Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar selectie

Online intervisie voor bemiddelaars in organisatie-context

06/11/2024
08:00 - 10:00

Bemiddeling in Kmo’s, familiebedrijven en andere organisaties kent zijn eigen wetmatigheden. Samenwerken in een organisatie heeft immers vaak betrekking op heel sectorspecifieke technische of financiële kwesties. Hoe ga je hiermee om? Hoe kan je hier toch de relationele aspecten een plaats geven en verbinding brengen? Wat behandel je niet en wat is juist essentieel om wel te behandelen in deze context? Hoe maak je formele afspraken binnen de structuur van de bemiddeling, ook buiten de wettelijk geregelde procedure? Wat doe je met ontdekte onderliggende blokkades die zeker niet op je eigen terrein liggen?

Vanwege die specifieke aspecten organiseren we komend half jaar tweemaal een online-intervisiebijeenkomst voor erkend bemiddelaars met actuele ervaring in organisatie-bemiddeling. We bespreken dilemma’s over het eigen functioneren en de procesaanpak in deze cases, in een bewezen intervisie-structuur om in korte tijd tot inzichten te komen over eigen handelen en gedrag in zo'n bemiddeling.

Ervaren intervisiebegeleiders, Hilde Gaublomme (facilitator) en Roger Ritzen, begeleiden de deelnemers doorheen de sessie:
Fase 1: Iedere deelnemer krijgt de kans een case of een praktijkvraag voor te stellen die hij of zij om welke reden dan ook graag zou willen bespreken; door te stemmen kiest de groep welke cases we bespreken

Fase 2 : We laten de casusinbrenger komen tot inzichten door vragen, feedback en het delen van gelijkaardige ervaringen/meningen zonder te oordelen

Fase 3 : De vraagsteller deelt tenslotte de verkregen inzichten en hoe hij/zij hiermee verdergaat en we sluiten af met een rondje terugkoppeling door alle deelnemers

Inschrijven voor deze specifieke intervisie is mogelijk via deze link.