijn. Het geeft je de durf om moeilijke boodschappen over te brengen, op een manier waarop ze ook gehoord worden door de ander.

Belangrijk is het besef dat je niet wint als je in je eentje wint of als je ten koste van een ander wint. Als die ander je ex-partner en ouder van je kinderen is, geeft een "overwinning" je weinig voordeel. Hoewel jullie nu "apart" zijn, moeten jullie toch nog "samen" verder als ouders. Probeer daarom samen mét de ander naar een goede regeling te zoeken, in plaats van tégen de ander.

Eerlijk uitdrukken wat je zelf voelt, en respectvol luisteren naar de ander. Dat is de sleutel tot een geslaagde geweldloze communicatie.

Van mensen die in bemiddeling gaan, wordt uiteraard niet verwacht dat ze de technieken van een geweldloze communicatie beheersen. Wel zal de bemiddelaar hier en daar bijsturen om verwijten en ruzies om te zetten in eerlijke uitdrukking van behoeften en gevoelens volgens het systeem van de geweldloze communicatie. Het zal de blik van de partners op elkaar verzachten, waardoor men meer begrip kan voelen voor de ander.

Rechtbank vermijden

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling. Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen.

Dit levert niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.

Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen.

Een goede regeling brengt zowel voor de kinderen als voor de ouders (terug) rust.

Vera Steyvers - Scheidings- en ouderschapsbemiddelaar

www.verasteyvers.be - info@verasteyvers.be