Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Echtscheiding en de woning heeft geen opbrengst

24.04.2018
Overname woning, Scheiden, Bemiddeling

Als je samen een woning bezit, is de opbrengst te delen in verhouding van het eigendomsaandeel. Als de opbrengst negatief is, dan dient de resterende schuld ook door beiden betaald te worden in dezelfde verhouding.

Een negatieve opbrengst is uiteraard een ongelukkige situatie. Er kunnen diverse oorzaken voor zijn: de woning is nog niet afgewerkt, de waarde van de woning is gezakt, of je hebt een slechte investering gedaan.

Eigen geld in de woning gestoken

Stel je hebt een som geld gekregen van een erfenis of schenking. Je investeert dat geld (of een gedeelte ervan in de gemeenschappelijke gezinswoning. Dan heb je het gemeenschappelijke vermogen verrijkt met eigen geld. Het gemeenschappelijk vermogen moet dat dus terugbetalen aan je persoonlijk vermogen. Je bent dus mee schuldeiser en je komt bij in het lijstje van andere schuldeisers, zoals de bank als er een hypothecaire lening is.

Als er voldoende opbrengst is dan is het eenvoudig. Alle schuldeisers kunnen dan betaald worden, je eigen aandeel kan ook betaald worden, en als er dan nog geld overschiet, wordt dit verdeeld over beide partners in de verhouding van het eigendomsaandeel.

Voor het salde bij de bank is het zoals hierboven aangegeven. Als je eigen vermogen niet (volledig) kan terugbetaald worden ben je voor de helft van de som die je niet ontvangen hebt schuldeiser bij de andere partner.

Verschil tussen inkoop en verkoop

Er is geen verschil of de woning verkocht wordt aan een derde, of als één van de partners de woning inkoopt. Voor de schuldeisers moet het resultaat steeds hetzelfde blijven.

Dit kan soms het gevolg hebben dat de partner die de woning overneemt geen opleg moet betalen, doch nog geld moet krijgen van de andere partner die de woning overlaat.

Wanneer moeten schulden tussen partners betaald worden

Als het een juridische kwestie is zal de rechter normaal gezien rekening houden met de noden en inkomsten van alle partijen - maar het is beter van dit zelf overeen te komen met de hulp van een familiale bemiddelaar. Het kan immers vrij overeengekomen worden. Samen met een bemiddelaar kan een plan opgesteld worden dat betaalbaar is voor de ene partij en tegelijk leefbaar is voor de andere. We kijken naar de noden van beiden. Als een partner de woning overneemt heeft die immers al terug een dak boven het hoofd. De andere moet dikwijls nog op zoek naar een woonst. Er moet de mogelijkheid zijn voor beiden om geld te lenen. In een bemiddeling wordt er evenwaardig gekeken naar de mogelijkheden van beide partners.

Als je in zulke situatie zit, aarzel niet van een familiaal bemiddelaar te zoeken in uw regio. Je kan dit doen op https://www.uwbemiddelaars.be/nl/vind_uw_bemiddelaar/16 aan de hand van je postcode, of visueel op onze kaart op https://www.uwbemiddelaars.be/nl/kaart_bemiddelaars/828

Auteur: Wilfried Mestdagh