Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Wat kost een scheiding bij een erkende bemiddelaar

05.02.2018
Scheiden

Het is moeilijk van hier een exact antwoord op te geven. Iedere bemiddelaar hanteert eigen tarieven. Hieronder de verschillende soorten kosten even op een rijtje.

Deze kosten kunnen onderverdeeld worden in:

  • erelonen van de bemiddelaar;
  • administratiekosten;
  • rolkosten bij de rechtbank.

Voor de scheiding op zich zijn er geen andere kosten. In sommige gevallen zijn er wel nog extra kosten zoals:
notariskosten bij:

  • inkoop van een onroerend goed,
  • behoud van onverdeeldheid (optioneel maar meestal aan te raden),
  • wijziging statuten van een gemeenschappelijke vennootschap;

Of erelonen van experten zoals:

 

  • schatting venale waarde van een onroerend goed door een expert-schatter,
  • overnamewaarde van een bedrijf door een revisor.

De erelonen van de bemiddelaar

De erelonen van een bemiddelaar zijn niet wettelijk vastgelegd, maar de meeste bemiddelaars hanteren erelonen in dezelfde prijscategorie. Vraag prijs op voorhand.

Een gesprek moet uiteraard betaald worden. Maar dit is iets dat je grotendeels zelf in de hand hebt. Hoe groter jullie inzet om tot een overeenkomst te komen, hoe minder gesprekken er nodig zullen zijn. Uw bemiddelaar kan dit niet op voorhand inschatten, maar zelf heb je daar een grote controle over.

Als je bijvoorbeeld gedurende tien gesprekken je been stijf houdt en verliefd bent geworden op je eigen mening zonder rekening te houden met de ander, zal de ganse procedure uiteraard langer duren en duurder zijn dan wanneer je inzet toont en voorstellen probeert te maken die niet alleen interessant zijn voor jezelf, maar ook interessant kunnen zijn voor de ander.

Als het echt moeilijk is van je te verplaatsen in het standpunt van de ander, echt moeilijk om te zien dat de visie van de ander ook een visie is die naast de jouwe mag en kan bestaan, kan een caucus (een persoonlijk gesprek met de bemiddelaar) wonderen doen. Uw bemiddelaar zal je helpen om empathie te tonen en je eigen visie te verbreden. Zo zullen de volgende gesprekken veel vlotter verlopen.

Bemiddelaars werken ofwel met een vast uurtarief ofwel met een vast tarief per gesprek – waar de maximum gespreksduur meestal op voorhand bepaald wordt. Meestal wordt er gevraagd van cash af te rekenen bij ieder gesprek. Sommige bemiddelaars vragen een provisie. Die provisie dekt dan meestal ook een gedeelte van de administratieve kosten.

Wees voorbereid, vraag op voorhand hoe de kosten geregeld worden, zo kom je niet voor verassingen te staan. Denk eraan dat een intakegesprek niet gratis is – vraag op voorhand wat het kost.

De administratiekosten van de bemiddelaar

Uw bemiddelaar heeft, naast de gesprekken, ook administratieve verplichtingen. Bij een vrijwillige bemiddeling zijn de belangrijkste: een (intern) gespreksverslag waar de punten instaan die reeds besproken zijn of nog moeten besproken worden, het opstellen van een EOT of een ouderschapsovereenkomst – soms verschillende versies, telefoon en mailverkeer, communicatie met de rechtbank.

Bij een gerechtelijke bemiddeling komt daar nog briefwisseling naar advocaten en rechtbank, en een rapportage naar de rechtbank bij.

Administratiekosten betaal je ofwel per uur, ofwel vraagt de bemiddelaar daar een forfaitaire som voor op basis van een gemiddelde.

Hier geldt ook van op voorhand prijs te vragen zodat je weet waar je aan begint.

Rolrecht bij de rechtbank

Een EOT moet gehomologeerd worden bij de rechtbank. Voorlopige maatregelen of een ouderschapsovereenkomst kunnen best gehomologeerd worden. Op het ogenblik bedragen deze kosten 20 euro voor een EOT. Achteraf int de FOD Financiën nog € 165.

Extra kosten bij scheiding

Soms is er een notariële akte nodig. Deze is onafhankelijk van de scheiding. De notaris doet immer niet de echtscheiding – dat doet de bemiddelaar. De notariële akte is nodig als één van de partners een gemeenschappelijk onroerend goed wenst in te kopen. In dat geval zijn er ook nog registratiekosten verschuldigd van 1% voor gehuwden en wettelijk samenwonenden en 2.5% voor feitelijk samenwonenden. Daarbij komen dan nog de erelonen van de notaris voor het opstellen van de akte van toebedeling.

Als de woning toebedeeld wordt (als één van de partners de woning inkoopt) en er is geen consensus over de prijs, kan de venale waarde van de woning bepaald worden door een expert-schatter wat ook extra kosten met zich meebrengt.

Als je een onroerend goed in onverdeeldheid wenst te houden is het niet verplicht, maar wel aan te raden van een notariële akte van onverdeeldheid te laten opmaken door een notaris. Uw bemiddelaar zal je uitleggen wat de risico's zijn als je hiervoor geen notariële akte wenst te laten opmaken.

De notaris hoeft niet van in het begin ingeschakeld te worden. Uw bemiddelaar zal meestal een lijstje hebben van notarissen uit de omgeving waar je dan een offerte kunt vragen en een prijsvergelijking kan doen alvorens een keuze te maken. Je kan uiteraard ook zelf een lijst van notarissen opzoeken.

Bij vennootschappen moet er soms een revisor ingeschakeld worden. Uiteraard is dit slechts als er geen consensus kan bereikt worden over de overnameprijs.

Vind een bemiddelaar

Uw Bemiddelaars is een groep onafhankelijke bemiddelaars in verschillende domeinen. Je kan een bemiddelaar vinden in jouw omgeving, op deze website op basis van je postcode of visueel met een kaart.

Auteur: Wilfried Mestdagh