-
-

Tags

02.08.2018Verhoogde kinderbijslag na scheiding

Als je een alleenstaande ouder bent, kan je mogelijk verhoogde kinderbijslag krijgen. Deze bedraagt voor het eerste kind 46,88 euro per maand, voor het tweede kind 29,06 euro en voor de volgende kinderen 23,43 euro per maand.

Je inkomen mag echter bepaalde grenzen niet overschrijden. Deze grens is 2452,41 euro per maand. Het gaat hier over de belastbare inkomsten. Die vind je echter zomaar niet terug op je loonbrief. Je loonbrief is echter wel voldoende om het aan te vragen. Op basis daarvan worden de belastbare inkomsten geraamd. Het juiste bedrag van deze inkomsten is slechts bekend na het invullen van je belastingaangifte.

Je kan dit terugvinden op de berekeningsnota van de fiscus. Daar vind je jouw beroepsinkomen. Dat wordt dan verminderd met de forfaitaire beroepskosten. Het resultaat daarvan zijn je netto belastbare inkomsten. Je kan dit zelf berekenen met Tax Calc. Het juiste bedrag van de forfaitaire beroepskosten kan je berekenen op Financiën Belgium.

Vanaf aanslagjaar 2019 is het eenvoudig. De forfaitaire beroepskosten zijn dan 30 procent. Er is dan nog slechts één tarief. De bovengrens is 4720 euro. Ook als je zelfstandig bent worden er nog eens (vanaf aanslagjaar 2019) dezelfde forfaitare kosten afgetrokken.

Opgelet, dit telt niet als je een bewezen aftrek doet van je beroepskosten als loontrekkende.

Om het zelf te berekenen vermeerder je eerst je netto loon met de bedrijfsvoorheffing. Je doet daarna hetzelfde met vakantiegeld en de dertiende maand. Van dat totaal trek je vervolgens de beroepskosten af die je aangeeft of de forfaitaire beroepskosten. Het resultaat deel je ten slotte door twaalf.

Terugbetaalbare kosten eigen aan werkgever hoef je hiervoor niet in rekening te brengen. Dit zijn immers geen echte inkomsten doch kosten die de werkgever terugbetaald omdat je bijvoorbeeld gedeeltelijk thuis werkt of zelf kosten doet omdat het beroep dat je uitoefent dit met zich meebrengt.

Wilfried Mestdagh, familiaal bemiddelaar