Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Generaties op de werkvloer

25.08.2021
Bemiddeling, Uw Bemiddelaars

Als je 75 bent, ben je geboren in 1944. Je hoort dan bij de protestgeneratie (de protestgeneratie zijn vaak de erflaters van de huidige familiebedrijven). Ben je 20, dan ben je lid van de generatie Z. En daartussen bevinden zich de generatie X, de pragmatische generatie en de generatie Y. 

Maatschappelijke gebeurtenissen hebben een aandeel in jouw kijk op de wereld, vooral wat er gebeurt in de leeftijd tussen 15 – 30 jaar is bepalend voor jouw generatie. 70% van de mensen sluit in hun denken aan bij hun generatie. Dit is ook belangrijk in het samenwerken tussen generaties. 

De Nederlandse socioloog Henk Becker geeft de volgende definitie voor generaties: “Een clustering van cohorten die gekenmerkt worden door een specifieke historische ligging en door gemeenschappelijke kenmerken op individueel en gemeenschappelijk niveau”. Hij deelt de generaties in op basis van hun 15 geboortejaren. Elke generatie heeft zijn kenmerken, zijn manier van denken en handelen.

Verbinding tussen generaties op de werkvloer

Jouw generatie

Als je voor jezelf kan bepalen door welke generatiebril je kijkt, krijg je een beter beeld van je eigen talenten en voorkeuren. En kan je ontdekken waar een eventuele partner of werknemer jou kan aanvullen.

Peers

Werknemers leren op het werk vooral door samenwerken met ervaren collega’s. Van dit informele leren steken zij evenveel op als van een cursus. Zo kan je bijvoorbeeld twee of drie generaties laten samenwerken aan een project.

Empathie

Empathie is door de ogen van de ander, een collega of een werknemer, kunnen kijken. Dit voorkomt onbegrip en conflict. Verbinding op de werkvloer is alleen mogelijk als er voldoende begrip is voor elkaar. 

Je kan bijvoorbeeld informele momenten inlassen waarin je meer uitwisselt dan alleen werkgerelateerde feiten en meningen. Je geeft werknemers de ruimte om te vertellen over wat hen thuis en op het werk bezighoudt. Zo leer je elkaar op een andere manier kennen.

Diversiteit

Mix generaties in diverse teams. Dit zorgt voor innovatie (door nieuwe ideeën van de jongere generatie) en uiteenlopende manieren van denken die tot resultaten komen. Van de impulsieve ideeën van een generatie Z tot de rationeel doordachte plannen van een generatie X.

Tijd nemen om samen met de bemiddelaar jouw team te (her)kennen, zorgt op termijn voor tijdwinst. Minder misverstanden, minder frustraties, minder ruzies… Jouw win-win is verbinding op de werkvloer met als gevolg gemotiveerde werknemers.

Auteur : Reinhilde Christis