Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Wat met de verblijfsregeling voor kinderen in tijden van Corona ?

15.08.2020
Nieuw gezin, Ouderschap, Scheiden, Bemiddeling

Op heden beheerst de coronacrisis massaal onze maatschappij. In de nieuwsverslaggeving is het thema niet weg te denken en ook in de huiskamers doet het de tongen rollen. Ook de maatregelen die op heden genomen worden door de regering leiden tot veel vragen.

Op 18 maart 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad dan ook een Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Een wettelijke basis voor de verregaande maatregelen die genomen worden om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Zo worden onder meer niet-essentiële verplaatsingen verboden.

Voor veel gezinnen hebben deze maatregelen een directe impact op het dagelijks leven, maar de maatregel doet nog meer vragen rijzen als ouders uit elkaar zijn.

Als ouders een verblijfsregeling voorzien voor hun kinderen en dit in een vonnis of akkoord, dienen zij dit dan nog te volgen gelet op de huidige voorschriften? Mag ik mijn kind nog naar de andere ouder brengen?

Ondanks het feit dat de tekst van het Ministerieel besluit geen duidelijk antwoord biedt op deze vraag, kan wel worden afgeleid uit de officiële communicatie van de betrokken overheden dat het gezinsleven nog gewoon kan doorgaan.

Het gezin krijgt een belangrijke functie in deze tijden van corona. Dit geldt zowel voor ouders die onder één dak wonen als ouders waarbij de kinderen afwisselend verblijven.

Men mag dus als ouder het kind naar de andere ouder brengen indien dit zo voorzien werd bij akkoord of bij vonnis. De veiligheidsmaatregelen dienen natuurlijk steeds in acht genomen te worden.

Zo kan men best nagaan of het kind niet ziek is, maar ook of geen van de ouders ziek is.

Als het kind ziek is, is het aangeraden om het in één woning te houden, gelet op de verhoogde besmettingskans. Als één van de ouders ziek is, kan men ook beter het kind binnenshuis houden indien het reeds in contact gekomen is met de besmette ouder of het kind niet naar de besmette ouder brengen.

Op heden vormen de maatregelen dus geen obstakel om de verblijfsregeling te laten doorlopen, waardoor men dus als ouder het kind steeds naar de andere ouder kan brengen.

Kortom als iedereen gezond is, kan men de verblijfsregeling gewoon aanhouden en vormen de huidige maatregelen geen obstakel.

Er dient natuurlijk rekening gehouden te worden met eventuele nieuwe en meer verregaande maatregelen in de nabije toekomst. Daarnaast is elk gezin anders waardoor een andere aanpak misschien nodig is.

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@noben-simons.be of op 02/253.26.00, zodat wij u (vanop de nodige afstand) met raad en daad kunnen bijstaan.

 

door Kristoff Simons en Annelies Dumoulin. 

http://www.noben-simons.be/