Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Nieuwe regeling kinderbijslag vanaf 2019

15.11.2018
Nieuw gezin, Ouderschap, Scheiden

 

Huidige regeling van de kinderbijslag

 In de oude regeling, dus voor de kinderen die geboren zijn vóór 2019 krijg je een basiskinderbijslag afhankelijk van de rangorde van het kind. Daarenboven is er een leeftijdstoeslag wanneer het kind 6, 12, of 18 jaar wordt.

 Deze basiskinderbijslag is voor het eerste kind 93,93 euro, voor het tweede kind 173,8 euro en voor het derde en volgende kind 259,49 euro per maand. Deze en volgende bedragen zijn deze vanaf september 2018.

 De leeftijdstoeslag is voor het eerste kind 16,36 euro op 6 jaar, op 12 jaar 24,92 euro. en op 18 jaar 28,72 euro per maand. Voor het tweede en volgende kind wordt dat respectievelijk 32,63 euro, 49,86 euro en 63,4 euro.

 

Nieuwe regeling van de kinderbijslag

 In de nieuwe regeling is de rangorde afgeschaft en de leeftijdstoeslag. Ieder kind krijgt 163,2 euro kindergeld per maand. Het bedrag zal steeds gelijk blijven, ook als de kinderen ouder worden. Eventueel wordt het bedrag wel geïndexeerd.

 

Wat verandert er voor kinderen geboren vóór 2019

 Het totaal bedrag van het kindergeld blijft dezelfde. Doch de rangorde van de kinderen wordt omgekeerd en ook vastgeklikt. Deze omkering gebeurt per bijslagtrekkende. He totale bedrag per bijslagtrekkende verandert dus niet.

 Als een kind afstudeert of 25 jaar wordt

 

In de maand dat een kind 25 jaar wordt stopt de kinderbijslag. Dat is ook het geval als het kind afgestudeerd is en eigen inkomsten heeft. Als er meerder kinderen zijn, veranderden vroeger de rangorden van de overgebleven kinderen. Door het vastklikken van de rangorde is dit niet meer het geval. Het uitbetaalde bedrag voor de overgebleven kinderen blijft dus gelijk.

 

Bij gescheiden ouders

 Voor ouders die gescheiden zijn verandert er in principe niets. Door het omdraaien en vastklikken van de rangorde blijft het kindergeld gelijk voor iedere bijslagtrekkende.

 

Er verandert wel iets bij ouders die gaan scheiden en wensen ieder een gelijk aantal kinderen ten laste te nemen. Een voorbeeld is misschien nuttig: stel dat er twee kinderen zijn. Dan is er een kind in eerste rang en een kind in tweede rang. Vroeger had in dat geval iedere ouder recht op kinderbijslag van één kind in eerste rang. Vanaf nu zal de ene ouder meer kinderbijslag krijgen dan de andere. Het kindergeld groeperen bij één ouder is dus nog steeds aangewezen, maar vermits het totale uitbetaalde bedrag gelijk blijft is dit eenvoudig op te lossen met een afwijking te voorzien in de alimentatie. Uiteraard is het ook mogelijk van de helft van het verschil door te geven aan de andere ouder.

 

De kinderbijslag kan gestort worden op gelijk welke rekening. Voorwaarde is dat minstens één van de ouders titularis moet zijn van die rekening, én dat ze beiden akkoord zijn. Als er geen akkoord is, wordt de kinderbijslag automatisch uitbetaald aan de jongste ouder. Dat komt er dan feitelijk op neer dat je jongste van beide ouders de eindbeslissing neemt.

 

Voor toekomstige nieuw samengestelde gezinnen

 Als een gescheiden ouder met kinderen ten laste, fiscaal gaat huwen met een andere ouder die ook kinderen ten laste heeft, blijft vanaf nu de rangorde van ieder kind gelijk. Vroeger kon een kind in tweede rang dan plots een kind in eerste rang worden, en andersom. Dat is nu niet meer het geval.

Auteur : Wilfried Mestdagh, Erkend familiaal bemiddelaar en psychologisch consulent.