-
-
-
Eef Stoop

Eef Stoop

Advocaat
bemiddelaar in de domeinen: Familiaal, Hippische sector, Onderwijs en Jeugdzorg, Bemiddeling Algemeen

Antwerpsesteenweg 35, 2550 Kontich
0477 34 27 52
advocaatstoop@telenet.be http://www.advocaatstoop.be

Engagement

Conflicten, geschillen en crisissen horen bij het dagelijkse leven. Soms lopen ze uit de hand en vereisen ze een externe inbreng om de hanteerbaarbeid te begeleiden. Bemiddeling kan die ondersteuning bieden en door het faciliteren van een dialoog kansen bieden. Wat onoplosbaar leek, kan alsnog tot een win-win situatie leiden. Uiteindelijk is het begrip in mekaars visie de essentiële motor. Daar waar rechterlijke tussenkomsten enkel tot het opleggen van een antwoord verplichten, werkt de bemiddeling aan het actief zoeken naar een gedragen oplossing.

Ervaring

Eef Stoop is advocaat aan de Antwerpse balie en erkend bemiddelaar met een doorgedreven specialisatie in de diverse facetten van het personen- en familierecht.

Zowel echtscheidingen als vereffeningen-verdelingen, afstammingsprocedures en nalatenschappen vormen haar domein van expertise.