Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Bewonerskosten en eigenaarskosten bij een onverdeelde gezinswoning

30.07.2018
Overname woning

Als je na een scheiding de gezinswoning onverdeeld laat zal meestal één van de (ex)partners er blijven wonen. Degene die blijft wonen, betaalt meestal een bewonersvergoeding. Maar hoe zit het met de bewonerskosten en eigenaarskosten?

Bewonerskosten zoals nutsvoorzieningen en klein onderhoud vallen ten laste van de bewoner. De eigenaarskosten zoals onroerende voorheffing, verzekering, noodzakelijk onderhoud en herstelling, vallen te laste van beide eigenaars. Doch beide partijen moeten in dat geval akkoord zijn. De kosten moeten immers noodzakelijk zijn. En dat is iets wat beide eigenaars horen te bepalen.

Soms vragen cliënten van een uitgebreide lijst te hebben van die kosten. Vermits je een onverdeeld huis kan zien als een huurwoning lijkt het nuttig van als basisvoorbeeld een huurhuis te nemen. Tenminste als er een bewonersvergoeding betaald wordt die overeen komt met een realistische halve huurprijs.

Hieronder volgt een lijst van bewonerskosten en eigenaarskosten, die gemaakt is in samenwerking met de huurdersbond van Antwerpen. De lijst is samengesteld door rechtspraak en rechtsleer. Je kan deze echter zelf aanpassen of wijzigen.

Allereerst, in het eerste gedeelte komen de bewonerskosten. Ten slotte in het tweede gedeelte komen de eigenaarskosten. Deze lijst is echter niet compleet. Maar je kan er wel gebruik van maken, zelfs al is het iets wat niet expliciet is opgenoemd.

Bewonerskosten

Onder de bewonerskosten wordt verstaan alle normaal onderhoud zoals reinigen en zindelijk houden. Reinigen en zindelijk houden dient uiteraard te gebeuren met de juiste producten. Verder zijn er een reeks voorbeelden opgesomd.

Liften

Het normale periodiek onderhoud van de liften.

Bad

Het bad moet onderhouden worden, zoals het ledigen en reinigen na gebruik. De watersporen moeten verwijderd worden. Er mogen geen producten gebruikt worden die de email invreten.

Balatum, linoleum, vloerbekleding en dergelijke

Scheuren, schrammen of abnormale slijtage ten gevolge van wassen of reinigen met bijtende middelen. Sporen nagelaten door zware voorwerpen of naaldhakken. Het eventuele schadebedrag zal steeds verminderd worden met een bedrag dat overeen stemt met normale slijtage.

Vloerstenen en tegels

Deze moeten vervangen worden wanneer er slechts enkele gebroken zijn. Ze moeten onderhouden worden met geschikte producten. Plekken die niet kunnen gewist worden, moeten hersteld of vergoed worden.

Waterbekkens zoals leidingen en fonteinen

Niet vorstvrije leidingen moeten geleegd, of vorstvrij gemaakt worden tijdens de winter. Schade ten gevolge van vorst moet hersteld worden.

Waterverwarmer, expansievat

Onderhouden op de goede staat ervan. De kranen onderhouden. Toezien op de goede werking van regelingskranen en afsluitkragen.

Houtwerk

Al het gewoon onderhoud. Plinten, vloerlijsten en deurstijlen vastzetten. Leidingen voor afvoer van condensatie in ramen en deuren vrijhouden. Geen insnijdingen maken noch gaatjes boren in het houtwerk.

Brievenbus

Het normale onderhoud. Hengsels en sloten vervangen indien ze versleten zijn.

Kozijnen (raamwerk van venster, deuren en schouw)

Kozijnen van schoorsteentabletten onderhouden en herstellen indien nodig. Scheuren schrammen en barsten bijwerken.

Centrale verwarming

Al het normale onderhoud. Eenmaal per jaar of per twee jaar (gas) laten reinigen (wettelijk verplicht in Vlaanderen). Stalen ketel laten invetten om te beschermen tegen roest. Radiatoren ontluchten wanneer nodig. Het expansievat beschermen tegen vorst.

Stortbakken van toilet

Al het normaal onderhoud. Alles vrijwaren tegen vorst. Ketting en handvat herstellen en vervangen.

Badverwarmer, warmwaterverdeler

Gemakkelijk bereikbare delen onderhouden. Ontkalken. Gasmonden en kranen onderhouden en herstellen.

Vensterramen

Kleine schade aan ramen en vensters herstellen. De bewoner is echter niet verplicht ze te verven. Gebroken of verloren gegane gordijnroeden vervangen. Kortom: alle benodigdheden om de gordijnen op te hangen en open te houden. Vensters reinigen. Sloten, spanjoletten (dit zijn draairoeden om openslaande deuren en ramen te sluiten) en scharnieren onderhouden. Gaten van nagels, ringschroeven, haken en dergelijke om rolgordijnen of gordijnen te plaatsen dichten. Schade herstellen ten gevolge van niet regelmatig openen van ramen of verluchten.

Kroonlijsten, dakgoten, afvoerpijpen

Ervoor zorgen dat ze niet verstoppen door ophoping van dode bladeren. De gemakkelijk toegankelijke goten en platte daken reinigen.

Tegels

Vervangen indien slechts enkele werden gebroken. Schade herstellen ten gevolge van abnormale schokken of belasting.

Aflopen en rioleringen

Ervoor zorgen dat ze niet verstoppen.

Elektrische installatie

Onderhouden en kleine schade herstellen. Niet behoorlijk werkende schakelaars en contactdozen vervangen, zelfs bij normale slijtage. Gesmolten smeltstoppen vervangen.

Bepleistering

Schade ten gevolge van sloten en boringen herstellen. Nagels krammen en blokken wegnemen. Schilderwerk en muurbekleding bijwerken en herstellen. Al het onderhoud tot één meter hoogte.

Trappen

Onderhouden met gepaste producten. Schade aan trappen herstellen zoals losgekomen leuningen en balusters.

Gootstenen

Onderhouden met de gepaste producten. Sporen ten gevolge van achtergelaten vaatwerk en dergelijke wegwerken. De afvoerbuis doorspoelen. Verstoppingen verhelpen. Rooster en faiencetegels die dienen als muurbekleding onderhouden. Indien nodig afsplintering, breuken, schrammen, barsten, en scherven herstellen.

Afsluiting

Onderhouden en kleine schade herstellen. Ook de versiering van de afsluiting.

Tuinen en hagen

De tuin onderhouden. Onder meer bomen en struiken snoeien. Het grasperk maaien en besproeien. De tuinpaden reinigen. Bloemen en planten onderhouden. Voorkomen dat waterbekkens, fonteinen, leidingen en dergelijke bevriezen. Hagen scheren. De opbrengst van de tuin, zoals vruchten, is voor het genot van de bewoner.

Behangpapier

De bewoner is niet verplicht het behangpapier te vernieuwen als het versleten is. De bewoner is niet verantwoordelijk voor het kleurverschil ten gevolge van meubels of lijsten. Als er zonneblinden zijn moet hij ze gebruiken om verkleuring van het papier te vermijden. Papier dat beschreven of bevuild is moet worden vervangen. Ook scheuren en inktvlekken.

Parket

Onderhouden met geschikte producten. Plastificeren mag niet zonder toestemming van de eigenaar. Sporen ten gevolge van zware meubels of naaldhakken moeten hersteld worden. Doch niet ten gevolge van gewone meubels.

Schilderwerken binnen

Herstellen en gering onderhoud zoals schade als gevolg van het plaatsen van buizen, sanitaire apparaten, of retouches aan het schilderwerk. Schilderwerk dat op een normale manier proper kan worden gehouden moet in zindelijke staat blijven. Wassen, retoucheren en vetafzetting verwijderen. Als het schilderwerk versleten is moet de bewoner het niet terug schilderen. Hij moet het wel zindelijk houden.

Schilderwerken buiten

Schilderwerken buiten zijn niet voor de bewoner.

Plafonds

Afwassen in keuken, badkamer en trappenhuis. Terug schilderen is niet verplicht. Schade herstellen te wijten aan abnormaal gebruik zoals dampschade ten gevolgen van een slecht geventileerde keuken. Gaten van nagels en haken dichten en retoucheren.

Plankenvloeren

Onderhouden en kleine schade herstellen. Als de bewoner linoleum legt en terug wegneemt, moet hij de plankenvloer herstellen.

Loodgieterij en sanitaire apparaten

Schade herstellen ten gevolge van nalatigheid. Kalksteenafzetting verwijderen. Leidingen legen om tegen vorst te beschermen. Ontkalkingsinstallatie onderhouden. Oxidatie door achterlaten van bepaalde voorwerpen herstellen. Email van badkuipen, lavabo’s en zitbaden onderhouden. Lekken herstellen. De verbindingen en de scharnieren vervangen. De pakkingen van de kranen vernieuwen. Verstopping van de afvoerbuis verhelpen als dit een gevolg is van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud.

Schoorstenen

Vegen, telkens als het nodig is.

Muurbekleding

Onderhouden. Beschadigde delen vervangen.

Bellen

Volledig onderhouden, ook snoeren, klepels en drukknoppen. Batterijen en bijhorigheden van elektrische bellen vervangen. Versleten bel vervangen. Klokbellen en muziekbellen onderhouden. De draden van het bewegingssysteem vervangen.

Eigenaarskosten

Liften

Alle nodige herstellingen aan de liften, behalve het normale onderhoud.

Bad

Als het bad versleten is moet het vervangen worden.

Balatum, linoleum, vloerbekleding en dergelijke

Normale slijtage, scheuren ten gevolge van gebrekkige plaatsing, beschadigingen die het gevolg zijn van oneffenheden in de onderlaag. Herstellingen dienen uitgevoerd en de schade hersteld over de grote oppervlakten of ondergrond.

Waterbekkens zoals leidingen en fonteinen

Als leidingen niet kunnen geleegd worden door fouten in de constructie of omdat ze slecht te bereiken zijn, moeten ze hersteld worden. Lekken moeten gedicht worden. Versleten leidingen hersteld of vernieuwd.

Waterverwarmer, expansievat

Alle herstellingen ten gevolge van slijtage of roest.

Houtwerk

Alle gevolgen van gebrekkige uitvoering zoals fouten in de constructie of minderwaardig materiaal moeten hersteld worden.

Brievenbus

Plaatsen en voorzien van hengsels, sloten en sleutels.

Kozijnen (raamwerk van venster, deuren en schouw)

Schade herstellen ten gevolge van fouten in de constructie, slecht materiaal, of gebrekkige uitvoering.

Centrale verwarming

Indien nodig de ketel vervangen of herstellen.

Stortbakken van toilet

Moeilijk bereikbare inwendige delen onderhouden. Lekken ten gevolge van ouderdom of fouten in de constructie herstellen.

Badverwarmer, warmwaterverdeler

Bijzondere onderdelen herstellen (zoals distilleerbuis).

Vensterramen

Alle onderhoud buiten. Grove schade herstellen.

Kroonlijsten, dakgoten, afvoerpijpen

Herstellen wanneer nodig. Verstopping of lekken herstellen. Dakgoten of afvoerpijpen herstellen of vervangen als ze door toeval of ouderdom beschadigd werden of loskwamen. Niet gemakkelijk toegankelijke dakgoten onderhouden en reinigen.

Tegels

Schade herstellen ten gevolge van de kwaliteit van het materiaal waaruit de tegels zijn gemaakt. Ernstige schade herstellen.

Aflopen en rioleringen

Alle onderhoud en herstellingen.

Elektrische installatie

Versleten leidingen herstellen of vervangen. Herstellen of vernieuwen indien onvoldoende sterkteweerstand.

Bepleistering

Schade door waterinsijpeling langs het dak of dakgoot herstellen tenzij verergerd omdat de bewoner niet tijdig heeft gewaarschuwd. Slijtage herstellen. Alle onderhoud vanaf één meter hoogte.

Trappen

Normale slijtage van handleuning en loopvak herstellen. Bekleding van trap vernieuwen.

Gootstenen

Herstellen en vervangen indien nodig. Rooster en tegels vervangen indien nodig.

Afsluiting

Grote schade vervangen en herstellen.

Tuinen en hagen

Als een haag voor een groot gedeelte of helemaal moet vervangen worden is dat op kosten van de eigenaars.

Behangpapier

De eigenaars vernieuwen het behangpapier indien nodig, maar er kan een tegemoetkoming opgelegd worden als de bewoner onredelijke kleuren heeft gekozen. Niet de stukken die door de bewoner nieuw of onlangs zijn behangen. Niet de vochtplekken die door de fout van de bewoner zijn ontstaan.

Parket

Slijtage ten gevolgen van normaal gebruik.

Schilderwerken binnen

Vernieuwen van het schilderwerk aan deuren en vensters. Schilderwerk dient te vervangen in functie van het type gebouw en de kwaliteit van het schilderwerk.

Schilderwerken buiten

Alle schilderwerken buiten zijn ten laste van de eigenaar.

Plafonds

Vernieuwen bij slijtage, barsten, scheuren, instorting, of fouten in de constructie.

Plankenvloeren

Herstellen. Vernieuwen van slijtage van verflaag of vernislaag.

Loodgieterij en sanitaire apparaten

Vlotter van de stortbak. Spiraalbuis van de waterverwarmer. Versleten kranen moeten vervangen worden. Slijtage van sanitair. Buizen en dergelijke vervangen die ten gevolge van slijtage of ouderdom niet meer goed functioneren.

Schoorstenen

Bij schade herstellen of vervangen.

Muurbekleding

Herstellen indien nodig.

Bellen

De bel is voor de bewoner.

Tot slot

Deze lijst is niet compleet, doch kan gebruikt worden als leidraad. Wanneer er twijfel bestaat kan in deze lijst een item gezocht worden dat vergelijkbaar is. Als er zaken zijn waarvan overeengekomen wordt dat ze gezamenlijk worden uitgevoerd bij het uit onverdeeldheid treden, beschrijf die dan. Zet die duidelijk in de overeenkomst. Voeg eventueel een foto bij de beschrijving. Zo vermijd je een discussie achteraf.

http://famililebemiddeling.net

Wilfried Mestdagh, erkend familiaal bemiddelaar, psychologisch consulent.

Churchilllaan 322,

2900 Schoten.