Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Gelukkig uit elkaar,... bestaat dat?

19.09.2017
Nieuw gezin, Ouderschap, Scheiden, Bemiddeling, Huwelijk

 Er blijft helaas heel veel taboe bestaan rond een scheiding. Emoties als schuld, schaamte,angst voor de kritiek....maken dat vele mensen niet altijd ondersteuning vinden die ze nodig hebben bij z'n diepgaand proces als een scheiding. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat deze taboes veel spanningen creëren binnen een gezin. Moeten we geen andere taal gaan hanteren? Kinderen uit een "gebroken gezin", een huwelijk dat op de klippen loopt",....kunnenwe het niet aardiger zeggen, of nuanceren ?

Taal genereert nieuwe dingen en je krijgt er inspiratie door voor nieuwe mogelijkheden.

Is het niet dringend tijd dat we serieus kijken naar de manier waarop we langdurige relaties beêindigen ?

Na een scheiding opnieuw vertrouwen hebben in de liefde, een manier vinden om het onvergeeflijke te vergeven en meer uitgerust te zijn voor toekomstige gelukkige duurzame relaties.

Hoewel het promoten van scheidingen het laatste van mijn bedoelingen is, hoop ik wel ergens dat er een nieuwe kijk komt op relaties. dat we de waarde van relaties niet zozeer dienen te bepalen aan de hand van de vraag "hoelang waren jullie samen ?", maar eerder "wat heb je ervan gellerd en welke les over de liefde kan je meenemen voor je verder gaat ?

"Verliezen is de prijs die je betaalt wanneer je leeft; het is ook één van de belangrijkste bronnen van onze winst en onze groei"; Hudith Viorst

Wat is bewust scheiden?

Een manier om een relatie of huwelijk te beëindigen met enorm veel goede wil, grootmoedigheid en respect. De betrokkenen trachten zichzelf, de ander en de eventuele kinderen zo weinig mogelijk schade te berokkenen. Ze werken bewust aan nieuwe afspraken en structuren waarin iedereen zich kan vinden en baat bij heeft. De ander geluk gunnen.

Het doel van bewust scheiden is niet dat mensen hun gelijk halen. Het doel is vrijheid.

Maar in praktijk minder gemakkelijk gedaan dan gezegd. Want je hersenen vinden het niet leuk om onze belangrijkste relaties anders te bekijken. Onze hersenen zijn een sociaal orgaan en hebben zich er reeds miljoenen jaren in ontwikkeld om verbindingen te leggen met de hersenen van de mensen om ons heen. Dankzij die verbindingen raken onze hersenen aan elkaar gekoppeld tot een interactief systeem dat onder andere onze stemming en emoties reguleert. Men noemt dit ook sociostasis, het zorgt ervoor dat we afhankelijk en zelfs verslaafd worden aan onze partners. Volgens onze hersenen is een negatieve band beter dan helemaal geen band. Uit onderzoek aan de Universiteit van Californië, hebben Naomi Eisenberger en Mathew Lieberman ontdekt dat onze hersenen bij een afwijzing door iemand van wie we houden, net zo reageren als op direct gevaar.

Dit verklaart wellicht waarom mensen soms nog blijven verlangen naar iemand die hen wreed heeft behandeld en waarom we door het lint kunnen gaan als er de melding van scheiding komt.

Een 5-stappenplan om op een bewustere manier uit elkaar te gaan

Het doel van dit stappenplan is om de pijn van een scheiding aan te wenden om patronen te doorbreken en je eigen kracht te leren kennen. Inzicht krijgen in hoe je zelf hebt bijgedragen in het creëren van de scheiding. De relaties met anderen kunnen immers niet beter zijn dan de relatie met jezelf. Je kan de stappen alleen zetten of samen. De tijd van het proces kan variëren. Je kan het in een lang weekend doen, of je kan het spreiden over een jaar. Ideaal besteed je er een uur per dag aan en doe je elke week één stap.

Eerste stap: Vind je emotionele vrijheid: heftige, ingewikkelde emoties onder controle krijgen en ze veranderen in constructieve energie.

Stel jezelf de vraag: Hoe getraumatiseerd ben je door het einde van deze relatie?Geef je gevoel een cijfer tussen 1 en 10, waarbij 1 staat voor 'helemaal niet' en 10 voor 'totaal'.

Uit onderzoek blijkt dat het benoemen van gevoelens de reactie in de emotionele basissystemen in de hersenen lijkt terug te dringen en dat men kalmeert en opnieuw controle krijgt.

In deze fase is het belangrijk dat je contact maakt met je diepere, grotere centrum.

Ruimte maken om stil te worden en liefde te sturen naar het deel van jou dat pijn heeft.

Rouw kan effectief zijn wanneer je de liefde die je voor de ander voelde nu aan jezelf geeft. Ook woede komt vaak voor in deze fase. Je kan de enorme energie die achter de woede schuilt aanwenden op een meer constructieve manier. Stel jezelf de vraag:

Wat groeit er voor moois, gezonds en waarachtig in me, als gevolg van mijn woede? Dans, schilder, zing of schrijf je woede eruit.

Of Wat wilde ik dat mijn ex-partner me had beloofd en kan ik nu aan mezelf beloven?

Tips om voor jezelf te zorgen in deze fase:

Ook praten tegen jezelf(of via je dagboek) alsof je een liefdevolle mentor voor jezelf bent.

Samengevat heeft deze fase vooral met zelfzorg te maken: hou een dagboek bij,ga bewegen,luister naar muziek, kijk of je anderen kunt helpen,...

Tweede stap: Neem het heft in handen: wat is jou bijdrage geweest in de gebeurtenissen? 

Je stapt uit je slachtofferrol en je zal merken hoe je de bron van je eigen pijn bent geweest, zodat je je definitief uit die drang/neiging kan bevrijden. Je hoeft daarbij niet in de richting van zelfverwijten, zelfhaat of schaamte te gaan.  Vragen als 'hoe komt het dat iedereen bij me weggaat' bevestigen alleen maar de verkeerde conclusie, namelijk dat liefde niet voor jou is weggelegd.

Voorbeelden van vragen waarmee je aan je groei en ontwikkeling kunt werken:

 

–      Welke leugens heb ik mezelf verteld om maar geen einde aan de relatie te hoeven maken?

–      Ik voel me in de steek gelaten door mijn ex. Maar heb ik mezelf misschien op een vergelijkbare manier in de steek gelaten?

Veel mensen gaan verbintenissen aan waarin ze de pijn uit hun verleden opnieuw beleven. Meestal komen we daarmee niet verder en worden we niet alleen slachtoffer van onze ouders en de partners die we kiezen, maar ook van ons eigen bewustzijn.

Kijk onder de oppervlakte, verder dan de schuld van je ex. Het is belangrijk om je vergissingen onder ogen te zien en de consequenties ervan te voelen, het betekent dat je een completer en volwassener mens wordt.

Een oefening die je hierbij kan doen is het verhaal van je scheiding vertellen(schrijven), waarin je eer bewijst aan jullie leven samen en alles wat je geleerd en gekregen hebt op een rijtje zet. De nare stukken kan je van je af tekenen, schilderen,..

Ook het goed maken met jezelf komt in deze fase aan bod. Stel de volgende vraag: Welke nieuwe vaardigheden en capaciteiten heb je nodig om het vol te houden? Bijvoorbeeld 'ik ga leren benoemen wat ik voel en wat ik nodig heb, zodat ik dat aan anderen kan vertellen.”

Tips om voor jezelf te zorgen in deze fase:

-verzamel alles wat je aan je relatie herinnert. Berg alles op. Zoek een veilige plaats waar je het niet ziet, niet te dicht bij de slaapkamer.

-Zoek een vertrouwenspersoon, iemand bij wie je de waarheid kan vertellen, zonder dat je bang hoeft te hebben voor onterechte oordelen of kritiek.

 Derde stap:Doorbreek het patroon en heel je hart

Wat is het verhaal van je oerbreuk? Je gaat benoemen welke overtuigingen je over jezelf hebt gevormd toe je nog klein was, maar ook welke mogelijkheden je in je hebt voor geluk in  de liefde.

In welk opzicht heeft mijn ex-partner me net zo teleurgesteld als mensen me in mijn jeugd hebben  teleurgesteld? In welk opzicht heb ik mijn ex-partner net zo teleurgesteld als mensen me in mijn jeugd hebben  teleurgesteld? Hoe groot is de energie die ik hier vasthoud?

Het kan jaren duren of zelfs generaties,  maar een negatieve ervaring blijft terugkeren tot mensen ervan gaan houden, hem accepteren en integreren.

Op momenten dat we tegen onszelf zeggen 'zo ben ik niet' moet er een rood lampje gaan branden.

In dat geval weerspiegelt het gedrag dat we veroordelen een ontkend deel van onszelf. Om deze verborgen delen in onszelf te vinden moeten we de stilte van onze diepste zelf binnentreden.

Vierde stap:Word een alchemist van de liefde

Formuleer een intentie (waarbij je boven jezelf moet uitstijgen om hem te vervullen) voor een positieve toekomst. Je maakt keuzes en stappen waarmee jouw eigenwaarde en kracht terugkeren in de relatie tussen jou en je ex-partner.

Vb. Het is onze intentie om een sfeer van vrijgevigheid, respect en erkenning tussen ons te handhaven, zodat onze zoon met ons allebei een goede relatie heeft.

Ook het wonder van vergeving kan in deze fase een rol spelen. Als je vasthoudt aan rancune, verbindt je jezelf aan degene voor wie je rancune voelt. Bij vergeving gaat het om jou. Jij kiest ervoor om een pijnlijke gebeurtenis niet te laten bepalen wie je voortaan bent.

In deze fase kan je ook je communicatie met je ex-partner onder de loep nemen. 

Laat je woorden komen van een neutrale plaats in jezelf, steeds vanuit het doel om jezelf, de ander of de situatie te upliften  

Vijfde stap:Lang en gelukkig uit elkaar

Je gaat in deze fase de oude afspraken waar je relatie op berustte opgeven en nieuwe afspraken maken die beter passen bij de vorm die je relatie nu heeft. Samen met de mensen om je heen een omgeving creëren die je steunt en verzorgt nu je je leven weer aan het opbouwen bent.

Stel jezelf de vraag 'aan welke afspraken kan mijn partner zich nu niet meer houden?'

Wees terughoudend als je je verhaal vertelt.

Vertel mensen duidelijk hoe ze zich moeten gedragen.

Kristina De Crem

Bron: Katherine Woodward Thomas:Lang en gelukkig uit elkaar

Bewust scheiden in 5 stappen