Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Kiezen voor lokale bemiddeling als alternatieve maatregel bij een GAS-boete

05.03.2017
Bemiddeling, GAS boete

Twee alternatieven: gemeenschapsdienst en GAS- of lokale bemiddeling

 

Wildplassen, geluidsoverlast, te vroeg aanbieden van huisvuil, sluikstorten … zijn voorbeelden van administratieve inbreuken waarvoor de gemeente een GAS-boete kan opleggen. Ook wie beboet wordt voor nachtlawaai, graffiti, opzettelijke beschadigingen kan een administratieve sanctie krijgen.

In al deze gevallen voorziet de GAS- wet van 24 juni 2013 alternatieve maatregelen. Je kan als overtreder kiezen voor ‘gemeenschapsdienst’. Dit betekent dat je een prestatie van algemeen belang uitvoert ten voordele van de gemeenschap. Je kan ook kiezen voor ‘lokale bemiddeling’. Dan stap je in een procedure waarmee een bemiddelaar met de twee partijen zoekt naar een overeenkomst om de veroorzaakte schade te herstellen, of schadeloos te stellen, of het conflict te bedaren.

Ben je meerderjarig, dan kan de sanctionerend ambtenaar van de gemeente een gemeenschapsdienst of bemiddeling voorstellen. Je bent niet verplicht om dit aanbod te aanvaarden. Als je weigert of het alternatief niet uitvoert, kan de ambtenaar nog de administratieve boete opleggen.

Is de overtreder minderjarig, dan is de ambtenaar verplicht om eerst een bemiddelingsaanbod te doen. Pas als de minderjarige de bemiddeling weigert of wanneer deze faalt, kan de ambtenaar opteren voor een geldboete of gemeenschapsdienst.

Hoe verloopt een lokale bemiddeling?

 

Lokale bemiddeling kan enkel gebruikt worden bij een inbreuk op het politiereglement die gesanctioneerd wordt met een gemeentelijke administratieve sanctie.  Bovendien moet de bemiddelingsprocedure expliciet voorzien zijn in het politiereglement van de gemeente. De sanctionerend ambtenaar beslist of een dossier geschikt is voor bemiddeling.

De gemeente doet een beroep op een GAS-bemiddelaar die de gesprekken organiseert en begeleidt. Tijdens de bemiddelingsprocedure kunnen de overtreder en het slachtoffer het conflict oplossen, samen afspraken maken over het herstel of de vergoeding van de schade. Ze sluiten hierover een mondeling of schriftelijk bemiddelingsakkoord. Beide partijen kunnen hierin overeenkomen om de materiële schade te vergoeden, de morele schade (symbolisch) te herstellen, excuses aan te bieden. Ze kunnen ook maatregelen treffen om de overlast in de toekomst te voorkomen. De bemiddelaar volgt de naleving van het akkoord op.

Wat moet je onthouden?

 

Krijg je als meerderjarige een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS-boete, dan kan je opteren voor een lokale bemiddeling in plaats van de boete te betalen.

Vraag na bij de sanctionerend ambtenaar of het bemiddelingsaanbod voorzien is in het politiereglement. Voor minderjarigen is dit aanbod verplicht.

Als ook de benadeelde partij vrijwillig instemt met de bemiddelingsprocedure, wordt een bemiddelaar ingeschakeld.

Tot slot, de lokale bemiddeling is steeds gratis voor beide partijen. 

Meer info: www.mi-is.be of vraag@mi-is.be

Bron: Brochure ‘Bemiddeling in kader van gemeentelijke administratieve sancties.’, POD Maatschappelijke integratie.