Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Theorie U in familiale bemiddeling

21.05.2019
Nieuw gezin, Scheiden, Bemiddeling

THEORIE U IN FAMILIALE BEMIDDELING

Theorie U, volgens Otto Scharmer, is een protocol om cliënten te begeleiden in verandering.

Het neerwaartse been van de U omvat het analyseren van het probleem en het verkennen van andere mogelijkheden.

Op de bodem van de U laat je alles wat je weet los. Je verbindt je met je bron en laat de best mogelijke toekomst naar je toekomen.     

Het opwaartse been van de U werkt het neerzetten van de beste oplossing uit.

Afbeeldingsresultaat voor theory u afbeeldingen

Oorspronkelijk is dit protocol bedoeld voor teams, maar je kan de theorie ook in bemiddeling gebruiken voor koppels en vooral bij problematieken van nieuw samengestelde gezinnen waarbij je te maken hebt met meerdere partijen.

We zien de opbouw van de U terug in de fasen van het bemiddelingsproces. Hieronder licht ik de verschillende stappen toe en maak de connectie met de bemiddeling.

TOEGANG TOT WAT JE WEET EN KENT:

Downloaden

Je begint in gesprekken of als zich een vraag voordoet van nature vaak bij downloaden. Dat betekent dat je volgens bekende patronen blijft waarnemen, communiceren en handelen. Ieder zegt en doet wat hij meestal doet en hoort wat bekend is. ‘Zie je wel…’. Je bent met elkaar in een gebruikelijke routine.

Downloaden komt overeen met fase 1 van de bemiddeling waarbij de partijen elk hun eigen visie van de feiten vertellen.

OPEN MIND

Door een open mind kun je onderzoekend worden. Je schort je (voor)oordelen op en kijkt welke nieuwe feiten er zijn. Hoe is het echt? Wat is er eigenlijk nog meer gaande in onze relatie, ons gezin en rondom het vraagstuk?

Seeing

Seeing is het volgende veld waarin je gaat onderzoeken. je gaat op zoek naar nieuwe invalshoeken, andere mensen, relaties of gezinnen die inspireren. Dit kan door in gesprek te gaan met anderen, een boek erover te lezen of een specialiste ter zake te raadplegen.

EEN OPEN HART

Een open hart maakt dat je je kunt inleven in de andere mensen en dat je je diep verbindt met de situaties waar je mee te maken hebt. Je voelt van binnenuit wat er leeft en wat zich ‘tussen de regels door’ uitspreekt.

Sensing

Je komt dan in het veld van sensing. Je verbindt je dieper met de verschillende mensen en groepen die met je vraag te maken hebben. Je gebruikt je hart en voelt aan hoe het werkelijk met hen is. Je voert een dialoog en ervaart het vraagstuk niet meer als buitenstaander, maar vanuit betrokkenheid bij het geheel. Je ervaart ook in welke context de vraag staat, waarmee je resoneert.

Seeing en sensing komt voor mij overeen met de tweede fase in bemiddeling.

OPEN WIL

Open wil betekent dat je alles wat je inmiddels hebt gevonden en wat je bekend is (en dus je angsten ook…) loslaat en je werkelijk openstelt voor intuïties, voor het innerlijke weten in jezelf en in anderen met wie je je vernieuwingsweg gaat. Het kan goed zijn dat zich in eerste instantie weinig aandient; dat je eerst door niet-weten heen gaat zoals veel kunstenaars wel beschrijven als ze iets scheppen.

Presencing

Op een gegeven moment , kun je onderin de U, presencing ervaren: het helemaal aanwezig zijn, verbonden met wie je echt bent, met elkaar en met de best mogelijke toekomst rondom je vraagstuk. Soms ervaar je dat in het gesprek, soms ook als je er iets over probeert te schrijven of als je in stilte gaat wandelen. Als je daarover samen spreekt en verdiept luistert, kun je nieuwe mogelijkheden ervaren die je raken en die evident gerealiseerd willen worden. Je bent diep verbonden met jezelf, met wat je echt te doen hebt en met een gezamenlijke bron.

Deze fase vinden we niet terug in de standaard opbouw van een bemiddelingstraject.

Meditatief met deze fase aan de slag gaan vraagt om een bepaald bewustzijnsniveau van de cliënt. Niettemin kan voldoende tijd tussen fase 2 en 3 volgens mij een gelijkaardig effect hebben.

OPWAARTSE BEEN VAN DE U

Tijdens het aan de slag gaan met de gekozen weg, houdt je de basishouding van open mind, hart en wil vast. Wanneer je voelt dat je er uit bent, ga je terug in de U naar vorige fases.

Het opwaartse gedeelte van de U komt overeen met de derde fase in bemiddeling.

Uitkristaliseren

Uitkristalliseren betekent dat je de nieuwe mogelijkheden die je aanvoelde en waar je enthousiast voor werd, verwoordt en bespreekt met je partner, je gezin en anderen die te maken hebben met het oorspronkelijke vraagstuk.. Je maakt een visie van wat je gaat realiseren en van de omslag die nodig is. Daarbij is het belangrijk steeds verbonden te blijven met de bron van wat je samen heb ervaren tijdens de presencing. Je behoudt een open mind, open hart en open wil. Maar je verbindt je ook met de buitenwereld: Waar zie je soortgelijke vondsten?

Prototyperen

Prototyperen is het maken van proeftuintjes waarin je je visie in concrete situaties gaat onderzoeken door te doen. Probeer enkele zaken uit, maar geeft ze voldoende tijd om eraan te wennen. Praat met elkaar over wat goed en minder goed gaat en maak kleine aanpassingen. Op deze manier ervaar je wat werkzaam is en wat verbeterd kan worden ten behoeve van je visie.

Uitvoeren

Uitvoeren is je vernieuwingsvisie werkzaam maken met wat je leerde in je proeftuintjes. Dat kan alleen als je met allen die ermee te maken hebben samen een open mind, hart en wil verzorgt en verbonden blijft met de best mogelijke toekomst voor het geheel. Dat betekent dat het samenwerken verbetert en ook dat je eigen manier van in het leven staan vernieuwt.

In de praktijk blijkt dat de volgorde van de verschillende aandachtsvelden een zinvolle weg biedt en dat je tegelijkertijd vele keren door de U heen beweegt tijdens het onderweg zijn, lerend van de toekomst die zich aandient, van je eigen bron, van de werkelijkheid en van elkaar.

Bron: Theorie U in teams van Clarine Campagne

 

Schrijver van het artikel: Christel Westdorp Familiaal bemiddelaar en Relatiecoach