Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Is alimentatie aftrekbaar van mijn belastbaar inkomen

29.10.2018
Scheiden, Bemiddeling

Vanaf het ogenblik van de feitelijke scheiding is onderhoudsgeld fiscaal aftrekbaar. De feitelijke scheiding is een feit vanaf het moment dat de onderhoudsplichtige geen deel meer uitmaakt van het gezin van de onderhoudsgerechtigde. Dus met andere woorden: vanaf het ogenblik van wijziging van domicilie. Het is dus van groot belang van zo vlug mogelijk je officieel adres te wijzigen.

Het maakt geen verschil of de onderhoudsgerechtigde een echtgenoot of een kind is. De kinderen zijn ten laste van een van de ouders, terwijl de andere ouder alle kosten die de kinderen met zich meebrengen fiscaal kan aftrekken van zijn belastbaar inkomen als alimentatie.

Hoe groot is het belastingsvoordeel op alimentatie

80 procent van de betaalde onderhoudsbijdrage is aftrekbaar. Opgelet met achterstallige bedragen. Deze zijn in principe niet aftrekbaar. De fiscus neemt een termijn van drie maanden als zijnde niet achterstallig. Als er achterstallige bedragen zijn die ouder zijn kan uw bemiddelaar een speciale overeenkomst maken zodat de bedragen toch aftrekbaar worden.

Het fiscaal voordeel is afhankelijk van de marginale aanslagvoet en de grootte van de gemeentebeasting. Bij een marginale aanslagvoet van 50 procent en een gemeentebelasting van 7 procent, dan heb je voor iedere 100 euro betaald onderhoudsgeld 100 × 0,8 × 0,5 × 1,07 = 42,8 euro belastingsvoordeel.

Ontvangen alimentatie is belastbaar als diverse inkomsten. Kinderen die alimentatie krijgen (zelfs als die alimentatie gestort wordt op de rekening van de ouder die de kinderen ten laste heeft) worden erop belast. In normale gevallen zullen de kinderen echter nooit belastingen hoeven te betalen vermits er een groot stuk vrijgesteld is.

Als het om onderhoudsgeld gaat tussen ex-echtgenoten word dit bijgeteld bij het beroepsinkomen van de ex-partner die de alimentatie krijgt.

Zoals hiervoor reeds uiteengezet is alimentatie belastbaar. Voor kinderen geldt dat als het kind het kind meer inkomsten heeft (alimentatie zijn inkomsten) dan het belastbaar minimujm, dat het kind een belastingaangifte zal moeten invullen.

Alleen het bedrag dat de ouder die de aftrek doet komt echter in aanmerking. Als er bijvoorbeeld een kindrekening is waar beide ouders alimentatie op storten, komt het bedrag dat de ouder stort die de kinderen ten laste heeft niet in aanmerking voor de berekening.

Opgelet met oudere kinderen als ze studentenjobs gaan doen of andere bijverdiensten. Deze inkomsten zijn immers ook belastbaar. De totale netto inkomsten per kind mogen de grens niet overschrijden. Van inkomsten uit studentenjobs of bijverdiensten worden er eerst forfaitaire beroepskosten afgetrokken.

Auteur: Wilfried Mestdagh