Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?

15.10.2019
Scheiden, Bemiddeling

Om te bepalen of er onderhoudsgeld verschuldigd is, dient men met twee verdeelsleutels rekening te houden: niet enkel de verblijfsregeling, maar ook de inkomsten van de beide ouders vormen een criterium. Als er een bepaald verschil is tussen de inkomsten van de ene tegenover de andere ouder, kan dit worden gelijkgetrokken door betaling van een onderhoudsgeld voor de kinderen. Het is dus niet correct om te stellen dat er geen sprake kan zijn van onderhoudsbijdrage als een week om week regeling wordt toegepast! Het is niet de eerste keer dat ik dit benadruk, maar ik vind het belangrijk er nogmaals de aandacht op te vestigen. In mijn praktijk spreek ik nog wekelijks met cliënten die van deze verkeerde stelling uitgaan.

Het is belangrijk te weten dat er verschillende soorten kosten zijn voor het onderhoud van kinderen:

Enerzijds zijn er verblijfsgebonden kosten: dit zijn kosten voor voeding van de kinderen en bijvoorbeeld kosten van de huisarts in de periode dat ze bij de ouder verblijven, kosten van huisvesting, gas, elektriciteit e.d. Wanneer men bekijkt of voor het dragen van deze kosten een onderhoudsuitkering nodig is, dient met zowel naar de verblijfsregeling als naar de inkomens van de ouders te kijken. Immers, de ouder bij wie de kinderen het meest verblijven, zal ook grotendeels de verblijfsgebonden kosten betalen. Een compensatie daarvoor kan dan passend zijn. Maar het is belangrijk om ook naar de inkomens van de beide ouders te kijken.

Anderzijds zijn er ook verblijfsoverstijgende kosten ( de gewone verblijfsoverstijgende kosten, en de onvoorzienbare verblijfsoverstijgende kosten). Het woord zegt het zelf... Ouders maken deze kosten voor hun kinderen los van de vraag bij wie de kinderen op dat moment verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over aankoop van jassen, winterschoenen, inschrijvingsgeld voor school of hobby's, orthodontie, logopedie, ... De verblijfsregeling speelt geen enkele rol in de vraag of er een onderhoudsuitkering verschuldigd is voor deze verblijfsoverstijgende kosten. Enkel de verhouding tussen de inkomsten van beide ouders bepalen hier de eventuele nood aan compensatie. en net dit blijkt in de praktijk moeilijk te vallen bij scheidende partners. Men krijgt het gevoel dat men 'aan de ex moet betalen' terwijl het in werkelijkheid gaat om het dragen van de kosten van de kinderen.

De wet stelt dat beide ouders, of ze nu samen wonen of niet, in verhouding tot hun inkomsten moeten bijdragen in de opvoedingskosten van hun kinderen. Het is dus niet juist om te stellen dat een ouder met een aanzienlijk beperkter budget, dezelfde uitgaven voor de kinderen moet dragen als de andere, meer vermogende ouder. Een onderhoudsbijdrage kan in zo'n omstandigheden gepast zijn.

De compensatie van verschil in verblijf en/of inkomsten kan overigens verschillende vormen aannemen. Het hoeft niet noodzakelijk te gaan over een bijdrage die de ene ouder op rekening van de andere ouder stort (want net dat lijkt erg gevoelig te liggen bij vele ouders, zowel bij de ontvanger als bij de betaler van zo'n bijdrage). De compensatie kan ook gebeuren door toekennen van het kindergeld (thans groeipakket) of fiscaal voordeel aan de ouder met het laagste inkomen, of doordat de ouder met het hogere inkomen een hogere bijdrage stort op de kindrekening. Allerlei mogelijkheden dus, die soms beter lijken an te sluiten met de beleving van ouders na een scheiding.

Er bestaan objectieve methodes volgens dewelke onderhoudsgeld kan worden berekend. Op de website van de gezinsbond bijvoorbeeld kan je tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de onderhoudsgeldcalculator.

Maar vergis je niet: het bepalen van zo'n onderhoudsbijdrage is geen exacte wetenschap, omdat veel natuurlijk afhangt van de parameters die de ouders aanbrengen. Het vaststellen van die parameters vormt vaak al een hele discussie op zich. Om een paar voorbeelden te geven: hoeveel verdient een zelfstandige? Wat doe je met een jaarlijks variabele bonus,... Mijn advies is daarom om je goed te laten begeleiden door een erkend familiaal bemiddelaar bij het berekenen en verdelen van de kosten voor de kinderen.

Vera Steyvers - www.verastsyevers.be