Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

17.12.2018
Scheiden

 Onderhoudsplicht

 Ouders zijn onderhoudsplichtig in evenredigheid van hun middelen in verhouding tot het totale inkomen van de ouders. Ze moeten dus zorgen voor het levensonderhoud, gezondheid, huisvesting, opvoeding, opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

 Deze verplichting loopt door zolang het kind studeert en het nog geen eigen inkomen heeft.

 Wat met studerende kinderen

 Studerende kinderen, op kot of in het buitenland, worden verondersteld deel uit te maken van het gezin. Men noemt dat een tijdelijke verwijdering. Het kind blijft dan ten laste van één van de ouders.

 Een uitzondering is als het kind definitief de ouderlijke woning verlaten heeft met de wil een eigen leven op te bouwen.

 Onderhoudsuitkeringen aftrekbaar voor beide ouders

 Alimentatie, of onderhoudsuitkeringen zijn steeds aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Het is aftrekbaar voor beide ouders als het kind de stap genomen heeft naar onafhankelijkheid. Met andere woorden, als het kind de gezinswoning heeft verlaten. Dat kan zijn door :

 

  • huwelijk;

  • leven als koppel;

  • onenigheid met de ouders;

  • emotionele moeilijkheden thuis;

  • verwerven van financiële, psychologische of sociale onafhankelijkheid;

  • verwijdering wegens de uitoefening van een eerste beroep.

 

Indien het kind geen deel maar uitmaakt van het gezin van geen van beide ouders zijn zowel de gewone kosten als de buitengewone kosten aftrekbaar voor beide ouders.

 Regelmatigheid

 Alimentatie dient in principe regelmatig te zijn toegekend of betaald om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen. Behalve voor betalingen die geen periodiek karakter hebben, zoals buitengewone kosten. Buitengewone kosten zijn kosten waarvan het niet zeker is of ze zich zullen voordoen of die moeilijk op voorhand becijferbaar zijn.

 Voorbeelden hiervan zijn betalingen van:

 

  • belastingen;

  • stookoliefactuur in een strenge winter;

  • medische uitgaven.

 Stortingen rechtstreeks aan het kind aftrekbaar

 

Alle betalingen ten behoeve van het kind zijn aftrekbaar. Dus ook als ze gestort worden aan een ouder van het kind, op de rekening van het kind, op een kindrekening, of rechtstreeks aan de huisbaas ter betaling van een kot of appartement.

 

Wilfried Mestdagh, erkend familiaal bemiddelaar, psychologisch consulent