Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Een Siamese tweeling die uit elkaar wordt gehaald

26.08.2021
Bemiddeling

Op die manier zijn zij jarenlang in staat geweest om eenzelfde cliënteel te bedienen, zonder in elkaars vaarwater te komen.


Beide firma’s zijn bovendien opgericht door twee oude schoolkameraden. Zij zijn zaakvoerder van deze vennootschappen en de aandelen zijn verdeeld over beide families. Bovendien is er een grote verwevenheid zowel naar het gebruik van de gebouwen en het materiaal als naar het wederzijds inzetten van personeel. 


Zoals gebruikelijk in deze sector, wordt een groot deel van de omzet gegenereerd in de vorm van onderhoud en herstellingen aan de geleverde machines. Daarvoor doen de firma’s beroep op eenzelfde technieker. Deze man heeft alle knowhow in huis om de herstellingen en het onderhoud van de machines uit te voeren. Hij is ook de eerste informatiebron over de noden van de klanten en wanneer een machine aan vervanging toe is. Hij houdt hiermee de vinger aan de pols voor de beide firma’s wat betreft nieuwe salesopportuniteiten.


Wanneer er onenigheid ontstaat over het pad dat de beide firma’s naar de toekomst toe verder moeten bewandelen, besluiten de twee zaakvoerders elk met een van de firma’s alleen verder te werken alsook elkaars aandelen in de respectievelijke firma’s over te nemen.  


Zij sluiten een samenwerkingsovereenkomst om de bestaande synergie te behouden, namelijk om de klanten op dezelfde manier van dienst te zijn. Daarbij wordt gestipuleerd dat zij elkaar als bevoorrechte handelspartners blijven behandelen, zoals ze dat ook in het verleden hebben gedaan.


In deze samenwerkingsovereenkomst is ook een uitdrukkelijk niet-concurrentiebeding vastgelegd, waarbij beide vennootschappen zich ertoe verbinden nooit op elkaars werkterrein te komen en elkaars markt te respecteren. Concreet spreken zij af dat ze naar elkaar doorverwijzen als de vraag van de klant zich afspeelt binnen de marktsfeer van de andere vennootschap.


Kort daarop blijkt echter dat de technieker die instaat voor het onderhoud en het herstel van de machines voor de respectievelijke firma’s, onderhoud begint te doen op naam van en voor rekening van een van de firma’s maar voor klanten en machines geleverd door de andere firma. Hierdoor verliest deze firma belangrijke omzet die vervat zit in herstellingen en onderhoud. Ook verliest zij haar bron van informatie bij de klant over wanneer die nood heeft aan een nieuw machine.


Zij doen beroep op een erkend bemiddelaar om uit deze impasse te komen.


Marc Merrie 

Erkend bemiddelaar

www.merrie.be