Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Bemiddelen bij zorgwonen

29.08.2019
Nieuw gezin, Overname woning, Bemiddeling

 Men kan dan kiezen voor het omvormen of het verbouwen van de woning tot een zorgwoning of het voorzien van een uitbouw van een zorgunit aan de bestaande woning.

De overheid heeft een regelgevingskader uitgewerkt om een antwoord te kunnen bieden aan deze maatschappelijke nood. Deze regelgeving is vrij rigide. In realiteit zijn er echter tal van factoren (praktische, financiële, emotionele e.d. die bepalend zijn om te kiezen voor het concept van zorgwonen en de haarbaarheid ervan. Hier kan de bemiddelaar een zinvollle bijdrage leveren.

Een korte inpressie van het wetgevend kader

-        Zowel een eigendom als een huurwoning komen in aanmerking voor de omvorming tot een zorgwoning. Bij een huurwoning dient de eigenaar hiervan op de hoogte te zijn.

-        In een zorgwoning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd in één hoofdwoning.

-        De ondergeschikte wooneenheid maakt ten hoogste 1/3 uit van het bouwvolume van de volledige woning en vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. Een mobiele zorgunit, wooncontainer of vrijstaand bijgebouw in de tuin, dat wordt omgevormd tot een afzonderlijke wooneenheid, vormt geen fysiek geheel met de hoofdwoning en valt dus niet onder de definitie van zorgwonen.

-        De zorgwoning heeft een aangepaste woonfunctie ten behoeve van;

o   ofwel, ten hoogste 2 personen, waarvan minstens één 65 jaar of ouder is

o   ofwel, ten hoogste 2 personen waarvan minstens één hulpbehoevend

(Hulpbehoevend zijn betekent: het hebben van een handicap, het genieten van

een tegemoetkoming van de Vlaamse, Sociale Bescherming, een persoon die hulp

nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen)

-        Voor het aanpassen van zorgwoningen of kangoeroewoningen kunnen onder specifieke voorwaarden premies en voorzieningen worden aangevraagd, bij de bevoegde overheidsdiensten.

-        Het aanvragen van een zorgwoning dient te worden gemeld aan de Gemeente. De nieuwe wooneenheid krijgt een bijkomend huisnummer op hetzelfde adres (Z-code).

-        De personen in de hoofdwoning en de zorgwoning worden voor de fiscus beschouwd als twee aprte gezinnen, die elk apart worden belast. Verder heeft dit dus ook geen effect op sociale uitkeringen of premies.

 

De meerwaarde van bemiddeling bij de opstart van zorgwonen

De boutade “bezint eer ge begint” is hier zeker op zijn plaats…

De keuze om een zorgbehoevend familielid in huis te nemen is vaak ingegeven, vanuit een altruïstische overweging, een emotionele betrokkenheid en een oprechte bezorgdheid, om de perso(o)n(en) in kwestie een warme thuis aan te beiden en zorg te voorzien die hij of zij nodig heeft. Dat dit een nobel doel betreft, behoeft geen betoog.

Toch is het mijns inziens belangerijk om vooraf met alle betrokkene alles grondig door te spreken. Dit lijkt evident, maar is niet steeds van zelfsprekend. Gelet op de aard van een familiecontext worden soms de zaken niet steeds benoemd, zoals ze bedoeld zijn. Dit om de andere persoon niet te kwetsen, wat mogelijks nefast kan zijn, naar de toekomst toe, in het proces van samenwoning.

De bemiddelaar kan vanuit zijn neutrale positie gemakkelijker onderwerpen bespreekbaar maken, die anders misschien moeilijker op tafel komen.

De betrokken partijen krijgen hierdoor de kans om wederzijds hun behoeftes en verlangens aangaande de samenwoning in de zorgcontext te gronde te bespreken in een vertrouwelijk en sereen kader. Bij voorkeur zonder grote taboes.

Onderwerpen die in deze context aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: het financiële plaatje, de organisatie van de zorg, transparantie aangaande afspraken naar andere familieleden toe, wat als het zorgwonen misloopt? Is er een plan B? e.d.

Misschien is het belangrijk voor de partijen dat de gemaakte afspraken worden geformaliseerd in een bemiddelingsovereenkomst. Deze nota maakt het dan helder en duidelijk voor iedereen.

Het bemiddelen vooraf aan een context van zorgwonen, maakt de kans op conflicten of het mislopen van de situatie natuurlijk kleiner. Uiteraard kan in deze zorgwooncontext op elk moment beroep gedaan worden op bemiddeling, wanneer dit aangewezen blijkt.

 

De praktijk Pavaro Bemiddeling beschikt over een grondige expertise aangaande het bemiddelen in de specifieke context van afhankelijkheid, ziekte en gezondheid. (www.pavarobemiddeling.be)