Je bent bemiddelaar

Lid worden van Uw Bemiddelaars of zoek je een vacature?

Kun jij je vinden in onze visie en werkwijze en wil je graag als bemiddelaar deel uitmaken van onze vereniging, of wens je gewoon meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@uwbemiddelaars.be en ontdek wat de vele voordelen van dit lidmaatschap zijn.

Als je een vacature zoekt kan je terecht op http://www.bemiddelaars.vlaanderen/zoek-vacatures/.

De vereniging “Uw Bemiddelaars” heeft een tweeledig opzet.

Enerzijds biedt ons netwerk van ervaren en zeer diverse erkende bemiddelaars een meerwaarde aan mensen in conflict. Binnen onze vereniging huist voor elk soort conflict en op elke plek in Vlaanderen wel een geschikte bemiddelaar.
Onze geografische spreiding en uiteenlopende professionele achtergronden, laten ons toe een gepast antwoord bieden op elke vraag om bemiddeling.

Door een netwerk te vormen van gedreven en ervaren bemiddelaars, in allerlei uiteenlopende specialisaties, hopen wij het concept van bemiddeling beter bekend te maken bij een breed publiek.

Anderzijds biedt het lidmaatschap van onze vereniging heel wat voordelen aan de bemiddelaars zelf uiteraard!

Lid zijn van Uw Bemiddelaars geeft:

 • Ondersteuning:
  Door als netwerk naar buiten te treden, brengt Uw Bemiddelaars een berg aan professionele - en levenservaring bij elkaar. Cliënten kunnen die bemiddelaar kiezen die het beste bij hen past. De bemiddelaar kan steeds beroep blijven doen op de kennis en de ervaring van de hele groep.
  Het is fijn om af en toe te kunnen afstemmen met collega’s en zelfs advies te vragen aan elkaar. De vereniging stelt nuttige modellen en informatie ter beschikking aan haar leden, zodat zij in de beste omstandigheden hun bemiddelingsactiviteiten kunnen opbouwen.
 • Verzekering beroepsaansprakelijkheid:
  Via Uw Bemiddelaars werd een groepspolis afgesloten voor verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid als bemiddelaars. Al onze leden kunnen instappen in deze groepsverzekering aan een uitzonderlijk voordelige premie.
 • Intervisies:
  Geregeld worden er intervisies georganiseerd voor en door de leden van Uw Bemiddelaars. Deelname aan de intervisie is gratis, en levert bovendien punten op aan permanente bijscholing. Deze intervisies zijn een unieke kans om met gelijkgestemde collega’s van gedachten te wisselen over moeilijkheden die je tegenkomt in de praktijk en vragen waar je op botst in je bemiddelingen.
 • Netwerken:
  Tijdens onze informele netwerkevents heb je de kans om de andere leden te ontmoeten en gezellig bij te praten. Jaarlijks vindt een algemene vergadering van de vereniging plaats om te stemmen over de samenstelling van het bestuur en de leden te informeren over de verwezenlijkingen van het voorbije jaar. Tijdens de nieuwjaarsrecepties klinken we samen op het nieuwe jaar en ontvangen we boeiende gastsprekers.
 • Aantrekken van cliënteel:
  Al onze leden plaatsen hun profiel op onze webpagina ‘vind Uw bemiddelaar’. Op die manier wordt je als bemiddelaar ook effectief gevonden door potentiële cliënten en bouw je je praktijk verder uit.


Wil je graag als erkend bemiddelaar deel uitmaken van onze vereniging? Vul dan dit inschrijvingsformulier volledig in. Je vindt ook informatie over ons op de website bemiddelaars.vlaanderen. Regelmatig geven wij of onze leden opleidingen en workshops. Alle artikelen die op deze website geplaatst worden verschijnen ook in forum.bemiddelen.vlaanderen.

Wens je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@uwbemiddelaars.be en ontdek wat de vele voordelen van dit lidmaatschap zijn.