Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Pro Deo bemiddeling

01.08.2017
Bemiddeling

De kosten van bemiddeling
Bemiddeling is niet gratis. De bemiddelaar moet worden vergoed voor zijn prestaties. Geldproblemen mogen er echter niet toe leiden dat je afziet van bemiddeling. Als je niet over de nodige middelen beschikt kan je genieten van gratis bemiddeling. Net zoals je een pro Deo advocaat kan krijgen voor gerechtelijke procedures kan je rechtsbijstand krijgen voor bemiddeling. De voorwaarden zijn min of meer dezelfde, de procedure is echter anders.

Rechtsbijstand
Informeer eerst bij jouw bemiddelaar of hij bereid is van te werken volgens het principe van rechtsbijstand. Jouw bemiddelaar zal samen met jou overlopen of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is zal hij een verzoekschrift voor je maken dat je moet bezorgen aan het Bureau van rechtsbijstand, samen met een bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden en een attest van gezinssamenstelling. Je hoeft daar verder niets voor te doen en je hoeft ook niet te verschijnen voor de rechtbank. Iedere week zetelt het Bureau ad hoc en enkele dagen later krijg je de beschikking waar in staat of je volledige of gedeeltelijke rechtsbijstand krijgt.

Bij goedkeuring is jouw aandeel in de bemiddeling in principe kosteloos. De bemiddelaar kan jouw aandeel in de kosten immers aanrekenen aan de rechtbank.

Rechtsbijstand kan alleen verleend worden bij een erkende bemiddelaar.

Inkomstengrenzen
Om te kunnen genieten van rechtsbijstand mag je netto inkomen niet te hoog zijn. Het is afhankelijk van het aantal personen (kinderen) ten laste. De tarieven worden jaarlijks aangepast. De juiste tarieven kan je vinden op volgende website: http://familialebemiddeling.net/inkomstengrenzen . Kinderbijslag wordt niet als inkomen gerekend, alimentatie wel. Anderzijds wordt alimentatie die je betaalt afgetrokken van je inkomsten. Als je bijzondere kosten hebt of schulden kunnen die ook van je inkomsten afgetrokken worden. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voortspruitend uit ziekte of handicap van jezelf of één van de kinderen.

Kinderen
Als de bemiddeling een (echt)scheiding of ouderschapsovereenkomst betreft, worden de kinderen beschouwd als volledig ten laste van iedere partner, ongeacht waar de kinderen op het ogenblik verblijven en of jij en je partner nog samenwonen of niet. Kinderen die inkomsten hebben uit arbeid worden ook als persoon ten laste beschouwd, doch hun netto inkomen wordt wel bij dat van jou bijgeteld.

Wat met het inkomen van mijn partner ?
Als het een bemiddeling betreft tussen jou en je partner, wordt het inkomen van je partner niet in aanmerking genomen. Dat komt omdat jullie tegenstrijdige belangen hebben. Jullie worden beiden beschouwd als een alleenstaande met kinderen ten laste.

Ik woon tijdelijk bij mijn ouders, wat met het inkomen van mijn ouders
Als je door het conflict tijdelijk ergens anders woont, zoals bij je ouders, wordt het inkomen van je ouders niet bijgeteld bij jouw inkomen. Het gaat immers niet om een duurzame gezinstoestand, doch een verblijf van tijdelijke aard.

Voor meer informatie: http://familialebemiddeling.net

Wilfried Mestdagh