Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Verplichte belastingaangifte voor kinderen

14.11.2018
Scheiden, Bemiddeling

Vroeger moesten kinderen vanaf de geboorte een belastingaangifte doen als ze inkomsten hadden. Niemand deed dat echter en er waren geen sancties.

Nu is dat veranderd. Kinderen moeten slechts een belastingaangifte doen als hun belastbaar inkomen groter is dan het minimum barema of vanaf 16 jaar. Voor alle duidelijkheid: een kind van 16 jaar dat een lager inkomen heeft dan het barema moet dus wel degelijk een aangifte doen. Het kind moet 16 jaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar, niet het inkomstenjaar.

Er staan sinds kort ook zware sancties op. Of die zullen toegepast worden is niet duidelijk. De ouder waar de kinderen ten laste zijn is verantwoordelijk voor de aanvraag van de belastingaangifte van het kind. Dus het is niet omdat je kind geen aangifteformulier krijgt dat het geen aangifte moet doen. Als het kind een aangifte moet doen en het krijgt geen aangifteformulier dan moet je als ouder er zelf een aanvragen. Je krijgt dan een papieren aangifte toegestuurd. Normaal gezien zal je het daaropvolgende jaar een aangifte online kunnen invullen.

Wat zijn inkomsten

Inkomsten zijn uiteraard beroepsinkomsten, bijvoorbeeld als je kind werkt als jobstudent.

Maar ook alimentatie zijn inkomsten. Ook als die alimentatie gestort wordt op de rekening van bijvoorbeeld de moeder, zijn het inkomsten voor het kind. Alles wat onder de norm alimentatie voor kinderen valt, zijn inkomsten voor het kind: stortingen op de rekening van het kind zelf, stortingen op een kindrekening, stortingen rechtstreeks aan de huisbaas voor de huur van een studentenkot, en zo kunnen we nog even doorgaan.

Kinderbijslag, studiebeurzen en premies voorhuwelijkssparen zijn geen inkomsten en moeten dus niet opgenomen worden in de belastingaangifte.

En met een kindrekening

Een kindrekening is een rekening op naam van beide ouders waar de NVGK (niet verblijfsgebonden kosten) en eventueel de bijzondere kosten mee betaald worden. Bij oudere kinderen kan het ook een rekening zijn van het kind zelf. Op een kindrekening betalen beide ouders in verhouding van hun inkomsten tegenover het gezinsinkomen (hun gezamenlijke inkomen). Ze betalen dus allebei alimentatie, is dan de som van beiden belastbaar voor het kind?

Wat als bijvoorbeeld vader 70 procent van het gezinsinkomen heeft en moeder 30 procent? Stel moeder heeft het kind ten laste. Stel dat de NVGK van een kind 700 euro per maand zijn. Dan betaalt vader in dat geval 490 euro en moeder 210 euro op de kindrekening. Krijgt het kind dan fiscaal gezien 700 euro alimentatie?

Het antwoord is nee. Moeder heeft immers het kind ten laste. Wat zij betaald kan dus nooit als alimentatie gekwalificeerd worden, noch in haar hoofde, noch in hoofde van het kind. Uitkeringen kunnen slechts belastbaar zijn indien zij op grond van artikel 104,9º WIB ook kunnen worden afgetrokken. Wat moeder betaald is niet fiscaal aftrekbaar en kan dus niet belast worden. Het kind ontvangt dus in dit voorbeeld 490 euro alimentatie en geen 700 euro. Alleen het stuk dat vader betaald moet worden aangegeven.

Wat is het belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen voor alimentatie is 80 procent van die alimentatie.

Het belastbaar inkomen voor beroepsinkomsten (bijvoorbeeld als jobstudent) is 70 procent van het bruto inkomen. Vanaf aanslagjaar 2019 worden er immers 30 procent forfaitaire beroepskosten in mindering gebracht met een maximum van 4720 euro. Als er een sociale bijdrage betaald is wordt die eerst in mindering gebracht. Als er bedrijfsvoorheffing afgehouden is, wordt die niet in mindering gebracht. Bedrijfsvoorheffing is immers een voorschot op de belastingen. Als het kind onder het barema valt wordt die bedrijfsvoorheffing trouwens terugbetaald door de fiscus.

Beide netto bedragen worden samengeteld om het minimum belastbaar inkomen te bepalen.

Voor aanslagjaar 2018 is het 30 procent op de eerste schijf van 8620 euro en 11 procent op de schijf erboven.

Wat is het barema

Het barema voor aanslagjaar 2019 is 7730 euro. Als het kind dus na aftrek van de kosten, meer inkomsten heeft dan dit bedrag moet het belastingen betalen. Voor aanslagjaar 2018 is het barema 7570 euro.

Als mijn kind belast wordt is het dan nog ten laste

Zowel voor alimentatie als voor beroepsinkomsten zijn er vrijgestelde bedragen om nog fiscaal ten laste te zijn. Deze vrijgestelde bedragen slaan uitsluitend op het ten laste zijn van het kind en zijn afhankelijk van nog andere factoren. Het één heeft dus niets met het andere te maken. Het kan dus zijn dat een kind nog ten laste is en toch belastingen moet betalen. In dat geval moet er in de belastingaangifte van de ouder het kind ten laste ingevuld staan, en het kind in kwestie moet zelf een belastingaangifte invullen.

Rekenmodule

Bereken in deze gratis rekenmodule op http://familialebemiddeling.net/moet-mijn-kind-belastingen-betalen/ of je kind belastingen moet betalen aan de hand van betaalde alimentatie en een eventueel beroepsinkomen als jobstudent

Wilfried Mestdagh, psychologisch consulent, erkend familiaal bemiddelaar