Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

-
-

Tags

18.06.2021Een deontologische code voor de erkende bemiddelaar

Bemiddeling Algemeen

Op 22 januari jongstleden maakte de Federale Bemiddelingscommissie de deontologische code voor erkende bemiddelaars bekend via haar website en via mailing aan alle erkende bemiddelaars

09.06.2021Fiscaal voordeel kinderen ten laste

Familiaal

Uit de praktijk blijkt dat er erg veel verwarring bestaat over kinderen die ten laste zijn en de fiscale voordelen die dat met zich meebrengt. Wanneer ouders gaan scheiden, wordt de verdeling van dat fiscaal voordeel echt wel een belangrijk topic.

26.04.2021Birdnesting in De Wonderjaren

Familiaal
Birdnesting voor kinderen in DE WONDERJAREN – vrt één – 21 april om 20
Een duiding van Eric De Corte in een gesprek met Ciska Schoeters en Dieter Coppens.

19.09.2020Methode Hobin

Familiaal

Bij het onderhandelen om tot een ouderschapsovereenkomst te komen is het afspreken van een bedrag voor kinderalimentatie en de verdeelsleutel voor de buitengewone kosten van de kinderen, altijd een moeilijk punt. Ondanks de vele rekenmethodes, lijkt het vaak 'natte vinger' werk.

 

15.08.2020Corona en huur

Bouw en Vastgoed

Dient de (handels-)huurder nog (handels-)huur te betalen tijdens deze Coronacrisis?

De wildste verhalen doen op de moment de ronde.

15.08.2020Wat met de verblijfsregeling voor kinderen in tijden van Corona ?

Familiaal

Mag ik mijn kind nog naar de andere ouder brengen ?

Op heden beheerst de coronacrisis massaal onze maatschappij.

03.08.2020Bemiddeling bij levenseinde

Rouw en levenseinde

 Aandacht voor familiedynamieken en onbeschreven wetmatigheden bij conflictbemiddeling in de laatste levensfase en bij levenseinde.

 

21.04.2020Parallel solo-ouderschap en bemiddeling

Familiaal

Als bemiddelaar heb je het zeker en vast wel meegemaakt: ouders gaan naar de rechtbank om een juridische procedure op te starten om een regeling te treffen over hun kind.

03.04.2020Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure

Familiaal

Het leven lijkt een beetje stil te staan de laatste weken. Geen gemakkelijke periode, vooral niet voor zij die beslist hebben om te scheiden maar nog onder het zelfde dak wonen.

24.03.2020Is de Corona-crisis een situatie van overmacht?

Commercieel

Velen, in verschillende domeinen, stellen zich de vraag of de huidige Cornoa-crisis te beschouwen is als een situatie van overmacht.

 In onderstaande artikel een poging om die vraag in niet-juridische taal te beantwoorden.

22.03.2020Verlengde termijnen voor registratiebelasting toebedeling bij echtscheiding

Familiaal

Verdeeltaks

 

Wanneer in het kader van een scheidingsprocedure de gemeenschappelijke woning aan een van de partners wordt toebedeeld, moeten de partijen daarvoor bij hun notaris langsgaan.

20.01.2020Domicilie van de kinderen:nuttige info op een rijtje.

Familiaal

Na een echtscheiding lijkt het vaak een evidentie dat de kinderen beurtelings bij elke ouder wonen.

15.10.2019Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?

Familiaal

 Het blijft een hardnekkige mythe: als de kinderen even vaak bij mama als bij papa verblijven, moet er geen onderhoudsgeld betaald worden.

Dit is een verkeerde opvatting, maar de ervaring leert dat dit echt wel leeft. 

29.08.2019Bemiddelen bij zorgwonen

Wonen

We zien de laatste jaren steeds meer zorgwoningen opduiken in het straatbeeld.

Door ondermeer de stijgende prijzen van woon- & zorgcentra, kiezen sommige gezinnen ervoor om een zorgbehoevend familielid, in huis te nemen en/of te verzorgen.

21.05.2019Het psychologische ouderschapsplan

Familiaal

Het ‘psychologische’ ouderschapsplan als onderdeel van de bemiddeling. Of hoe ‘uitleg geven’, ‘meetellen’ en ‘gunnen’ kinderen helpen tijdens én na de scheiding.

21.05.2019Bemiddelen bij situaties van afhankelijkheid - Mantelzorg

Medisch en Zorg

Traditioneel wordt op de langste dag van het jaar (23.06.2018) aandacht besteed aan de mantelzorger. In de media duiken dan hier en daar unieke (levens)verhalen op over het wel en wee van mantelzorgers. Zij of hij die gedurende 365 dagen per jaar met zorg en toewijding hulp en ondersteuning biedt aan een zorg hoevende partner, ouder of ander familielid. Dit verdient extra aandacht...

21.05.2019Theorie U in familiale bemiddeling

Familiaal

Theorie U is een protocol om cliënten te begeleiden in verandering.

21.05.2019Onderhoudsbijdragen en buitengewone kosten voor de kinderen : nog bron van discussie in de toekomst?

Bemiddeling Algemeen

Vanaf 10 januari 2019 is de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, titel 6 in werking getreden (B.S., dd. 31/12/2018).

18.05.2019Aftrekbare kindkosten

Familiaal

Alimentatie is in principe fiscaal aftrekbaar. Maar zijn er uitzonderingen? En zijn kosten die je doet als je kind bij jouw is ook aftrekbaar?

18.05.2019Onderhoudsgeld naar het buitenland

Familiaal

Wat is de fiscale impact als mijn kinderen of mijn ex waarvoor ik alimentatie betaal, in het buitenland wonen.

11.05.2019De rol van advocaten in de bemiddeling

Bemiddeling Algemeen

Er zijn heel wat verschillende meningen binnen het werkveld over de aanwezigheid van advocaten in het bemiddelingstraject en of er zoiets nodig is als een ‘pre-installatievergadering’.

05.04.2019De gezinswoning bij echtscheiding

Familiaal

Heel veel koppels hebben als belangrijkste vermogensbestanddeel de gezinswoning.  Meestal is die verworven door een deel eigen inbreng en een deel dat gefinancierd werd door een lening die al of niet al volledig afbetaald is. En meestal behoort die woning tot het gemeenschappelijk vermogen.

Bij het uit elkaar gaan dient het vermogen verdeeld en dient dus ook de woning in de verdeling opgenomen te worden.

En dan zijn er een aantal opties.

11.03.2019Berekening van alimentatie en kindkosten

Familiaal

Als er alimentatie wordt berekend moeten eerst de koste van de kinderen berekend of geschat worden. Maar om hieraan te beginnen moet je wel weten welke kosten eigen zijn aan het verblijf van de kinderen en welke niet. Dit artikel probeert daar wat duidelijkheid over te brengen.

04.03.2019Verzekeren tegen scheiden

Familiaal

Verzekeren tegen een scheiding of echtscheiding wordt mogelijk. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die naast de klassieke verzekering tegen rechtsbijstand bredere kosten dekken.

 

11.02.2019Keep in touch

Familiaal

Een mogelijk interessant communicatiemiddel voor gescheiden ouders.

11.01.2019Wet van 21 december 2018 betreffende onderhoudsbijdragen ten aanzien van kinderen.

Familiaal

 Morgen, 10 januari, treedt de Wet van 21 december 2018 in werking betreffende onderhoudsbijdragen ten aanzien van kinderen.

De wet beoogt een meer objectieve en transparante berekening van onderhoudsbijdragen die voor kinderen betaald worden.

 

17.12.2018Alimentatie voor kinderen die niet meer thuis wonen

Familiaal

 Hoe zit het met onderhoudsplicht voor studerende kinderen die nog geen eigen inkomen hebben en alleen gaan wonen? Moeten ouders daarvoor alimentatie betalen? Is dat fiscaal aftrekbaar?

 

14.12.2018De onverwachte kosten wanneer je bij de notaris je huis verkoopt.

Familiaal

Wanneer je een huis verkoopt is het de koper die de notariskosten en registratiebelasting betaalt, jij ontvangt dan de volledige verkoopprijs. Is dat wel zo ?

12.12.2018Nestzorg

Familiaal

Nestzorg of birdnesting bespaart (jonge) kinderen de stress van de verhuis en de aanpassingen die het meebrengen. Bij nestzorg zijn het niet de kinderen maar de ouders die beurtelings verhuizen.

10.12.2018Verdeelrecht bij meerdere eigenaars

Familiaal

Hoe wordt het verdeelrecht of de registratiebelasting berekend als er meerdere eigenaars zijn? Wat zijn de mogelijkheden bij een scheiding of echtscheiding?

07.12.2018Oude arts, jonge arts : generatieconflicten !!

Medisch en Zorg

Een professioneel samenwerkingsverband aangaan met een beroepscollega biedt vele voordelen. Maar samenwerken is een beetje zoals bij een huwelijk. Er zijn goede momenten, maar ook slechte. En soms zelfs rampzalige !

07.12.2018Verblijfsregeling jonge kinderen

Familiaal

Er is al veel empirisch onderzoek gedaan naar verblijfsregelingen voor jonge kinderen van gescheiden ouders. Maar wat is de beste verblijfsregeling? Dit artikel probeert wat klaarheid in deze materie te brengen.

 

25.11.2018Het "Valkeniersbeding" anno 01.09.2018. Wat is er veranderd ?

Familiaal

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (wet van 22.07.2018, BS van 27.07.2018) heeft het “Valkeniersbeding” (zoals voorzien in artikel 1388,2de lid BW.) principieel behouden maar de modaliteiten ervan gewijzigd. Het is voortaan mogelijk om, ingeval er kinderen zijn uit een vorige relatie, de langstlevende echtgenoot uit de nieuwe relatie verregaander te onterven.

15.11.2018Nieuwe regeling kinderbijslag vanaf 2019

Familiaal

 Vanaf 2019 op 1 januari komt de nieuwe regeling van de kinderbijslag in voege. Wat betekent dit voor kinderen geboren vóór 2019? En wat betekent dit voor nieuw samengestelde gezinnen en voor gescheiden ouders?

 

14.11.2018Verplichte belastingaangifte voor kinderen

Familiaal

Kinderen vanaf 16 jaar waarvoor alimentatie wordt betaald, moeten verplicht een belastingaangifte indienen.

05.11.2018Het fiscaal voordeel kinderen ten laste

Familiaal

Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel kinderen ten laste, en hoe wordt dat berekend?

31.10.2018Een betere toegang tot bemiddeling

Familiaal

Een betere toegang tot bemiddeling door nieuwe regelgeving? Van geinformeerde trajectkeuze tot gelijkwaardige rechtsbijstand. Een korte samenvatting van de workschops, gegeven door Wilfried Mestdagh en Lieve Lagae op dinsdag 16 oktober 2018.

30.10.2018Verdelen van de inboedel bij scheiding

Familiaal

Het verdelen van de inboedel bij een scheiding is niet altijd een voor de hand liggende zaak. Meestal gaat het heel gemoedelijk, maar toch zijn er een aantal valkuilen.

29.10.2018Is alimentatie aftrekbaar van mijn belastbaar inkomen

Familiaal

Is alimentatie aftrekbaar tijdens de feitelijke scheiding?

11.09.2018Opleidingen in het kader van de mediation week

Familiaal

Uw Bemiddelaars organiseert twee workshops in het kader van de mediationweek 2018 in de Rechtbank van Antwerpen.

10.09.2018Nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 september 2018.

Familiaal

Wat moet ik nu echt weten met betrekking tot deze verandering ?

31.08.2018Indexeren van alimentatie

Familiaal

Een alimentatie of onderhoudsbijdrage moet jaarlijks aangepast worden aan de index.Maar hoe bereken je dit, en waet is de index - en welke index?

31.08.2018Hoeveel kost een conflict ?

Bemiddeling Algemeen

Een interessante vraag, die ogenschijnlijk eenvoudig te beantwoorden is : de kosten van advocaten, of een bemiddelaar, eventueel een notaris, en gerechtskosten.

1. 

10.08.2018De meeneembaarheid van registratietaks

Familiaal

Na een scheiding wordt de gezinswoning meestal verkocht of toebedeeld. Je kan echter, meestal, een stuk van de betaalde registratie meenemen als je later een nieuwe woning aankoopt.

02.08.2018Verhoogde kinderbijslag na scheiding

Familiaal

Na een scheiding, kan je dikwijls, als alleenstaande ouder, verhoogde kinderbijslag krijgen. je kan dit zelf berekenen en aanvragen, zo hoef je niet te wachten tot het automatische (veel later) wordt toegekend.

30.07.2018Modernisering van de burgerlijke stand- Centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand

Familiaal

 De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van gschillenoplossing, is ons intussen bekend. Bemiddeling, als dé manier van alternatieve conflictoplissing, wordt op basis van deze wet verder uitgebouwd, en dat onthalen wij zeer positief uiteraard!

 

30.07.2018Bewonerskosten en eigenaarskosten bij een onverdeelde gezinswoning

Familiaal

Na een scheiding beslist men soms van de gezinswoning onverdeeld te laten. Dan gaat meestal één van de partners daar wonen. Maar hoe zit het dan met de bewonerskosten en de eigenaarskosten?

18.07.2018Hervorming bemiddelingswet

Bemiddeling Algemeen

 Op 18 juni 2018 ging de stemming erdoor: de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”, is inmiddels een feit (gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 2 juli 2018).

 

 

16.07.2018Verblijfsregeling voor kleuters en schoolplicht

Familiaal

Vooral bij zeer jongen kinderen, zoals kleuters wordt er dikwijls een halve week of minder overeengekomen. Dat is goed voor de kleuters, zo missen ze mama of papa niet te lang, maar hoe ziet het met de schoolplicht voor kleuters?

27.06.2018BEMIDDELEN BIJ SITUATIES VAN AFHANKELIJKHEID - MANTELZORG

Medisch en Zorg

In bemiddeling wordt jammer genoeg weinig aandacht besteed aan thema’s aangaande afhankelijkheid en zorg binnen de familiale context. Hoewel hier duidelijk nood aan is.

19.06.2018Verschijning voor de rechtbank afgeschaft bij echtscheiding

Familiaal

Koppels die hun scheiding regelen bij een bemiddelaar zullen vanaf nu niet meer moeten verschijnen voor de rechtbank. Uw bemiddelaar zal gans de procedure schriftelijk afwerken.

12.06.2018De gezinswoning in onverdeeldheid houden na een echtscheiding

Familiaal

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor je de gezinswoning onverdeeld wilt laten na een scheiding. Hier volgen wat zaken waar je rekening mee moet houden. Ook is er de mogelijkheid van dit te doen zonder notariele akte, al is dit niet aan te raden.

04.06.2018Wijziging van het huwelijksvermogensrecht- deel 2: scheiding van goederen

Familiaal

In een vorige bijdrage ging ik in op het wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht ten aanzien van de gemeenschapsstelsels.

Zoals beloofd, geef ik graag ook nog even een een overzicht van de gevolgen van de verwachte wetswijziging met betrekking tot het stelsel van scheiding van goederen.  

22.05.2018De miserietaks

Familiaal

Je bezit samen een woning. Na een (echt)scheiding wenst één van jullie de woning in te kopen. Het gevolg is dat er nog eens belasting op moeten betaald worden, terwijl je bij de aankoop van die woning al eens belastingen erop hebt betaald.

21.05.2018Minister Koen Geens zet de wetswijziging inzake bemiddeling in de laatste rechte lijn.

Bemiddeling Algemeen

 Per 9 mei 2018 werd de tekst van de wetswijziging in eerste lezing aangenomen in de Commissie Justitie van het Federaal Parlement. 

 

16.05.2018Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels

Familiaal

Het wetsvoorstel van 12 december 2017 voorziet heel wat wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht. Dit zowel voor de gemeenschapsstelsels (daaronder valt het wettelijk stelsel voor de echtgenoten, die zonder contract huwden, maar ook de "conventionele gemeenschapsstelsels). De inwerkingtreding van de wet is in principe voorzien op 1 september 2018.

24.04.2018Echtscheiding en de woning heeft geen opbrengst

Familiaal

Wat als de waarde van de woning lager is dan de som van de schulden en erfenissen, en wat als een partner die woning inkoopt.

12.04.2018Een praktische scheidingsgids

Familiaal

Waar moet je aan beginnen als je wil scheiden? Deze praktische gids helpt je door de meeste zaken heen. Het is een hulp bij de voorbereiding van een scheiding.

27.03.2018Bemiddeling in het kader van een uitwinningsvergoeding?

Commercieel

Kan een bemiddelaar nuttig zijn bij een discussie over de uitwinningsvergoeding van een handelsagent?

 

 

19.03.2018Twee verblijfplaatsen voor kinderen

Familiaal

Kunnen kinderen na de scheiding van hun ouders twee verblijfplaatsen hebben? Welke voordelen zijn hieraan verbonden?

19.03.2018Indirecte bemiddeling in ouderschapsconflicten

Familiaal

Er bestaan verschillende manieren om te bemiddelen uiteraard. Afhankelijk van de aard van het conflict, maar ook van de voorkeur van bemiddelaar en de noden van partijen, krijgt een bemiddelingstraject vorm.

15.03.2018De nadelen van fiscaal co-ouderschap

Familiaal

Fiscaal co-ouderschap heeft naast het feit dat het meestal minder belastingvoordeel geeft voor beide ouders, nog een aantal belangrijke nadelen. Ik som in dit artikel de belangrijste even op.

01.03.2018Verzekering – Rechtsbijstand – vrije keuze verdediging

Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Door een wijziging aan artikel 156 van de wet betreffende de verzekeringen wordt het voor een verzekerde in rechtsbijstand mogelijk om in alle vrijheid te kiezen voor bemiddeling en een bemiddelaar naar keuze.

22.02.2018Conflicten: voorkomen is beter dan genezen!

Werk

Organisaties investeren steeds vaker in het voorkomen van conflicten.  De gedachte hierachter is dat hiermee juridische kosten en belemmering van de bedrijfsvoering kunnen worden voorkomen. Maar hoe herken je een conflict op tijd en wat doe je dan?

20.02.2018Wie krijgt bij de scheiding de bitcoins of andere cryptocurreny ?

Familiaal

Bij een scheiding moet er behoorlijk wat van de gemeenschappelijke goederen verdeeld worden. Maar hoe moet dat gebeuren met de Bitcoins die je onlangs hebt aangekocht en plots sterk in waarde gestegen zijn ?

20.02.2018Help: ik heb een conflict op het werk!

Werk

Hoe voorkom je een conflict op het werk of hoe help je het zo snel mogelijk de wereld uit?

 

14.02.2018Waarom kiezen voor bemiddeling om je scheiding te regelen?

Familiaal

 Nog al te vaak komen scheidende partners terecht in een ‘vechtscheiding’… Omdat ze niet met (meer) met elkaar kunnen praten, omdat de emoties erg hoog oplopen, of omdat men simpelweg geen andere manier zag.Waarom kiezen voor een scheidingsbemiddelaar?

 

14.02.2018Omgaan met emoties tijdens de bemiddeling: de Titanic en de opdoemende ijsberg

Bemiddeling Algemeen

Als men een geschil zou vergelijken met de Titanic, zijn de emoties het onderliggend gedeelte van de opdoemende ijsberg.

14.02.2018Relatiebemiddeling of relatietherapie

Familiaal

Wat doe je als je relatie niet meer op wieltjes loopt? Ga je naar een relatiebemiddelaar of ga je naar een relatietherapeut? Wat is het verschil? Dit artikel probeert dit te verduidelijken.

 

06.02.2018Co-ouderschap en alimentatie

Familiaal

Moet er alimentatie betaald worden bij co-ouderschap? De meeste mensen denken van niet. Dit artikel probeert de misverstanden hierover toe te lichten.

05.02.2018Wat kost een scheiding bij een erkende bemiddelaar

Familiaal

Niemand kan een exacte prijs geven van een scheiding, tenzij jullie op voorhand al precies weten wat je wil, en ook overal aan gedacht hebt. In dit artikel probeer ik toe te lichten waar je aan moet denken en wat je over het algemeen kan verwachten.

22.01.2018Dissociatie, wat als artsen of andere zorgverstrekkers hun samenwerking niet willen verder zetten ?

Medisch en Zorg

Samenwerken in een associatieverband met een beroepsgelijke collega biedt vele voordelen. Zowel op professioneel, financieel als familiaal vlak. Maar bij ernstige conflicten tijdens de samenwerking kan het wel eens mislopen !

17.01.2018Wijzigingen in de huwelijksstelsels vanaf september 2018

Familiaal

In september 2018 komen er enkele wijzigingen in de standaard huwelijksstelsels. Er komt ook een nieuw huwelijksstelsel bij.

15.01.2018Scheiden: online of met een scheidingsconsulent?

Familiaal

Online scheiden, snel, goedkoop, discreet – deze sites schieten als paddenstoelen uit de grond. De huidige trend is van alles online te doen en dat zal wel zo blijven. Iets online doen is tenslotte heel laagdrempelig. Maar kan je een scheiding overlaten aan een computerprogramma?

11.01.2018Onroerende goederen bij een echtscheiding

Familiaal

Moet er steeds een notariële akte opgemakt worden bij een scheiding als er een onroerend goed is ? Niet altijd. Ik probeer dit wat te verduidelijken in dit artikel.

10.01.2018Brandverzekering bij een woning in onverdeeldheid

Familiaal

Na een scheiding beslissen veel koppels van de gezinswoning (tijdelijk) in onverdeeldheid te houden. Het is belangrijk dat de brandverzekering het goed volledig blijft dekken. Dit is echter niet zonder meer het geval. Als een brandverzekering afgesloten wordt door een van de mede-eigenaars is het mogelijk dat het goed slechts voor de helft gedekt is.

 

09.01.2018Een conflict met een collega-arts binnen de huisartsenpraktijk, laat het niet escaleren !!

Medisch en Zorg

Samenwerken biedt vele voordelen, toch zeker binnen de gezondheidszorg. Maar door de hoge werkdruk kan dit leiden tot situaties waar onvoldoende aandacht wordt gegeven aan onderliggende behoeften en belangen. En dan kan het soms mislopen.

 

28.12.2017NIET DE RECHTER, MAAR DE BEMIDDELAAR MOET EERSTE HULP BIJ CONFLICT WORDEN.

Bemiddeling Algemeen
Praten is beter dan naar de rechter te stappen
Bij conflicten,en zeker bij echtscheidingen, grijpen we vaker naar een bemiddelaar,.Minister van Justitie Koen Geens juicht dit toe en werkt aan een wet die bemiddeling een boost moet geven.

07.11.2017Communiceren over de kinderen

Familiaal

Communicatie via een app?

In de media was er nogal wat te doen over kiT app die het leven na een scheiding zou regelen. Deze gratis app zou een oplossing zijn voor stroef lopende communicatie over kinderen tussen ex-partners.

 

02.10.2017GROEPSVERZEKERING – inlichtingen – echtscheiding – recht op prestaties

Familiaal

De groepsverzekering wordt nogal eens "vergeten" als het op verdelen aankomt in het kader van een scheiding. Enig inzicht over de aard van de verzekering en de middelen om aanspraken erop te laten gelden, zijn dan ook nuttig om weten.

02.10.2017De figuur van de ondernemingsbemiddelaar binnen de nieuwe insolventiewetgeving.

Commercieel

De insolventiewetgeving maakt van 1 mei 2018 af deel uit van het Wetboek Economisch recht. De wetgever heeft bewust gekozen om veel meer de kaart te trekken van de preventie. Een onderneming in moeilijkheden kan aan de rechtbank vragen dat een ondernemingsbemiddelaar wordt aangesteld.

19.09.2017Ouderverstoting (of Parental Alienation Syndrome (PAS) ) of toch niet?

Familiaal

Ouderverstoting of oudervervreemding : het kind wordt bewust beïnvloed en opgezet door de ene ouder tegen de andere ouder, waardoor een totaalweigering van het kind ontstaat om nog bij één van de ouders te verblijven.

19.09.2017Gelukkig uit elkaar,... bestaat dat?

Familiaal

Kan er, ondanks de pijn en het lijden die een scheiding met zich meebrengt ook een groeikans zijn, een start van spirituele ontwikkeling? Bestaat het : “gelukkig uit elkaar?”

15.09.2017Hoe praat je met je kinderen over je scheiding – tips voor het brengen van het nieuws over de scheiding

Familiaal

In dit artikel worden enkele algemene tips beschreven die u als ouder kunnen ondersteunen om het scheidingsverhaal vorm te geven.

06.09.2017Help ! Kan ik mijn kleinkind nog zien ?

Familiaal

Een kleinkind is vaak de oogappel van de grootouders. Het is voor hen ondenkbaar om hun kleinkinderen nooit meer te zien. Toch zijn er situaties waarin dat zich voordoet. Voorbeelden daarvan zijn overlijden van eigen zoon/dochter, echtscheiding, familiaal ruzie

04.09.2017Wat is fiscaal co-ouderschap?

Familiaal

Bij fiscaal co-ouderschap wordt de belastingvrije som verdeeld tussen beide ouders. Iedere ouder kan ook alle kinderoppaskosten aftrekken van zijn belastbaar inkomen.

16.08.2017Welke vorm van verblijfsregeling kan men vastleggen?

Familiaal

Een regeling over het verblijf van de kinderen is naast een regeling omtrent het gezag en een regeling omtrent de kosten van de kinderen één van de aspecten van de ouderschapsovereenkomst die geregeld dient te worden in geval van (echt)scheiding.

01.08.2017Pro Deo bemiddeling

Bemiddeling Algemeen

Gratis bemiddelen, kan dat? Kan ik rechtsbijstand krijgen bij bemiddeling? Is dat hetzelfde als pro Deo?

19.07.2017Wat met de woning bij echtscheiding?

Familiaal

Wat gebeurt er met de gezinswoning wanneer het tot een echtscheiding komt? Een onvermijdelijke vraag voor elke partner met echtelijke moeilijkheden.

 

07.07.2017Is een woning die wij samen bouwden op de grond van mijn partner wel echt van ons beiden?

Familiaal

Het is een vaak voorkomende situatie in de praktijk. Een partner (al dan niet gehuwd) is eigenaar van een perceel grond en beide partners financieren de bouw van een woning op deze grond (met spaargelden, een krediet van de bank, e.d.m.).

06.07.2017Het nieuwe erfrecht op komst

Familiaal

De regeling van een erfenis zal er in de toekomst vermoedelijk anders gaan uitzien.De wetgever plant namelijk een grondige hervorming van het erfrecht, waarbij de krachtlijnen wel een verregaande impact kunnen hebben.

03.07.2017Transparantie helpt familieruzie voorkomen

Familiaal

Gekibbel in een familie onder toekomstige erfgenamen ontstaat wanneer het beheer over de bezittingen van de toekomstige erflater(s) informeel in handen gelaten wordt van één van de kinderen.

11.06.2017Een C-Attest. Wat nu?

Onderwijs en Jeugdzorg

Eén van de grootste zorgen voor ouders is dat ze vaak niet goed weten wat ze kunnen doen wanneer hun kind een studiejaar over zal moeten doen.

07.06.2017Leidraad voor waardebepaling van onroerend goed.

Vennootschappen

Waardebepaling van vastgoed aan de hand van mogelijke min- en meerwaarde ten opzichte van de venale waarde.

01.06.2017Tips voor kinderen en ouders bij echtscheidingen

Familiaal

Mama, papa, twee kindjes (een jongen en een meisje), huisje, tuintje, hondje. Vakantiebrochures en tv-spots doen ons graag geloven dat dit het modelgezin is. 

01.06.2017Meerwerken en vertraging bij bouwprojecten

Bouw en Vastgoed

Het niet-respecteren van uitvoeringstermijnen en de kosten voor meerwerken zijn dé oorzaken van conflicten tussen aannemer en bouwheer. 

01.06.2017Een aannemer tot gesprek brengen

Bouw en Vastgoed

Een voor de hand liggende voorwaarde om tot een geslaagde bemiddeling te komen, is dat de betrokkenen erkenen dàt er een probleem is. Dit is niet steeds het geval. in onderstaand (bewerkt) voorbeeld vermijdt de hoofdbetrokkene in het probleem te stappen. 

01.06.2017Problemen met je advocaat ? Bemiddeling kan helpen: WIN-WIN situatie.

Consumentenzaken

Welke stappen kun je ondernemen als je problemen hebt met je advocaat, bijvoorbeeld over de door je advocaat aangerekende erelonen en kosten , over de manier van samenwerking met je advocaat, ... ?

26.04.2017Fiscale gevolgen van echtscheiding

Familiaal

Een scheiding heeft een bepaalde impact op de inkomstenbelasting van (ex)koppels met kinderen. 

23.04.2017Burenhinder

Burengeschillen

Het probleem is gekend en herkenbaar. De ene buur wil zijn mooie grote boom niet inkorten. De andere buur is van oordeel dat de hinder te groot is en vordert de kapping van de boom. Bron van jarenlange burenruzie…

17.04.2017Verdeeltaks bij toebedeling van de woning

Familiaal

Wanneer een koppel uit elkaar gaat, rijst de vraag wat er met de gemeenschappelijke woning gaat gebeuren.

30.03.2017Fiscaal co-ouderschap nu ook mogelijk voor meerderjarige kinderen. Of toch niet helemaal?

Familiaal

De toepassing van het fiscaal co-ouderschap laat toe dat de verhoging van de belastingvrije som gelijk tussen de beide ouders wordt verdeeld. 

23.03.2017Ontbinding bij huurachterstal (woninghuur)

Wonen

Welke stappen moet men als verhuurder ondernemen wanneer de huurachterstal dreigt op te lopen?

23.03.2017Vereffening-verdeling van schulden bij echtscheiding

Familiaal

Hoe worden de schulden bij een echtscheiding verdeeld tussen de echtgenoten?

23.03.2017Hoe bepalen we de waarde van onze woning?

Familiaal

Een eerlijke prijs van jullie woning of vastgoed bepalen leidt vaak tot hopeloze discussies. Hoe begin je eraan, wie spreek ik aan? 

20.03.2017Co-ouderschap van huisdieren werkt niet...

Familiaal

Opmerkelijk: niet alleen kinderen, maar ook honden en katten zijn vaak de dupe van de (v)echtscheiding van hun baasjes. 

05.03.2017Co-ouderschap is niet altijd de beste oplossing na een scheiding

Familiaal

De regeling waarbij kinderen evenveel tijd doorbrengen met beide ouders is vaak voor die ouders een voordelige keuze, maar heeft een zware impact op het sociale leven van de kinderen.

05.03.2017Geen woorden maar een dading

Bemiddeling Algemeen

Partijen wensen hun akkoord op papier te zetten. Hoe gaan ze hier best te werk?

05.03.2017Als mijn kind zowel alimentatie krijgt maar ook een studentenjob heeft, kan het nog ten laste blijven ?

Familiaal

Werken als jobstudent kan gevolgen hebben voor de belastingen van de ouders en in het bijzonder voor de ouder die de onderhoudsuitkeringen ontvangt voor het “kind”.

05.03.2017Kiezen voor lokale bemiddeling als alternatieve maatregel bij een GAS-boete

Overheid

Wie een administratieve geldboete krijgt voor een overtreding op het politiereglement, kan kiezen voor lokale bemiddeling in plaats van de boete te betalen. Bij minderjarige overtreders is het lokaal bestuur zelfs verplicht om eerst een bemiddelingsprocedure voor te stellen. 

17.02.2017Waarom verstaat je ex-partner geen reden? Waarom valt er niet ernstig te praten of te overleggen met je ex?

Familiaal

Scheidingsperikelen brengen, zoals trouwens elk conflict, gevoelsmatige reacties, emoties teweeg.

11.02.2017Buitengewone onkosten – een bron van conflicten?

Familiaal

De vergoeding van de buitengewone onkosten na een echtscheiding/relatiebreuk geeft vaak aanleiding tot nodeloze en oeverloze discussies.

03.02.2017Conflicten in een familiebedrijf : het komt in de beste families voor

Familiaal

We kunnen er niet omheen : in veel familiale ondernemingen steken conflicten vroeg of laat de kop op.

05.01.2017Hervorming erfrecht. Meer zekerheid. Meer vrijheid.

Familiaal

Recentelijk werd door minister Koen Geens een grondige hervorming van het erfrecht aangekondigd.

05.01.2017Samen uit, Samen thuis ook na een echtscheiding

Familiaal

Minister van Justitie Koen Geens wil dat trouwlustigen meer stilstaan bij de gevolgen van een echtscheiding.

05.01.2017Toelichting initiatieven m.b.t. bemiddeling

Bemiddeling Algemeen

Toespraak minister Koen GEENS, 20 oktober 2016, Mediationweek

 

07.12.2016Ook de moderne gerechtsdeurwaarder is een bemiddelings-believer

Bemiddeling Algemeen

In een interview in De Juristenkrant wijzen kandidaat-gerechtsdeurwaarders K. Vindevogel en H. De Clerck erop dat bemiddeling als rode draad loopt door hun praktijk.

17.11.2016Het beleid van Minister Geens over bemiddeling gewikt en gewogen, en niet te licht bevonden

Bemiddeling Algemeen

In een recent artikel “Bemiddeling, potpourri & toekomstmuziek” hield mevrouw Wendy Hensen de plannen en initiatieven van Minister van Justitie Koen Geens over bemiddeling tegen het daglicht. Mevrouw Hensen is momenteel bezig met het schrijven van een doctoraat over bemiddeling aan de Universiteit Hasselt.

07.11.2016Disputen tussen aandeelhouders: ga voor een bemiddelde oplossing i.p.v. een vechtscheiding

Vennootschappen

Binnen een onderneming kunnen aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders van mening verschillen over belangrijke beleidsopties. Moet er al dan niet een dure machine worden aangekocht? Wordt er al dan niet dividend uitgekeerd? Sluiten we al dan niet een joint venture met een concurrent of blijven we ‘stand alone’?

 

02.11.2016Oprecht 'sorry' zeggen, hoe doe je dat?

Werk

In een professionele context vinden veel mensen het moeilijk om hun excuses aan te bieden, of gewoon ‘sorry’ te zeggen. Enn voila, hier ligt een potentieel conflict op de loer. En dat is echt niet nodig want ‘sorry zeggen’ of ‘sorry kúnnen zeggen’ heeft juist een aantal grote voordelen. In bijgaand artikel laat ik je zien hoe je kunt aanpakken.

02.11.2016De do's en don'ts tijdens een conflict

Bemiddeling Algemeen

Iedereen krijgt wel eens met een conflict te maken. Op het werk, thuis, in het bestuur waar je als vrijwilliger zitting in hebt… Conflicten zijn van iedereen en van alle tijden. Maar hoe neem en houd je de regie bij het oplossen van een conflict? In dit artikel zet ik een aantal do’s en don’ts op een rij:

 

18.10.2016Huwlijksstelsels : Het stelsel van de Algehele Gemeenschap

Familiaal

In dit huwelijksvermogensstelsel is alles gemeenschappelijk

18.10.2016Huwlijksstelsels : : Het stelsel van Scheiding van Goederen

Familiaal

In tegenstelling tot het Wettelijk Stelsel dat drie vermogens telt, kent het stelsel van Scheiding van Goederen slechts twee vermogens.

18.10.2016Huwlijksstelsels : Het Wettelijk Stelsel

Familiaal

Wanneer niet gekozen werd voor een specifiek huwelijksvermogensstelsel, geldt het Wettelijk Stelsel

18.10.2016Huwelijksvermogensstelsels - Huwlijksstelsels

Familiaal

Vele mensen huwen zonder daarom stil te staan bij het feit of ze een aantal afspraken rond hun huwelijk formeel willen laten vastleggen in een huwelijkscontract.

18.10.2016Bemiddeling krijgt een volwaardige plaats binnen justitie

Bemiddeling Algemeen

Minister van Justitie, Koen Geens, stelt in zijn justitieplan dat er meer moet ingezet worden op bemiddeling

13.10.2016Scheiding : Scheiding van tafel en bed

Familiaal

Een scheiding van tafel en bed is quasi hetzelfde als een echtscheiding, behalve dat het huwelijk niet beëindigd wordt.

13.10.2016Scheiding : Feitelijke Scheiding

Familiaal

Je voelt dat de dingen niet meer gaan, maar je bent er nog niet helemaal uit of scheiden de juiste weg is. Of je hebt beslist te gaan scheiden maar wil tijdens de procedure niet meer verder samenwonen. Wat zijn daarvan de regels en de gevolgen.

13.10.2016Langere belastingskorting voor co-ouders

Familiaal

Met een wetsvoorstel van Open Vld wordt een zware discriminatie voor co-ouders weggenomen.

13.10.2016Hogere Miserietaks voor Feitelijk Samenwonenden

Familiaal

Feitelijk samenwonenden worden gediscrimineerd bij het uit elkaar gaan.

11.10.2016Scheiden

Familiaal

Beslissen om uiteen te gaan is een heel moeilijke stap. Wat kan je verwachten.

06.10.2016Groepsverzekering bij scheiding

Familiaal

Groepsverzekeringen worden steeds een belangrijker vermogensbestanddeel.  

Bij scheiding is het heel belangrijk te weten hoe hier mee om te gaan.

21.09.2016Elke dag 7 klachten over onbetaalde alimentatie.

Familiaal

Elke dag komen bij de parketten in ons land zeven klachten binnen over ouders die na een scheiding niet of te weinig bijdragen voor de opvoeding van hun kinderen. 'Dat wijst op een mentaliteit die scheef zit’, vindt N-VA-kamerlid Goedele Uyttersprot.