Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Verdelen van de inboedel bij scheiding

30.10.2018
Overname woning, Bemiddeling

Wat de ene partner houdt, heeft de andere partner niet meer. Wat moet er gebeuren als er hier een ongelijkheid is? Moet de andere partner de spullen terug nieuw kopen of tweedehands? Of moet er een waardebepaling gedaan worden? En dan komt de vraag of alleen de noodzakelijke spullen terug moeten aangekocht worden of alle spullen?

Meestal gaat het verdelen heel gemoedelijk. Ik stel meestal voor van een lijst op te stellen en dat iedere partner daarop aanduidt wat hij graag heeft. De meeste spullen hebben immers een emotionele waarde. In de meeste gevallen is de verdeling dan al voor meer dan 90 procent in orde. De enkele zaken die ze allebei graag zouden hebben kunnen dat uitgeklaard worden in een gesprek.

Maar als iedere euro in twee moet gebeten worden, wat spijtig genoeg af en toe gebeurt, gaat het er meestal minder vriendelijk aan toe. Dan zijn er wat regels die kunnen helpen.

Wat is de inboedel

Alles wat je gewoon kunt meenemen zonder los te vijzen of te breken is in principe inboedel.

Wat is van wie

Strikt juridisch is men eigenaar van een goed als de factuur op je naam staat. Wie het betaald heeft maakt niets uit. Je was immers samen met je partner. Zelf de naam die op de factuur staat is principieel van ondergeschikt belang - tenzij het met de intentie gekocht is dat het persoonlijke eigendom is.

Uitzondering zijn kledingsstukken, die zijn wel gekocht voor één persoon. Ook alle investeringen en voorwerpen voor het uitoefenen van een sport of hobby. Maar het addertje onder het gras is, dat dit wel meestal gekocht is met gemeenschappelijk geld.

Alles wat je bezat voor het samenwonen of huwelijk blijft eigen. Alles wat je geerft hebt of gekregen hebt blijft ook eigen. Maar hier geldt dan ook de relationele eerlijkheid tegenover de juridische juistheid. Als mevrouw oorbellen gekregen heeft vanuit een erfenis van meneer, dan komen die oorbellen, relationeel gezien, wel toe aan mevrouw.

Een uitzondering op deze algemene regel is wat er opgenomen is in een eventueel huwelijkscontract. Maar zelfs met dat huwelijkscontract kunnen hier in de bemiddeling uitzonderingen in gemaakt worden. Dat is nu juist het voordeel van bemiddelen.

Alle andere goederen zijn gemeenschappelijk of onverdeeld.

Wat is de waarde van de inboedel

Voor een auto is dat vrij eenvoudig. Er bestaan immers lijsten, die kunnen onderling wel wat afwijken maar het geeft een betrouwbaar idee. Hoor ook eens naar de overnameprijs bij jouw garagist. Echter niet naar zijn verkoopprijs want de garagist geeft immers één of twee jaar waarborg op okkasie auto's. De verzekeringsmaatschappij kan hier ook uitkomst bieden. Zij hebben immers lijsten van de waarde van je voertuig. Zeker bij een omnium verzekering.

Een beedigde expert kan hier ook uitkomst bieden, net zoals bij de waarde van een woning.

Afschrijven van de goederen

Een mogelijkheid is de goederen lineair af te schrijven. Dat geeft echter geen juist beeld. Strikt genomen verliest ieder goed in het begin een groot stuk van zijn waarde en naarmate het ouder wordt wordt dat steeds minder en minder. Bij een lineaire afschrijving komt met na een aantal jaar op de waarde 0 uit, wat ook niet correct is. Tenzij iets compleet versleten of defect is heeft het steeds nog een kleine restwaarde.

Degressieve waardevermindering

Een degressieve afschrijving kan hier uitkomst bieden. Bij een degressieve afschrijving wordt er meestal een factor 2 of 3 toegepast tegenover een lineaire afschrijving. Het goed vermindert in het begin veel van waarde en naarmate het ouder wordt, is dat veel minder. Er blijft ook steeds een restwaarde over. We komen dus tegemoet aan de werkelijkheid.

Een voorbeeld: Stel een wasmachine van 800 euro met een levensduur van 10 jaar. Met een degressieve afschrijving factor 2 wordt de afschrijving dus 1 / 10 × 2 = 20 procent. Na de aankoop is het goed dus nog 800 - 800 × 0,2 = 640 euro waard. Na een jaar wordt dat 640 - 640 × 0,2 = 512 euro. En zo gaat dat verder.

Een gratis rekenmodule om dit eenvoudig uit te rekenen vind je op: http://familialebemiddeling.net/waarde-van-mijn-inboedel/

De kringloopwinkel

De kringloopwinkel is ook een goede referentie om een realistische tweedehandsprijs op goederen te plakken.

Samen dingen aankopen

Een mogelijkheid is er ook nog steeds dat je met gemeenschappelijk geld de spullen gaat kopen voor de andere partner. Ik denk hier aan een bed, slaapkamer voor de kinderen, een wasmachine, ...

Waarop moet je letten bij een verdeling

  • Maak een lijst op en iedere partner duidt erop aan wat hij graag heeft;
  • eis geen zaken op, vertel wat je graag hebt en waarom;
  • als er geen consensus is, laat het dan even zakken;
  • als het echt moeilijk is, of als er stukken zijn die nieuw zijn of een grote waarde hebben kan je er een prijs op plakken;
  • denk steeds na of wat je vraagt wel belangrijk is voor jou - laat de principes varen;

De lijst met de inboedel wordt in twee of drie exemplaren gemaakt en ondertekend door beide partners. Desgevallend is er een exemplaar voor de bemiddelaar. Als je het wenst kan ze ook als bijlage bij de EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming) of regelingsovereenkomst gevoegd worden. Doch dit is zeker niet verlicht. Uw bemiddelaar zal je vertellen wat in jouw geval het beste is.

Wilfried Mestdagh, psychologisch consulten, erkend familiaal bemiddelaar