Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
-
-

Tags

11.01.2018Onroerende goederen bij een echtscheiding

Overname woning, Scheiden, Bemiddeling

Wat gebeurd er met het onroerend goed na de voltrekking van de scheiding als er een onroerend goed is ? Er zijn drie mogelijkheden.

  • het goed wordt verkocht;
  • het goed wordt in onverdeeldheid gehouden;
  • één van de partners koopt het goed in. 

Het goed wordt verkocht

Als het goed verkocht wordt is er geen notariële akte nodig. De bemiddelaar zal in de scheidingsovereenkomst duidelijk aangeven dat het goed zal verkocht worden of te koop staat, aan welke prijs, en hoe de verdeling van de opbrengst zal gebeuren.

 

Het goed wordt in onverdeeldheid gehouden

 

Dat wil zeggen dat het goed na de scheiding eigendom blijft van beide partners. Dit kan voor een vastgestelde termijn of onder bepaalde voorwaarden.

 

Strikt juridisch is er geen notariële akte nodig maar het is wel aan te raden.

 

Zonder notariële akte zijn er enkele nadelen: als één van jullie beslist om uit de onverdeeldheid te treden kan de andere dit niet tegenhouden (het goed wordt dan verkocht) en als één van jullie schulden aangaat kan het onroerend goed in beslag worden genomen. Het goed is dus niet beschermd. Uw bemiddelaar zal u de risico's uitleggen en aan de rechtbank moeten mededelen dat jullie de risico's kennen, begrijpen, en elkaar vertrouwen. Sommige rechtbanken doen hier moeilijk over.

 

Met een notariële akte van onverdeeldheid is het onroerend goed beschermd. Het kan niet in beslag genomen worden door schulden van één van de ex-partners en het blijft in onverdeeldheid tot de termijn verstreken is. De termijn kan alleen verkort worden met onderlinge toestemming. Na de verstrijken van de termijn kunnen jullie samen beslissen om de termijn al dan niet te verlengen – met of zonder bijkomende notariële akte.

 

Een partner koopt het goed in

 

Hier zijn ook twee mogelijkheden.

 

Met twee notariële akten

 

De gebruikelijke procedure is met twee notariële akten: een eerste akte (regelingsakte) die de EOT moet vergezellen en een tweede akte (akte van toebedeling, ook wel slotakte of bekrachtigingsakte genoemd) nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

Dat is enkele maanden na de scheiding. De overnemer neemt de lening over of gaat een nieuwe lening aan en de overlater wordt op dat ogenblik ontlast van de lening.

 

De overnemer moet de opleg in principe betalen bij het verlijden van de tweede akte.

 

Met slechts één akte

 

Een andere, mogelijkheid is alles regelen in slechts één notariële akte (de regelingsakte). Zo spaar je veel geld uit, maar niet alle notarissen wensen zo te werken.

 

De overnemer betaalt de opleg op het ogenblik van het verlijden van de regelingsakte.

 

Als er nog een lening is neemt de overnemer de lening over of gaat een nieuwe lening aan. De overlater wordt ontlast van de lening. Hier kan de bank moeilijk doen: de scheiding is immers op dat ogenblik nog niet voltrokken.

 

Als de overnemende echtgenoot later de woning wil verkopen zal uit de opzoeking op het hypotheekkantoor niet blijken of de scheiding al dan niet op grond van de EOT definitief is geworden en de toebedeling dus is doorgegaan. Het zou immers kunnen dat de echtgenoten niet samen verschijnen voor de EOT en er alsnog een EOO wordt ingeleid waarvan de vereffening en verdeling een paar jaar aansleept. Dan is de woning in werkelijkheid in onverdeeldheid gebleven omdat de toebedeling nooit definitief is geworden.

 

Bemiddeling

 

Bemiddeling is de aangewezen methode om te scheiden. Naast de 'gewone' zaken houdt een bemiddelaar rekening met al deze punten. Uw bemiddelaar is op de hoogte van de mogelijkheden en kan samen met jullie de voor en nadelen naast elkaar afwegen. Je wordt attent gemaakt op de gevolgen en impact van alle beslissingen. De tekst die de bemiddelaar opstelt in de scheidingsovereenkomst met betrekking tot de regeling van de onroerende goederen wordt naar de notaris gestuurd. Deze stelt de notariële akte op (onder opschortende voorwaarde dat de scheiding doorgaat). De bemiddelaar krijgt vervolgens twee geregistreerde akten van de notaris. Samen met de andere bijlagen wordt de bundel door de erkende bemiddelaar bij de rechtbank ingeleid.

 

auteur : Wilfried Mestdagh, erkend familiaal bemiddelaar,psychologisch consulent.