Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Scheiding : Scheiding van tafel en bed

13.10.2016
Scheiden

De term 'Scheiding van tafel en bed' wordt vaak gebruikt wanneer men het heeft over een feitelijke scheiding, terwijl beide situaties wettelijk duidelijk verschillen en anders geregeld zijn.

Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn voor echtparen die willen scheiden, maar die uit principe of om praktische of persoonlijke redenen (zoals geloofsovertuiging) geen echtscheiding wensen.

De scheiding van tafel en bed heeft altijd de scheiding van goederen tot gevolg. Dit is een automatisme. Tussen de echtgenoten gaat ze in op de dag van het verzoekschrift of de dagvaarding. Ten aanzien van derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis.

Bij een scheiding van tafel en bed vervalt de plicht tot samenwonen en de plicht tot bijstand, de goederen worden gescheiden en de belastingen worden op dezelfde manier ingevorderd als bij de echtscheiding. De getrouwheidsplichten de hulpverplichting blijven wel bestaan. Met een ander trouwen is niet mogelijk. Samenwonen met iemand anders is toegestaan. Om die reden is deze procedure omstreden: wanneer je deze vorm van scheiden op eenzijdige aanvraag bekomt, belet je ook je echtgeno(o)t(e) om een nieuw huwelijk aan te gaan.

Het aanvragen van een scheiding van tafel een bed gaat op dezelfde manier als voor een gewone echtscheiding. De procedure loopt via de familierechtbank en u kunt het verzoek samen of alleen doen. Ook hier geldt duurzame ontwrichting van de relatie als voorwaarde of het kan ook met onderlinge toestemming.

Als de partners leven met elkaar weer zouden zien zitten, dan kan de scheiding tussen tafel en bed weer worden ontbonden en is men weer gewoon getrouwd als of er niets gebeurd is. Besluit u vroeg of laat tot een verzoening, dan moet dat aan de familierechtbank worden gemeld. De scheiding van goederen blijft echter bestaan, ook na de verzoening, totdat er opnieuw een gemeenschapsstelsel wordt aangenomen na een procedure tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel.

Van tafel en bed gescheiden echtgenoten kunnen, zonder wachttijd, een echtscheidingsvordering inleiden, waarna de echtscheiding zal worden uitgesproken indien de wettelijke voorwaarden voldaan zijn.

De Scheiding van tafel en bed is duidelijk in onbruik geraakt en wordt nog uiterst zelden toegepast.

Erik Van Assche