Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

De nadelen van fiscaal co-ouderschap

15.03.2018
Nieuw gezin, Ouderschap, Scheiden, Bemiddeling

De nadelen van fiscaal co-ouderschap zijn niet te onderschatten. In een ander artikel over fiscaal co-ouderschap heb ik reeds aangehaald dat het slechts in sommige gevallen interessant kan zijn. Kort samengevat is heb je daar soms voordeel bij in het geval van zeer jonge kinderen, die nog niet veel kosten. Je doet altijd verlies bij meer dan twee kinderen en ook altijd als één van de ouders wettelijk gaat samenwonen of huwen.

De belangrijkste nadelen som ik hieronder even op.

Alimentatie fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar, maar je kan het niet combineren met fiscaal co-ouderschap. Als een ouder beslist om de alimentatie af te trekken van zijn belastbaar inkomen omdat het fiscaal veel interessanter wordt, dan vervalt het fiscaal co-ouderschap automatisch. Maar de andere ouder krijgt niet automatisch het volledig voordeel. Als die ouder dus niet weet dat de andere de alimentatie aftrekt blijft die dus in de kou zitten met het halve belastingvoordeel. Om dat recht te zetten moet er een bezwaarschrift ingediend worden.

De traditionele constructie, waar de kinderen ten laste zijn bij de ene ouder en waar de alimentatie dan aftrekbaar is voor de andere ouder is immers nog steeds fiscaal de meest voordelige. Alimentatie is alles wat er betaald wordt voor de kinderen, ongeacht of het betaald wordt op een kindrekening of aan de andere ouder en ongeacht of het om een vast maandelijks bedrag gaat of over bijzondere kosten die af en toe de neus opsteken.

Halve belastingvrije sommen geven slechts een half fiscaal voordeel


Iedere ouder krijgt de helft van de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste. Dus uiteraard is het belastingvoordeel ook slechts de helft. Met twee kinderen is dat ongeveer 140 euro per maand - dus dat komt op 70 euro voordeel per ouder per maand. Per kind is dat 35 euro per maand. Hier kan je uit afleiden dat je vlug winst boekt met het traditionele systeem.

Er is wel nog een extra belastingvrije som die iedere ouder krijgt voor kinderen jonger dan drie jaar, maar dat is slechts op voorwaarde dat geen enkele ouder fiscale aftrek doet van opvangkosten. – zie het volgende puntje.

Aftrek opvangkosten

Opvangkosten zijn fiscaal aftrekbaar voor de ouder met kinderen ten laste. Het betreft hier alle kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar, zoals voor- en naschoolse opvang, onthaalmoeder, kinderdagverblijf, sportkampen, vakantiekampen.

Bij fiscaal co-ouderschap genieten beide ouders van deze aftrek. Maar als één van de ouders dit inbrengt vervalt de extra belastingvrij som (zie vorig puntje). Dat is niet zo erg want de kosten voor opvang zijn meestal veel hoger dan het profijt op die belastingvrije som. Maar die belastingvrije som vervalt ook automatisch voor de andere ouder.
In het geval dat één ouder veel opvang nodig heeft en de ander niet wordt de verdeling van het fiscale voordeel wel heel oneerlijk.

Hiertegen kan trouwens geen bezwaar worden ingediend.

Nieuw samengestelde gezinnen

Het fiscaal co-ouderschap houdt ook geen rekening met nieuw samengestelde gezinnen. Als een ouder gaat samenwonen of huwen met iemand die ook kinderen heeft kan een kind in eerste rang plots een kind in derde rang worden. Zo krijgt een ouder plots veel meer voordelen dan de andere ouder.

Belastingkrediet

Het belastingkrediet is een negatieve belasting. Je kan dus terugtrekken zonder eerst te moeten betalen. Het begrip 'kind ten laste' valt hieronder. Mensen met een laag inkomen hebben dus ook een voordeel als er kinderen fiscaal ten laste zijn.

Maar het belastingkrediet geldt slechts voor één ouder. Dat is de ouder waar de kinderen werkelijk ten laste zijn. Tenzij het expliciet in de EOT ouderschapsovereenkomst staat zal de fiscus hier de ouder voor kiezen waar de kinderen gedomicilieerd staan.

Auteur: Wilfried Mestdagh