-
-
-
Peter Crab

Peter Crab

Erkend bemiddelaar/Mediator.
bemiddelaar in de domeinen: Familiaal, Commercieel, Vennootschappen, Werk, Wonen, Medisch en Zorg, Onderwijs en Jeugdzorg, Bemiddeling Algemeen, IP & ICT, Burengeschillen

Raymond Delbekestraat 363, 2980 Zoersel
0475 67 08 01
info@klaar.be http://klaar.be Linkedin

Engagement

In mijn werk als bemiddelaar/mediator wil ik vooral door het actief luisteren en het stellen van de juiste vragen, de partijen terug verbinden in hun verstoorde communicatie.

Ik probeer hiervoor een sfeer van wederzijds vertrouwen tussen hen te stimuleren. Partijen moeten het gevoel kunnen krijgen dat ze op dat moment aan elkaar veilig hun noden en belangen kunnen vertellen.

Verder zal ik hen aanmoedigen om in een constructieve dialoog op zoek te gaan naar oplossingen waar ze beiden ten volle kunnen achterstaan en die resulteren in klare en duidelijke afspraken voor de toekomst.

Ervaring

Na mijn rechtenstudie ben ik mijn loopbaan gestart in de wereld van de internationale handel en heb daar heel veel ervaring kunnen opdoen in de methodiek van het bemiddelen in commerciële conflicten (Alternative Dispute Resolution).

Het ultieme doel van partijen was om hun conflict snel en gezamenlijk te kunnen oplossen en hun handelsrelatie terug te herstellen, en dit buiten de rechtbanken om.

Een geheel nieuwe beroepservaring vond ik een aantal jaren later als leidinggevende van een grote huisartsenpraktijk waar ik een warme betrokkenheid kon ervaren in het wel en wee van de mensen.

Persoonlijk

Ik ben getrouwd en toegewijde vader van 4 kinderen.