Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Buitengewone onkosten – een bron van conflicten?

11.02.2017
Nieuw gezin, Ouderschap, Scheiden

Gezien de situatie van de kinderen na verloop van tijd volledig kan verschillen met de situatie op het moment van de scheiding/relatiebreuk, is het enorm belangrijk de buitengewone kosten die door beide partijen dienen gedragen te worden, zo uitgebreid mogelijk te omschrijven, zodat men onnodige conflicten in de toekomst kan vermijden.

Omschrijving buitengewone onkosten

 

l. Medische en paramedische kosten:

 • alle hospitalisatiekosten, alle consultaties van specialisten en alle door hen voorgeschreven gespecialiseerde onderzoeken, medicaties en gespecialiseerde verzorging;
 • de kosten voor aanschaf van brillen en/of contactlenzen, kinesitherapie, steunzolen, revalidatie, logopedie, orthodontie, therapie of begeleiding door een psycholoog of psychiater;

en dit alles :

 1. voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde instanties
 2. en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

II. De kosten verbonden aan de schoolse opleiding:

 • school- en studiereizen van langer dan eén dag, sneeuw - bos - en zeeklassen;
 • aankoop schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs, alsmede een personal computer met de voor de studie noodzakelijke programma's;
 • noodzakelijke materialen die vermeld staan op een door de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
 • abonnementen voor het vervoer van en naar school,
 • de inschrijvingsgelden en cursussen van hogere studies en stages inherent aan het gevolgd onderwijs;

en dit alles na aftrek van eventuele studietoelagen en/of studiebeurzen.

III. De kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing:

 • lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, vakantiestages, taal – en sportkampen;
 • desgevallend de kosten van internaat en de huur van een studentenkamer behoudens indien deze niet noodzakelijk zou zijn en/or een luxe-uitgave zouden uitmaken;
 • het behalen van een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs school kan behaald worden maar via een rijschool dient te geschieden.

 

Modaliteiten omtrent mededeling en betaling :

Deze buitengewone kosten dienen - behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen:

 1. afgerekend te worden binnen de eerste week van elke maand met mededeling van de stavingstukken;
 2. betaald te worden binnen de vijftien dagen na mededeling van de afrekening met stavingstukken;
 3. wat de buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de ontplooiing betreft, het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en een akkoord. Aan het vereiste van een voorafgaand overleg en een akkoord zal voldaan zijn wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende brief, faxbericht of e-mail, nalaat hierop te reageren binnen de vijf dagen. In de schoolverloven wordt deze termijn verlengd in alle redelijkheid.

 

Bron protocol Balie Leuven (www.balieleuven.be)