Alternatieven

Er zijn vele alternatieven om een conflict te beëindigen.

Gezamenlijk een oplossing uitwerken door met elkaar het gesprek aan te gaan, leidt vaak tot de beste oplossingen. Maar het conflict maakt de communicatie vaak moeilijk tot onmogelijk.  Het vertrouwen is geschonden en de relaties zijn verzuurd. Elke poging tot gesprek kan leiden tot escalaties, straffe taal en het vast blijven zitten op het eigen standpunt.

Welke mogelijkheden bestaan er om een conflict te beëindigen?

Rechtbank

Nog steeds wordt in veel gevallen de hulp van advocaten ingeroepen. Beide partijen stellen een advocaat aan. Die trachten door onderhandeling tot een oplossing te komen. Of ze leggen het conflict voor aan de rechtbank. De partijen vertrouwen er op dat de aangestelde advocaat hun belangen behartigt. Komt men niet tot een onderhandelde oplossing, dan legt de rechtbank een “oplossing” op. Het is de rechter die, op basis van de voorgelegde feiten en argumentatie, beslist. De partijen dienen zich daaraan te houden.

Verzoening

Partijen kunnen ook kiezen voor een verzoening. Dan kiezen ze samen een neutrale derde persoon. Na beide partijen te hebben gehoord, stelt deze persoon een oplossing voor om het geschil te regelen. De partijen zijn niet verplicht om deze oplossing ook te volgen.

Arbitrage

In sommige contracten wordt vooraf bepaald dat een eventueel conflict zal beslecht worden door arbitrage. Hier kiezen de partijen de rechters/arbiters. Zij zijn vaak expert in de materie waar het conflict over gaat. De arbiters nemen een beslissing na het horen van de partijen. Deze moeten zich houden aan de genomen beslissing.

Bemiddeling

Ook hier wordt de hulp van een onafhankelijke derde ingeroepen. De bemiddelaar helpt de betrokken partijen in hun zoektocht naar een passende oplossing voor hun geschil. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de partijen opnieuw of beter met elkaar communiceren.  Hij/zij schept de voorwaarden die een oplossing mogelijk maken. Partijen zijn niets verplicht.  Wordt een oplossing gevonden, dan is het een oplossing door en van de partijen.