Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Ontbinding bij huurachterstal (woninghuur)

23.03.2017

Veel verhuurders worden vroeg of laat geconfronteerd met een huurder die nalaat om de huur te voldoen.

Wanneer de huurachterstal verder blijft oplopen, kan dit tot gevolg hebben dat de verhuurder achterblijft met een financiële kater.

Hoe kan men zich als verhuurder hier het beste tegen wapenen?

Net zoals vele andere overeenkomsten, dient een huurovereenkomst te worden beschouwd als een wederkerige overeenkomst tussen een verhuurder en een huurder.

Gezien de Woninghuurwet voorziet in de nodige bescherming van de huurder, kan men als verhuurder niet zomaar overgaan tot het beëindigen van de huurovereenkomst en het uitzetten van de huurder.

Om de huurder te kunnen dwingen om het pand te verlaten, zal men als verhuurder de huurovereenkomst gerechtelijk moeten laten ontbinden lastens de huurder.

Het is aan de vrederechter van het kanton waar het onroerend goed is gelegen om de gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst uit te spreken.

Een gerechtelijke ontbinding lastens de huurder veronderstelt dat de verhuurder zal moeten aantonen dat de huurder een contractuele wanprestatie begaat.

In dit geval zal de contractuele wanprestatie bestaan in het niet betalen van de huur.

Het zal daarbij aan de feitelijke beoordeling van de vrederechter toekomen om te oordelen de huurachterstal van die aard is dat ze aanleiding kan geven tot een gerechtelijke ontbinding lastens de huurder.

In het geval dat een huurder de huurachterstal heeft doen oplopen tot drie maanden, zal een vrederechter, rekening houdend met alle feiten in de zaak, vaak overgaan tot het uitspreken van een gerechtelijke ontbinding lastens de huurder.

Als verhuurder is het dus aangewezen om zo snel mogelijk een gerechtelijke procedure op te starten wanneer de huurachterstal oploopt richting de drie maanden.