Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Geen woorden maar een dading

05.03.2017
Bemiddeling

Wanneer partijen een definitief einde wensen te maken aan hun geschil, kunnen ze dit onder meer doen door een dading te sluiten.

Zo kunnen partijen door middel van een dading niet enkel een einde stellen aan een geschil dat is gerezen, maar kunnen ze ook een toekomstig geschil voorkomen.

Een dading kan maar pas tot stand komen wanneer partijen allebei wederzijdse toegevingen doen.

Om tot een vergelijk te komen, kunnen partijen een beroep doen op een bemiddelaar die met hen zoekt naar een oplossing die wordt gedragen door beide partijen.

Bovendien kan een bemiddelaar tevens de nodige ondersteuning bieden bij de opmaak van een dading.

Wanneer partijen uiteindelijk onder begeleiding van een bemiddelaar zijn overgegaan tot het opmaken en het ondertekenen van een dading, zal deze volgens artikel 2052 van het Burgerlijk Wetboek kracht van gewijsde in hoogste aanleg hebben.

Met andere woorden, de ondertekening van een dading zal tot gevolg hebben dat partijen achteraf de inhoud van de dading niet meer kunnen aanvechten voor een rechtbank, uitgezonderd wanneer er sprake is van een dwaling in de persoon of het voorwerp van het geschil, of wanneer er sprake is van bedrog.

In het geval er sprake zou zijn over een dwaling omtrent het recht of een benadeling van één van de partijen, kan de dading ook niet worden aangevochten.

Besluitend kan worden gesteld dat een dading voor partijen een goede manier is om een einde te maken aan een geschil en een situatie op een ordentelijke manier te regelen naar de toekomst toe.

Het behoeft geen verder betoog dat een beroep op een bemiddelaar van groot belang is voor het bekomen van een goed resultaat.